Varautuminen ja valmiussuunnittelu

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupunkitasoisen valmiusjärjestelmän ja valmiussuunnitelman VASU2020. Kaupungin suunnitteluorganisaatio valmisteli valmiussuunnitelmaa vuoden ajan valmiustyöryhmän ohjauksen mukaan.

VASU2020 kokonaisuus on tehty normaaliajan häiriö- ja erityistilanteita sekä poikkeusoloja varten esimerkiksi vakavaan laajaan tietojärjestelmäkatkokseen, vesijohtoverkoston saastumiseen, tuotanto- ja toimitilojen akuutteihin evakuointitilanteisiin jne.

VASU2020 jakautuu kahteen osaan: 

1) Julkinen osa kuvaa häiriö- ja erityistilanteiden johtamisjärjestelmän, toimivaltuudet ja päätöksenteon varmistamisen sekä käsitteet / määritelmät 

2) Salassa pidettävässä osassa ovat operatiiviset johtosuhteet, uhkariski- ja toimintaohjeet (toimintaohjekortit), viestintä sidosryhmien kanssa ja organisaation sisällä, kriisiviestintä, yhteystietolistat, kriisibudjetointi, ensihuollon yhteistoimintasopimus Kerava-SPR Vapepa, Virve-viestiohje sekä evakuointi ja suojaväistö toimintaohje

VASU2020 julkinen osa on luettavissa tästä: Valmiussuunnitelma 2020_julkinen osa.pdf


Päivitetty 04.05.2022 klo 13:29