Keppijumppa jatkuu Keravalla

Keravan kasvatus- ja opetuslautakunta ja kasvatuksen ja opetuksen toimialan johtoryhmä ovat arvioineet koulujen keppijumpan jatkoedellytyksiä keskiviikkona 13.12.2023 pidetyssä lautakunnan kokouksessa.

Kokouksessa kuultiin vierailevina asiantuntijoina useita opettajia ja rehtoreita eri kouluista. Lisäksi päiväkodeissa ja kouluissa on viime viikkoina käyty teemasta keskusteluja henkilöstön ja esihenkilöiden kanssa. Pääviesti kentältä on ollut, että keppijumppa koetaan hyödyllisenä ja sitä halutaan jatkaa. Keskusteluissa on myös saatu kehittämisehdotuksia jatkoa varten, kuten esimerkiksi, miten yläkoululaisia voisi saada motivoitua taukoliikuntaan paremmin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta ohjeisti toimialan johtoryhmää taukoliikuntaan liittyen seuraavasti:

  1. Taukoliikunta jatkuu Keravalla osana opetussuunnitelmaa.
  2. Keppijumppaa jatketaan. Henkilöstö voi soveltaa harkintansa ja asiantuntijuutensa mukaan toteutustapaa ryhmänsä ja oppilaiden ikäkauden tarpeisiin sopivasti.
  3. Uusia kilpailutuksia ei tehdä eikä jo solmittuja sopimuksia irtisanota.
  4. Esihenkilöt käyvät henkilökunnan kanssa läpi kokemuksia kevään 2024 aikana.
  5. Huoltajille ja oppilaille tehdään kevään 2024 oppilaskyselyn yhteydessä tiedustelu taukoliikunnan kokemuksista ja mahdollisista kehittämisideoista.

Lautakunta oli evästyksessään yksimielinen.

Keravalla opetussuunnitelmiin kirjattiin kesäkuussa 2023 jokaisen oppilaan oikeus päivittäiseen taukoliikuntaan. Tämä on osa Keravan kaupungin laajempaa pyrkimystä parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia ja lisätä mahdollisuuksien tasa-arvoa liikuntaan osallistumisessa. Keppijumpalla tavoitellaan myös koululaisten Move!-mittausten tulosten parantumista jatkossa.

Keravan kaupungin pitkän linjan strateginen tavoite on, että liikunnallisuus lisääntyy keravalaisten elämäntapana. Kaupunkistrategia jalkautuu päiväkoteihin ja kouluihin opetussuunnitelmien kautta. Keravalla käytetään toiminnallisia opetusmenetelmiä ja suositaan fyysistä toimintakykyä ja aktiivisuutta tukevia toimintatapoja, tavoitteena liikunnallisen elämäntavan opettaminen.