Keravan kaupunki etsii kumppaneita harrastus- ja kerhotoiminnan järjestämiseen lukuvuodelle 2023–2024 

Keravan Harrastamisen Suomen mallin mukaisen harrastustoiminnan sekä koulujen kerhotoiminnan yhteistyökumppanit valitaan vuosittain toteutettavan kilpailutuksen kautta. Lukuvuoden 2023–2024 toimintaa koskeva kilpailutus on avattu.

Osallistu kilpailutukseen

Yhteistyökumppaniksi pääsee osallistumalla kilpailutukseen. Kilpailutukseen osallistutaan jättämällä siihen tarjous Cloudia-järjestelmän kautta. Tarjoukset tulee jättää viimeistään perjantaina 14.4.2023 klo 12 Cloudia-järjestelmässä.

Kaikki kilpailutukseen liittyvät kysymykset tulee esittää Cloudia-järjestelmän kautta viimeistään tiistaina 4.4. klo 12:00 mennessä.

Siirry Cloudiaan.

Hankekuvaukset

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastukset järjestetään koulun tiloissa, koulua lähellä olevissa tiloissa tai muualla, mikäli harrastuksen sisältö sitä edellyttää.

Koulujen kerhotoiminnalla syvennetään koulussa opittua, tuetaan oppilaiden opiskelumotivaatiota ja jaksamista ja vahvistetaan oppilaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja luovuutta. Kerhotoiminta järjestetään koulujen tiloissa tai koulun lähistöllä.  

Kerho- ja harrastustoimintaa järjestetään vuosittain haettavilla valtionavustuksilla. Toiminta aloitetaan, jos Keravalle myönnetään valtionavustusta lukuvuoden 2023–2024 ajalle. Toiminta alkaa syyskuussa ja jatkuu koko lukuvuoden toukokuulle. Toiminta-aikana järjestetään eri mittaisia kerhoja ja harrastuksia. Toimintaa järjestetään oppilailta vuosittain kerättävien toiveiden perusteella.  

Lisätietoja

Harrastamisen Suomen mallin toiminnasta 

Koulujen kerhotoiminnasta