Palautekysely perusopetuksen oppilaille ja huoltajille

Kysely on avoinna 27.2.-15.3.2024 välisen ajan. Huoltajakyselyn linkki on lähetetty huoltajille Wilman kautta 27.2. Oppilaskyselyyn vastataan kouluissa.

Kysely koostuu perusopetuksen eri palveluiden arvioinnista ja vuosittain toistuvista kysymyksistä, joilla päästään vertailemaan asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi kyselyssä on aina ajankohtainen teema, joka tänä vuonna on oppilailla taukoliikunta ja keppijumppa, ja huoltajilla lasten lukeminen ja sen tukeminen.

Huoltajakysely on oppilaskohtainen, eli jokaisesta lapsesta täytetään oma lomake. Vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti, eikä kyselyn tuloksista voida tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Koulut tiedottavat huoltajia kyselyn kautta saadusta palautteesta vanhempainilloissa.

Myös oppilailta kerätään palautetta koulujen toiminnasta. Samalla selvitetään oppilaiden hyvinvointia, viihtymistä koulussa ja näkemyksiä opetuksen järjestämisisestä. Oppilaat vastaavat kyselyyn omassa koulussaan oppituntien aikana. Oppilaiden vastaukset käsitellään myös nimettöminä ja luottamuksellisina.

Perusopetuksen palveluja, opetusta ja kouluja kehitetään kyselyistä saadun palautteen pohjalta.

Keravan kasvatus- ja opetustoimi