Kanniston koulukiinteistössä tehdään käyttöä ylläpitäviä toimenpiteitä

Kesällä kiinteistön ilmamäärät säädetään ja vanhassa osassa tehdään rakenteiden tiivistyskorjausta.

Keravan kaupunki jatkaa käyttöä ylläpitävien korjaustoimenpiteiden tekemistä Kanniston koulukiinteistössä kesän 2023 aikana.

Koko kiinteistön ilmamäärät säädetään

Kanniston koulukiinteistön ilmanvaihtojärjestelmään lisättiin säätöpeltejä. Työn valmistuttua kaupunki aloitti koko kiinteistön ilmamäärien säädön. Säädön yhteydessä todettiin, että kiinteistön koulun puoleisten tilojen ilmamäärät tulisivat jäämään vajaiksi ilman koneiden puhaltimien vaihtoa. Näin ollen kyseisten koneiden puhaltimet tullaan ensin vaihtamaan, minkä jälkeen ilmamäärät säädetään koko kiinteistössä.

Vanhan osan tiivistyskorjaukset toteutetaan kesä–elokuussa

Kaupunki toteutti Kanniston koulukiinteistön vanhan osan sisäilman laadun parantamiseen tähtäävien ja käyttöä ylläpitävien tiivistyskorjausten mallihuonekorjaukset. Korjaukset todettiin onnistuneiksi laadunvarmistuksena tehdyissä merkkiainekokeissa. Seuraavaksi korjaustoimenpiteet toteutetaan koko kiinteistön vanhaan osaan.

Korjaukset toteutetaan vanhan osan käyttäjien kanssa sovitusti 5.6.–6.8.2023. Kanniston koulukiinteistön vanhassa osassa toimivat Niinipuun päiväkoti ja Folkhälsans daghemmet Trollebo.

Lisäksi käyttöolosuhteiden parantamiseksi kiinteistön vanhan osan ilmanvaihtojärjestelmään asennetaan maaliskuun aikana yleisilmanlaadun parantamiseen tähtäävä bipolaarinen ionisaatiojärjestelmä.

Lisätietoja antaa sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell puhelimitse 040 318 2871 tai sähköpostitse ulla.lignell@kerava.fi.