Tukimuotoja uuden työntekijän palkkaamiseen

Työnantajana sinulla on mahdollisuus saada tukea uuden työntekijän palkkaamiseen. Työnantajapalvelujen tarjoamia tukimuotoja ovat palkkatuki, työllistämisen kuntalisä ja Kesätyöseteli.

Työllistä palkkatuella

Palkkatuki on työnantajalle myönnettävä taloudellinen tuki työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin. Työnantaja voi hakea palkkatukea joko TE-toimistosta tai Työllisyyden kuntakokeilusta riippuen siitä, kumman asiakas palkattava henkilö on. TE-toimisto tai kuntakokeilu maksaa palkkatuen suoraan työnantajalle ja työntekijä saa työstään normaalin palkan. Lisätietoa työllisyyden kuntakokeilusta löydät verkkosivuiltamme: Työllisyyden kuntakokeilu.

Palkkatuen saamisen edellytyksiä:

  • Solmittava työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen.
  • Työ voi olla kokoaikaista tai osa-aikaista, mutta kyseessä ei voi olla nollatuntisopimus.
  • Työstä maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka.
  • Työsuhde ei saa alkaa ennen kuin palkkatuen myöntämisestä on tehty päätös.

Työnantaja, joka palkkaa työttömän työnhakijan, voi saada taloudellista tukea palkkatukena 50 prosenttia palkkakustannuksista. Alentuneesti työkykyisen työllistämiseen voi saada tukea 70 prosenttia. Eräissä tilanteissa yhdistys, säätiö tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta voi saada palkkatukea 100 prosenttia palkkauskustannuksista.

Hae palkkatukea sähköisesti TE-palvelujen Oma asiointi -palvelussa. Jos sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, voit toimittaa hakemuksen myös sähköpostitse. Siirry Oma asiointi -palveluun.

Työllistämisen kuntalisä

Keravan kaupunki voi myöntää rahallista tukea yritykselle, yhdistykselle tai säätiölle, joka palkkaa keravalaisen vähintään kuusi kuukautta työttömänä olleen tai muuten vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevan työttömän työnhakijan. Työttömyysaikaa ei vaadita, jos palkattava henkilö on vasta ammattiin valmistunut alle 29-vuotias keravalainen nuori.

Kuntalisä voidaan myöntää harkinnan perusteella 6–12 kuukauden ajaksi. Kuntalisää voidaan käyttää vain työntekijän palkkakulujen ja lakisääteisten työnantajakulujen kattamiseen.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että solmittavan työsuhteen kesto on vähintään 6 kuukautta ja työaika vähintään 60 prosenttia alalla noudatettavasta täydestä työajasta. Mikäli työnantaja saa palkkatukea palkattavan työttömän työllistämiseen, tulee työsuhteen keston olla vähintään 8 kuukautta.

Löydät työllistämisen kuntalisän hakemiseen tarkoitetut lomakkeet Asioi verkossa -osiosta: Työn ja yrittämisen sähköinen asiointi.

Kesätyöseteli tukee nuoren työllistämistä

Kaupunki tukee keravalaisten nuorten työllistymistä kesätyösetelillä. Kesätyöseteli on tuki, joka maksetaan yritykselle 16–29-vuotiaan keravalaisen nuoren palkkaamisesta. Jos mietit keravalaisen nuoren palkkaamista kesätöihin, kannattaa sinun selvittää kesätyösetelin mahdollisuutta yhdessä työnhakijan kanssa. Lisätietoa kesätyösetelin ehdoista ja hakemisesta: Alle 30-vuotiaille.