Kerava korottaa varhaiskasvatuksen opettajien palkat yli 3000 euroon

Palkankorotukset toteutetaan työehtosopimuksiin kuuluvasta paikallisesta järjestelyerästä.

Palkankorotukset koskevat kokonaisuutena laajasti eri ammattiryhmiä, mutta kaupunki on päättänyt erityisesti kohdistaa korotuksia varhaiskasvatuksen opettajille ja varhaiskasvatuksen erityisopettajille sekä perusopetuksen erityisluokanopettajille. Korotukset maksetaan takautuvasti 1.6.2023 alkaen.

Jatkossa esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajien tehtäväkohtainen peruspalkka on Keravalla vähintään 3 000 euroa kuukaudessa.

Palkankorotuksilla haetaan pito- ja vetovoimaa

Kunta- ja hyvinvointialan kolmivuotinen sopimusratkaisu sisältää paikallisesti jaettavia järjestelyeriä, mikä antaa alan työnantajille mahdollisuuksia korjata tehtäväkohtaisia palkkausepäkohtia sekä kohdentaa palkankorotuksia etenkin työvoimapulasta kärsiviin tehtäviin.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkaus ja alan työvoimapula on ollut laajasti esillä myös valtakunnallisesti.

– Tällä palkkaratkaisulla kaupunki haluaa osoittaa arvostusta varhaiskasvatuksen henkilöstöllemme sekä vahvistaa Keravan vetovoimaa tulevissa rekrytoinneissa, sanoo Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu.