Kaupunginjohtaja Kirsi Rontu

Terveisiä Keravalta – huhtikuun uutiskirje julkaistu

Haluamme mahdollisimman monipuolisesti tukea yrityksiä Keravalla menestymään ja samalla toteuttaa entistä tehokkaampaa elinkeinopolitiikkaa.

Hyvä keravalainen,

Keravan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 24.4.2023 kaupungin elinkeino-ohjelman, joka aktivoi kaupunkistrategiaa. Tässä ohjelmassa kaupunki linjaa tarkemmin toimintaansa yritysten toimintaympäristön kehittämiseksi. Elinkeino-ohjelma toteuttaa kaupunkistrategian tavoitetta siitä, että Kerava on Uudenmaan yrittäjäystävällisin kaupunki.

Meille on tärkeää, että yhteydenpito kaupungin ja yrittäjien välillä on säännöllistä ja mutkatonta ja että keravalaiset yrittäjät ovat mukana kaupungin palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä. Tahtotilasta olemme johtaneet ohjelman painopisteet, jotka ovat elinkeinopolitiikka, yhteydenpito, hankinnat ja yritysmyönteisyys. Nämä ovat myös Uudenmaan Yrittäjien käyttöönottaman Yrittäjälipun kriteerien mukaiset. Painopisteiden pohjalta työstimme 17 tavoitetta, jotka jakautuvat konkreettisiin toimenpiteisiin.

Tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelyssä hyödynsimme yhteistyökumppaneiltamme, paikallisilta yrittäjiltä ja elinkeinoasioista kiinnostuneilta kuntalaisilta saatuja konkreettisia muutosehdotuksia ja muuta laajaa palautetta. 

Toivon, että yhteistyö keravalaisten yritysten kanssa tiivistyy jatkossa entisestään. Olemme täällä teitä varten, jatketaan yhdessä kehitystyötä.

Elinkeino-ohjelmaan voit tutustua kaupungin verkkosivuilta tämän linkin kautta.

Haluan myös toivottaa kaikille hyvää Kansallista veteraanipäivää. Tänään muistamme sotiemme veteraaneja, miehiä ja naisia. Keravalla oleva muistomerkki, veteraanikivi on kunnostettu ja se sijoitetaan rakenteilla olevan palvelutalon piha-alueelle.

Aurinkoista kevään jatkoa,

Kirsi Rontu, kaupunginjohtaja

Uuden ajan rakentamisen festivaali 2024

Keravan kartanon vehreään ympäristöön, Kivisillan alueelle nousee uusi asuinalue, jossa järjestetään kesällä 2024 Uuden ajan rakentamisen festivaali – URF. Tapahtuma tarjoaa puitteet kestävän asumisen kokeiluihin antaen inspiraatiota ja ratkaisumalleja tulevaisuuden asumiseen. Festivaali on samalla yksi Kerava 100 -juhlavuoden päätapahtumista.

Keravan kaupunki on tehnyt töitä Kivisillan alueen eteen jo vuosia. Alueen suunnittelun ja kunnianhimoisen asemakaavan pohjana olleet teemat, kuten kiertotalous ja älykkäät energiaratkaisut, ovat tässä maailmantilanteessa erittäin ajankohtaisia.

”Kivisillan alue toimii tulevaisuuden rakentamisen ja asumisen prototyyppinä. Se antaa mahdollisuuden toteuttaa, tutkia ja kokeilla erilaisia kestävän rakentamisen ja asumisen ratkaisuja käytännössä. Kaiken ei tarvitse olla valmista, vaan festivaalissa voi olla esillä myös prototyyppejä tai keskeneräisiä, kehitteillä olevia kohteita ja asioita”, Keravan kaupunkisuunnittelujohtaja Pia Sjöroos sanoo.

Kivisillan alueen kunnallistekniikka on suurelta osin valmis ja talojen rakentaminen alkaa tänä keväänä. Näytteille tulevien kohteiden määrä ratkeaa lähikuukausien aikana. Talotehtaat ovat tehneet tonttivarauksia Kivisiltaan, ja Keravan kaupunki hakee parhaillaan yhdessä talotehtaiden kanssa rakentajaperheitä alueen tonteille. Myös rivi- ja kerrostalokohteiden markkinointi on käynnissä.

Tapahtumasisällöt luovat elämyksellisen kokonaisuuden

Festivaaleilla voi tutustua ekologiseen puurakentamiseen sekä älykkäisiin energiaratkaisuihin, pujahtaa vehreisiin omakotipihoihin ja osallistua kestävään rakentamiseen ja elämäntapaan liittyviin työpajoihin. Festivaalivieraat voivat nauttia myös alueelle tulevasta taiteesta sekä lähi- ja pientuottajien ruoasta.

Festivaalin tarkka ajankohta, ohjelma ja yhteistyökumppanit julkistetaan myöhemmin tänä keväänä.

Entistä Anttilan tavarataloa koskeva asemakaavamuutos hyväksymiskäsittelyyn keväällä

Keravan Kauppakaaren kävelykadun itäpäässä sijaitsevaa entistä Anttilan tavarataloa koskeva asemakaavamuutos on tulossa kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston käsittelyyn toukokuussa 2023. Kaupunkikehitysjaostolle ehdotetaan, että se esittää kaavamuutoksen kaupunginhallituksen kautta edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksella tiivistetään Keravan keskustan yhdyskuntarakennetta kaupunginvaltuuston hyväksymien Keravan kaupunkistrategia 2025:n, Keravan yleiskaava 2035:n ja Keravan asuntopoliittisen ohjelman 2022–2025:n tavoitteiden ja linjausten mukaisesti.

Nykyinen liikerakennus puretaan ja sen tilalle rakennetaan uusia asuinkerrostaloja sekä kivijalkaliiketiloja, joiden määrä vastaa rakennuksessa tällä hetkellä toimivien liiketilojen määrää. Alueelle on tarkoitus rakentaa arviolta 240 uutta asuntoa. Liikerakennuksen pohjoispuolella sijaitseva pysäköintitalo säilytetään ja kunnostetaan.

Liikerakennus puretaan, koska se ei nykymuodossaan palvele tämän päivän tarpeita eikä täytä muun muassa nykyajan taloteknisiä vaatimuksia. Rakennus on myös ollut suurimmaksi osaksi tyhjillään Anttilan tavaratalon lopetettua toimintansa 2014. Kiinteistönomistaja ja kaupunki ovat etsineet uusia toimijoita tyhjäksi jääneille tiloille, mutta niille ei ole löytynyt käyttäjiä. Lisäksi liikerakennusta ei ole luokiteltu rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi, mikä perustelisi sen säilyttämistä tai suojelemista.

Lisää elinvoimaa keskustaan

Kaavamuutos on merkittävä Keravan keskustan elinvoiman kannalta, sillä se mahdollistaa asuntojen määrän lisäämisen keskustan palveluiden tuntumassa ja rautatieaseman läheisyydessä. Keskusta-asumisen ja sen myötä alueen ostovoiman lisääminen tukee keskustan palveluiden kannattavuutta ja toimintojen monipuolisuutta. Kaupunkirakenteen tiivistäminen luo myös ilmastoystävällisempää ja kestävämpää yhdyskuntarakennetta.

Yksi kaavamuutoksen tärkeimmistä tavoitteista on säilyttää viereisen Aurinkomäen puistoalueen tarjoamat mahdollisuudet virkistäytymiseen. Kaavamuutoksen yhteydessä laaditun varjotutkielman mukaan uudisrakentaminen ei muuta merkittävästi Aurinkomäen varjo-olosuhteita, eikä rakentaminen siten heikennä Aurinkomäen puistoalueen virkistäytymismahdollisuuksia.

Pitkään tyhjillään ollut Anttilan tavaratalokiinteistö heräteltiin eloon maalis-huhtikuun taitteessa lukuisilla kulttuuritapahtumilla, joita järjestivät kaupungin ohella myös asukkaat. Anttilan kulttuuriselle eloisuudelle on luvassa jatkoa, sillä loppukeväällä 2023 rakennukseen aletaan suunnitella Purkutaiteen uutta kokonaisuutta työnimellä Ihmemaa X. Näyttely avautuu Keravan 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kesällä 2024. Tilojen käytöstä on sovittu yhteistyössä Keravan kaupungin ja OP Kiinteistösijoitus Oy:n kanssa.

Tutustu kaavahankkeeseen ja seuraa hankkeen etenemistä kaupungin verkkosivuilla

Pia Sjöroos, kaupunkisuunnittelujohtaja

Turvallisuuspäällikön katsaus

Kevään aikana nuorten häiriökäyttäytyminen on lisääntynyt. Kyseessä on ilmiö, joka toistuu joka kevät.

On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että ylivoimainen enemmistö lapsista ja nuorista käyttäytyvät julkisissa tiloissa upeasti toisiaan ja aikuisia kohtaan.

Valitettavasti pienen osan kohdalla pahoinvointi on lisääntynyt, mikä johtaa kaupunkikuvassa näkyvään oireiluun. Häiriökäyttäytymisen osavaikuttimina ovat päihteet, syrjäytyneisyys, kodin tuen ja kontrollin vaikeudet. Lisäksi asiaan vaikuttavat omalta osaltaan katuryhmätoimintaan liittyvä ryhmäkuri, uhkailu, pelolla hallitseminen, egon nostaminen ryhmässä ja väkivaltaisen käyttäytymisen ihailu. Kaupungin avainosaajat yhdessä lastensuojelun, poliisin ja asukkaiden kanssa tekevät päivittäin toimia tilanteen hallitsemiseksi.

Pyydämme niiden lasten ja nuorten huoltajia ja muita läheisiä, joiden lapset viettävät kaupungin yleisillä alueilla aikaa illat ja viikonloppuyöt, rajaamaan (=välittämään) yhteydenpidolla sekä kotiintuloajoilla lapsen ajautumista vääriin ryhmiin, päihteiden käyttöön ja häiriöihin tai uhriksi.

Akuutissa häiriö- tai epäillyssä rikostilanteessa on rohkeasti soitettava 112:een. Mikäli tietyllä yleisellä paikalla on jatkuvasti toistuvia ilta- ja viikonloppuhäiriöitä voi kesän alussa laittaa tietoa kerava@kerava.fi -palautepostiin. Tilannekuvan avulla tehdään yhteistyötä toimialojen, hyvinvointialueen ja poliisin kanssa.

Yhteiskunnan ja Keravan varautumisen ja valmiustoiminnan osalta Suomeen ei kohdistu erityistä uhkaa, elämme perusvalmiudessa. Kaupungin ja moniviranomaisyhteistyön varautumisessa ja valmiustoiminnassa päivitetään tällä hetkellä muun muassa laajempia väestön suojaamiseen liittyviä suunnitelmia.

Kaupungin omassa organisaatiossa on tehty muun muassa oppilaitosturvallisuutta, rakennus- ja peruskorjaushankkeisiin turvallisuussuunnittelua, tapahtumaturvallisuussuunnittelua sekä reagoitu moninaisiin sisäisiin turvallisuuspoikkeamiin yhdessä esimiesten ja kaupunginjohdon kanssa. Varaudutaan kesän ajan mahdollisiin häiriöihin sekä tehdään jo syksyn aikana kaupungin operatiiviseen johtamiseen liittyviä harjoituksia.

Jussi Komokallio, turvallisuuspäällikkö