ARAn lainat ja avustukset rakentajille

Rakentajat voivat hakea asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskukselta (ARA) lainaa, takausta ja avustusta asuntorakentamiseen perusparannusta, uudistuotantoa ja hankintaa varten.

Perusparannuksen lainoitus

ARA myöntää korkotukilainoja vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparannushankkeisiin sekä hyväksyy asunto-osakeyhtiöille perusparannukseen myönnettävän lainan takauslainaksi.

 • Kunta antaa hankkeesta lausunnon ja toimittaa asiakirjat ARAan. ARA käsittelee hakemuksen ja antaa harkintansa perustella ehdollisen varauksen korkotukilainasta.

  Hakuaika: jatkuva haku
  Hakemus toimitetaan: hankkeen sijaintikuntaan

 • ARA selvittää hankkeiden taloudelliset riskit, yhtiöiden maksukyvyn ja tarkastaa, että perusparannukset olisivat tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia sekä taloudellisesti perusteltuja.

  Hakuaika: jatkuva haku
  Hakemus toimitetaan: ARAan

Uudistuotannon lainoitus

ARA myöntää korkotukilainoja vuokra- tai asumisoikeustalon uudisrakentamiseen ja takauslainoja vuokratalojen rakentamiseen. Takauslainoilla voidaan rakentaa tavallisia vuokrataloja, mutta ei erityisryhmille tarkoitettuja taloja.

 • Kunta antaa hankkeesta lausunnon ja toimittaa asiakirjat ARAan. ARA käsittelee hakemuksen ja antaa harkintansa perustella ehdollisen varauksen korkotukilainasta.

  Hakuaika: jatkuva haku
  Hakemus toimitetaan: hankkeen sijaintikuntaan

 • ARA voi hyväksyä vuokra-asuntojen uudisrakentamista varten myönnetyn lainan takauslainaksi, jos kohteen sijaintikunta puoltaa lainan hyväksymistä takauslainaksi. Takauslainat hyväksytään eri kunnissa esiintyvän asuntotarpeen mukaan. Takauslainaksi hyväksyminen edellyttää, että lainansaajalla arvioidaan olevan riittävät edellytykset lainan takaisin maksamiseen ja vuokratalotoimintaan.

  Hakuaika: jatkuva haku
  Hakemus toimitetaan: talon sijaintikuntaan

Hankintalaina

ARA myöntää korkotukilainaa vuokra-asuntojen ja vuokratalojen hankintaan. ARA voi hyväksyä lainan hankintakorkotukilainaksi vain, jos vuokratalon tai -asunnon hankkiminen on edullisempaa kuin vastaavan talon tai asunnon rakentaminen.


Hakuaika: jatkuva haku
Hakemus toimitetaan: asunnon tai talon sijaintikuntaan