Lainat ja avustukset rakentajille ja remontoijille

ARA myöntää valtion tukia ja avustuksia kotien korjauksiin, asuinolojen parantamiseen ja asuinalueiden kehittämiseen sekä korkotuki- ja takauslainoja asuntojen uudistuotantoon, perusparannukseen ja hankintaan.

Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää energia- ja korjausavustuksia remontoijille sekä lainoja ja avustuksia rakentajille.

Energia- ja korjausavustukset remontoijille

ARA myöntää kansalaisille ja taloyhtiöille energia-avustuksia sekä korjausavustuksia Keravalla sijaitsevien ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien asuntojen ja asuinrakennusten korjauksiin.

ARA antaa ohjeet avustusten hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta sekä tekee avustuspäätökset ja valvoo järjestelmän toimintaa kunnissa.

Lainat ja avustukset rakentajille

Rakentajat voivat hakea ARAlta lainaa, takausta ja avustusta asuntorakentamiseen perusparannusta, uudistuotantoa ja hankintaa varten.