Senioriasunnot

Suuri osa seniori-ikäisistä haluaa asua ja asuu kotonaan. Ikääntyneen omatoimista asumista kotona voi helpottaa asunnon muutostöillä, joita ovat esimerkiksi kynnysten poistaminen, porraskaiteiden ja rollaattori- tai pyörätuoliluiskien rakentaminen sekä tukikaiteiden asentaminen.

Kun asumiseen tarvitaan apua tai kotona ei enää tulla toimeen, Keravalla on tarjolla myös vaihtoehtoja asumiseen.

Tehostetun palveluasumisen yksiköt

Kaupunki järjestää tehostettua palveluasumista palvelukeskus Hopeahovissa sekä hoivakoti Vommassa.

 • Palvelukeskus Hopeahovi tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista  50:lle keravalaiselle ikäihmiselle seitsemässä pienkodissa. Hopeahovin perustehtävä on tukea asukkaiden arjenhallintaa sekä ylläpitää ja edistää toimintakykyä kodinomaisissa puitteissa.

  Hopeahovissa asutaan yhteisöllisissä pienkodeissa ja jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja. Asukkaalle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka toteutumista seurataan säännöllisissä hoitoneuvotteluissa (6 kuukauden välein) sekä aina tilanteen muuttuessa. Tavoitteena on, että iäkäs henkilö voi jatkaa omannäköistä elämäänsä. Tähän pyritään edistämällä asiakkaan valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeutta, tarjoamalla keinoja kokea osallisuutta sekä varmistamalla turvallinen ja arvokas elämä.

  Palveluun hakeutuminen

  Ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen hakeudutaan SAS-hakemuksella. Henkilön palvelutarve arvioidaan kartoittamalla hänen toimintakykynsä ja terveydentilansa sekä muut ympärivuorokautisen hoidon tarpeeseen liittyvät tekijät. Arviointi ja päätös pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta tehdään moniammatillisena yhteistyönä SAS-työryhmän (SAS = selvitä-arvioi-sijoita) mukaisesti.

  Lataa ja täytä SAS-hakemus (pdf).

  Asiakasmaksut ja etuudet

  Asuminen palvelukeskus Hopeahovissa perustuu vuokrasuhteeseen. Asukkailla on pääsääntöisesti omat huoneet, jotka he voivat kalustaa kotoa tuomillaan tavaroilla. Vuokran lisäksi asukkaat maksavat tulojen mukaan määräytyvän palvelumaksun (sis. mm. siivouksen ja vaatehuollon). Asukkaalla on mahdollisuus hakea erilaisia etuuksia mm. eläkkeensaajan hoitotukea ja asumistukea.

 • Hoivakoti Vomma tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista  42:lle keravalaiselle ikäihmiselle kolmessa pienkodissa. Vomman perustehtävä on tukea asukkaiden arjenhallintaa sekä ylläpitää ja edistää toimintakykyä kodinomaisissa, esteettömissä puitteissa.

  Vommassa jokaisella asukkaalla on oma huone ja nimetty omahoitaja. Asukkaalle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka toteutumista seurataan säännöllisissä hoitoneuvotteluissa (6 kuukauden välein) sekä aina tilanteen muuttuessa. Tavoitteena on, että iäkäs henkilö voi jatkaa omannäköistä elämäänsä. Tähän pyritään edistämällä asiakkaan valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeutta, tarjoamalla keinoja kokea osallisuutta sekä varmistamalla turvallinen ja arvokas elämä.

  Palveluun hakeutuminen

  Ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen hakeudutaan SAS-hakemuksella. Henkilön palvelutarve arvioidaan kartoittamalla hänen toimintakykynsä ja terveydentilansa sekä muut ympärivuorokautisen hoidon tarpeeseen liittyvät tekijät. Arviointi ja päätös pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta tehdään moniammatillisena yhteistyönä SAS-työryhmän (SAS = selvitä-arvioi-sijoita) mukaisesti.

  Lataa ja täytä SAS-hakemus (pdf).

  Asiakasmaksut ja etuudet

  Asuminen Vommassa perustuu vuokrasuhteeseen. Asukkailla on omat huoneet, jotka he voivat kalustaa kotoa tuomillaan tavaroilla. Vuokran lisäksi asukkaat maksavat lääke, hoito- ja hygieniatarvikkeensa sekä ateriamaksun, tuloihin perustuvan hoito- ja palvelumaksun ja tukipalvelumaksun (sis. mm. siivouksen ja vaatehuollon). Asukkaalla on mahdollisuus hakea erilaisia etuuksia mm. eläkkeensaajan hoitotukea ja asumistukea.

Seniorien vuokra- ja palveluasumisen yksiköt

 • Porvoonkatu 12 ja Eerontie 3, 04200 KERAVA

  Keravan keskustassa hyvien palvelujen äärellä on Porvoonkadulla LUMO:n viisikerroksinen senioritalo. Asukkaat voivat tarvittaessa ostaa palvelutalosta muun muassa erilaisia hoiva-, ateria- ja pyykinpesupalveluja. Senioritalossa on myös inva-asuntoja ja ryhmäkoti.

  Tutustu Porvoonkadun senioritaloon (lumo.fi).

  Eerontiellä sijaitsee LUMO:n  autoton kerrostalo, jonka vuokra-asunnot on suunniteltu yli 55-vuotiaille. Kaikilla asunnoilla on lasitetut parvekkeet ja hillityt sisustusmateriaalit. Asukkaiden yhteiskäytössä on myös sauna- ja kerhotila, pesutupa sekä kuivaushuoneet. Pihalla on leikkipaikka lapsille ja oleskelualue asukkaiden yhteiseen ajanviettoon.

  Tutustu Eerontien kerrostaloon (lumo.fi).

 • Nahkurinkatu 28 ja Timontie 4, 04200 KERAVA

  Nikkarinkruunulla on senioreille tarkoitettuja vuokra-asuntoja Nahkurinkadulla ja Timontiellä.

  Tutustu Nahkurinkadun asuntoihin (nikkarinkruunu.fi).
  Tutustu Timontien asuntoihin.

  Molempien kohteiden vuokra-asuntoihin haetaan asuntohakemuksella.

  Tulosta tai täytä sähköinen asuntohakemus (nikkarinkruunu.fi).

  Lähetä tulostettu hakemus liitteineen osoitteeseen:
  Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu
  Asemantie 4
  04200 KERAVA.

 • Porvoonkatu 10, 04200 KERAVA

  Kotimäen palvelukeskus tarjoaa asumisratkaisuja kodinomaisessa ympäristössä. Kotimäki sijaitsee Keravalla palveluiden ja rautatieaseman läheisyydessä. Asunnot ja piha ovat esteettömiä. Asukasvalinnat tekee Keravan palvelutalosäätiö.

  Tutustu Kotimäen palvelukeskuksen asumisvaihtoehtoihin (kpts.fi).
  Tutustu Keravan palvelusäätiöön (kpts.fi).

  Kotimäen palvelukeskus on ARA-tuettu vuokratalo, johon haettaessa hakijan on täytettävä varallisuusrajat täyttääkseen asukasvalintaperusteet. Jos varallisuusrajat eivät täyty, asuntoa voi hakea muista Keravalla senioreille asumista järjestävistä yksiköistä.

  Tutustu ARA-asuntojen varallisuusrajoihin (pdf).

 • Metsolantie 1, 04200 KERAVA

  Hoivakoti Esperi Kerava tarjoaa tehostettua palveluasumista, lyhytaikaista asumispalvelua sekä tuettua asumista. Lyhytaikainen asuminen yksikössä on mahdollista esimerkiksi putkiremontin tai omaishoitajan loman aikana. Asuminen perustuu vuokrasuhteeseen.

  Tutustu hoivakoti Esperin palveluihin (esperi.fi).

 • Lahdentie 132, 04250 KERAVA

  Niitty-Nummen hoitokoti tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua asumispalvelua vanhuksille, vammaisille ja alle 65-vuotiaille pitkäaikaissairaille. Asukkaat voivat kalustaa asuntonsa kotoaan tuomillaan huonekaluilla ja tavaroilla.

  Tutustu Niitty-Nummen hoitokotiin (medividahoiva.fi).

 • Ravikuja 12, 04220 KERAVA

  Attendo Levonmäki hoivakoti on ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hoivakoti, jossa on henkilökunta läsnä ympäri vuorokauden. Asukashuoneet ovat yhden hengen huoneita.

  Tutustu Levonmäen hoivakotiin (attendo.fi).

 • Kettinkikuja, 04220 KERAVA

  Kristallikartano on Keravalle joulukuussa 2018 valmistunut pieni, 14-paikkainen hoivakoti. Hoivakoti sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä ja on tarkoitettu tehostettua palveluasumista tarvitsevalle ihmisille.

  Tutustu Kristallikartanoon (humana.fi).