Senioriasunnot

Suuri osa seniori-ikäisistä haluaa asua ja asuu kotonaan. Ikääntyneen omatoimista asumista kotona voi helpottaa asunnon muutostöillä, joita ovat esimerkiksi kynnysten poistaminen, porraskaiteiden ja rollaattori- tai pyörätuoliluiskien rakentaminen sekä tukikaiteiden asentaminen.

Kun asumiseen tarvitaan apua tai kotona ei enää tulla toimeen, Keravalla on tarjolla myös vaihtoehtoja asumiseen.

Tehostetun palveluasumisen yksiköt

Kaupunki järjestää tehostettua palveluasumista palvelukeskus Hopeahovissa sekä hoivakoti Vommassa.

 • Palvelukeskus Hopeahovi tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista  50:lle keravalaiselle ikäihmiselle seitsemässä pienkodissa. Hopeahovin perustehtävä on tukea asukkaiden arjenhallintaa sekä ylläpitää ja edistää toimintakykyä kodinomaisissa puitteissa.

  Hopeahovissa asutaan yhteisöllisissä pienkodeissa ja jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja. Asukkaalle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka toteutumista seurataan säännöllisissä hoitoneuvotteluissa (6 kuukauden välein) sekä aina tilanteen muuttuessa. Tavoitteena on, että iäkäs henkilö voi jatkaa omannäköistä elämäänsä. Tähän pyritään edistämällä asiakkaan valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeutta, tarjoamalla keinoja kokea osallisuutta sekä varmistamalla turvallinen ja arvokas elämä.

  Palveluun hakeutuminen

  Ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen hakeudutaan SAS-hakemuksella. Henkilön palvelutarve arvioidaan kartoittamalla hänen toimintakykynsä ja terveydentilansa sekä muut ympärivuorokautisen hoidon tarpeeseen liittyvät tekijät. Arviointi ja päätös pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta tehdään moniammatillisena yhteistyönä SAS-työryhmän (SAS = selvitä-arvioi-sijoita) mukaisesti.

  Lataa ja täytä SAS-hakemus (pdf).

  Asiakasmaksut ja etuudet

  Asuminen palvelukeskus Hopeahovissa perustuu vuokrasuhteeseen. Asukkailla on pääsääntöisesti omat huoneet, jotka he voivat kalustaa kotoa tuomillaan tavaroilla. Vuokran lisäksi asukkaat maksavat tulojen mukaan määräytyvän palvelumaksun (sis. mm. siivouksen ja vaatehuollon). Asukkaalla on mahdollisuus hakea erilaisia etuuksia mm. eläkkeensaajan hoitotukea ja asumistukea.

 • Hoivakoti Vomma tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista  42:lle keravalaiselle ikäihmiselle kolmessa pienkodissa. Vomman perustehtävä on tukea asukkaiden arjenhallintaa sekä ylläpitää ja edistää toimintakykyä kodinomaisissa, esteettömissä puitteissa.

  Vommassa jokaisella asukkaalla on oma huone ja nimetty omahoitaja. Asukkaalle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka toteutumista seurataan säännöllisissä hoitoneuvotteluissa (6 kuukauden välein) sekä aina tilanteen muuttuessa. Tavoitteena on, että iäkäs henkilö voi jatkaa omannäköistä elämäänsä. Tähän pyritään edistämällä asiakkaan valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeutta, tarjoamalla keinoja kokea osallisuutta sekä varmistamalla turvallinen ja arvokas elämä.

  Palveluun hakeutuminen

  Ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen hakeudutaan SAS-hakemuksella. Henkilön palvelutarve arvioidaan kartoittamalla hänen toimintakykynsä ja terveydentilansa sekä muut ympärivuorokautisen hoidon tarpeeseen liittyvät tekijät. Arviointi ja päätös pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta tehdään moniammatillisena yhteistyönä SAS-työryhmän (SAS = selvitä-arvioi-sijoita) mukaisesti.

  Lataa ja täytä SAS-hakemus (pdf).

  Asiakasmaksut ja etuudet

  Asuminen Vommassa perustuu vuokrasuhteeseen. Asukkailla on omat huoneet, jotka he voivat kalustaa kotoa tuomillaan tavaroilla. Vuokran lisäksi asukkaat maksavat lääke, hoito- ja hygieniatarvikkeensa sekä ateriamaksun, tuloihin perustuvan hoito- ja palvelumaksun ja tukipalvelumaksun (sis. mm. siivouksen ja vaatehuollon). Asukkaalla on mahdollisuus hakea erilaisia etuuksia mm. eläkkeensaajan hoitotukea ja asumistukea.

Seniorien vuokra- ja palveluasumisen yksiköt

 • Porvoonkatu 12 ja Eerontie 3, 04200 KERAVA

  Keravan keskustassa hyvien palvelujen äärellä on Porvoonkadulla LUMO:n viisikerroksinen senioritalo. Senioritalossa on myös inva-asuntoja ja ryhmäkoti.

  Tutustu Porvoonkadun senioritaloon (lumo.fi).

  Eerontiellä sijaitsee LUMO:n  autoton kerrostalo, jonka vuokra-asunnot on suunniteltu yli 55-vuotiaille. Kaikilla asunnoilla on lasitetut parvekkeet ja hillityt sisustusmateriaalit. Asukkaiden yhteiskäytössä on myös sauna- ja kerhotila, pesutupa sekä kuivaushuoneet. Pihalla on leikkipaikka lapsille ja oleskelualue asukkaiden yhteiseen ajanviettoon.

  Tutustu Eerontien kerrostaloon (lumo.fi).

 • Nahkurinkatu 28 ja Timontie 4, 04200 KERAVA

  Nikkarinkruunulla on senioreille tarkoitettuja vuokra-asuntoja Nahkurinkadulla ja Timontiellä.

  Tutustu Nahkurinkadun asuntoihin (nikkarinkruunu.fi).
  Tutustu Timontien asuntoihin.

  Molempien kohteiden vuokra-asuntoihin haetaan asuntohakemuksella.

  Tulosta tai täytä sähköinen asuntohakemus (nikkarinkruunu.fi).

  Lähetä tulostettu hakemus liitteineen osoitteeseen:
  Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu
  Asemantie 4
  04200 KERAVA.

 • Timontie 1, 04200 KERAVA

  Toukolan palvelukeskus tarjoaa asumista yhteisöllisesti ikääntyville asukkaille, jossa asukkaat maksavat peruspalvelumaksun ja asunnon vuokran. Toukolan palvelukeskus sijaitsee Keravan keskustan läheisyydessä. Kiinteistössä pyritään esteettömyyteen ja viihtyisä piha-alue on asukkaiden sekä omaisten vapaassa käytössä.

  Kyseessä ei ole normaali ARA tuettu vuokra-asuntokohde. Asukasvalinnat tehdään ARA säädösten mukaisesti, jossa selvitetään mm. asukkaan asumisen tarve, tulot ja varat. Kohteeseen on varallisuusrajat. Toukolan palvelukeskus on Keravan Palvelutalosäätiön hallinnoima ja säätiö tekee myös asukasvalinnat.

  Tutustu Keravan palvelusäätiöön (kpts.fi).

 • Metsolantie 1, 04200 KERAVA

  Hoivakoti Esperi Kerava tarjoaa tehostettua palveluasumista, lyhytaikaista asumispalvelua sekä tuettua asumista. Lyhytaikainen asuminen yksikössä on mahdollista esimerkiksi putkiremontin tai omaishoitajan loman aikana. Asuminen perustuu vuokrasuhteeseen.

  Tutustu hoivakoti Esperin palveluihin (esperi.fi).

 • Lahdentie 132, 04250 KERAVA

  Niitty-Nummen hoitokoti tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua asumispalvelua vanhuksille, vammaisille ja alle 65-vuotiaille pitkäaikaissairaille. Asukkaat voivat kalustaa asuntonsa kotoaan tuomillaan huonekaluilla ja tavaroilla.

  Tutustu Niitty-Nummen hoitokotiin (medividahoiva.fi).

 • Ravikuja 12, 04220 KERAVA

  Attendo Levonmäki hoivakoti on ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hoivakoti, jossa on henkilökunta läsnä ympäri vuorokauden. Asukashuoneet ovat yhden hengen huoneita.

  Tutustu Levonmäen hoivakotiin (attendo.fi).

 • Kettinkikuja, 04220 KERAVA

  Kristallikartano on Keravalle joulukuussa 2018 valmistunut pieni, 14-paikkainen hoivakoti. Hoivakoti sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä ja on tarkoitettu tehostettua palveluasumista tarvitsevalle ihmisille.

  Tutustu Kristallikartanoon (humana.fi).

 • Lehmuskatu 1, 04260 Kerava

  Marttilan hoivakoti sijaitsee Keravan Saviolla. Hoivakoti tarjoaa iäkkäille henkilöille ympärivuorokautista palveluasumista kahdessa kerroksessa (40 paikkaa) sekä yhteisöllistä asumista kahdessa kerroksessa (22 asuntoa).

  Tavoitteena on tarjota asiakkaalle mahdollisuus aktiiviseen asumiseen ja kuntouttavaan hoivaan esteettömässä, turvallisessa ja kodinomaisessa asuinympäristössä. Asiakkailla on mahdollisuus osallistua yhteisön arkeen. Tehostetun asumispalvelun sekä yhteisöllisen asumisen avulla tuetaan ja edistetään asiakkaan hyvinvointia, turvallisuutta ja hyvää elämänlaatua.

  Vanhusten palveluasuminen

  Vanhusten ympärivuorokautinen palveluasuminen tarjoaa sinulle kodinomaista asumista sekä hoivaa ja huolenpitoa kuntouttavalla työotteella silloin, kun et enää pärjää itsenäisesti kotona tai yhteisöllisessä asumisessa. Ympärivuorokautinen palveluasuminen tarjoaa hoivaa ja hoitoa, kun avuntarpeesi on säännöllistä ja jatkuvaa, mutta terveydentilasi ei edellytä sairaalatasoista hoitoa.

  Palvelussa keskitytään kokonaisvaltaiseen hyvinvointisi edistämiseen, johon osallistuu moniammatillinen henkilökunta. Toimintakykyäsi tuetaan suunnittelemalla yksilöllinen hoito yhdessä sinun, omaistesi ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Suunnitelmassa huomioidaan päivittäisten avun tarpeiden lisäksi palvelusuunnitelmasi mukaisesti esimerkiksi jokapäiväinen liikkuminen, ulkoilu ja harrastetoiminta.

  Palveluun hakeutuminen

  Jos sinulla on jo asiakkuus tai olet sosiaalipalvelujen kuten kotihoidon asiakas, ole suoraan yhteydessä palvelua tuottavaan tahoon.

  Jos sinulla ei ole asiakkuutta tai et ole sosiaalipalvelujen asiakas, ota yhteyttä Seniorineuvontaan joko puhelimitse 09 4191 6000, avoinna ma–pe klo 9–15 (la–su suljettu) tai sähköpostilla seniorineuvonta@vakehyva.fi tai Maisan kautta.

  Tarve ympärivuorokautiseen palveluasumiseen käsitellään moniammatillisesti ikääntyneiden asiakasohjausyksikössä. Asiakasohjausyksikössä tehdään päätös ympärivuorokautisen palveluasumisen myöntämisestä tai hylkäämisestä.

  Tutustu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen (vakehyva.fi).