Seniorbostäder

Största delen av seniorerna vill bo och bor hemma. Seniorers självständiga boende i hemmet kan underlättas genom ändringar i bostaden, till exempel genom att ta bort trösklar, bygga trappräcken och rollator- eller rullstolsramper och installera stödräcken.

När det behövs hjälp med boendet eller när man inte längre klarar sig hemma, erbjuder Kervo också alternativa boendeformer.

Enheter för intensifierat serviceboende

Intensifierat serviceboende ordnas på

  • servicecentret Hopeahovi
  • vårdhemmet Vomma.

Enheter för hyres- och serviceboende för seniorer