Hyresbostäder

Genom sina dotterbolag äger staden cirka 1 600 rimligt prissatta hyreslägenheter och Kallenpirtti-bostäderna, som är avsedda för veteraner. Förutom staden erbjuds hyresbostäder av privata ägare samt andra allmännyttiga aktörer.

Ansök om stadens hyresbostad hos Nikkarinkruunu eller sök och bekanta dig med andra lediga hyresbostäder på olika håll i Kervo.

Ansök om hyreslägenhet i Nikkarinkruunu

Stadens hyresgästval till stadens hyresbostäder och bostadsrådgivning sköts av Nikkarinkruunu. Nikkarinkruunus hyresbostäder är radhus-, småhus- och höghusbostäder, och bostäderna är i huvudsak avsedda för Kervobor eller personer som har en fast anställning eller börjar arbeta i Kervo.

Fritt finansierad eller subventionerad ARA-hyresbostad?

Staden äger både statssubventionerade ARA-hyresbostäder och fritt finansierade hyresbostäder på olika håll i Kervo. Vem som helst kan ansöka om fritt finansierade hyresbostäder, men när man ansöker om ARA-bostäder måste den sökande uppfylla förmögenhetsgränserna.

Vid valet av boende i ARA-lägenheter som är avsedda för specialgrupper, till exempel seniorer, ska man följa samma kriterier för val av boende som i andra statssubventionerade hyresbostäder.

Andra lediga hyresbostäder i Kervo

Du kan också söka efter en hyreslägenhet av lämplig storlek och pris, antingen hos en allmännyttig hyresvärd eller privata hyresvärdar. Mer information om lediga lägenheter och ansökningsblanketter för lägenheter hittar du på hyresvärdarnas webbplatser.

Om du vill hyra ut din ägarbostad, kontakta olika fastighetsförmedlare och fråga om möjligheten till en hyresförmedlingstjänst. Kervo stads bostadstjänster tar inte emot privatägda bostäder för uthyrning.

I frågor som gäller boende i hyreslägenhet ska du alltid först kontakta din hyresvärd eller husbolagets disponent.