Bostadsrättsbostäder

Bostadsrättsboende är en mellanform av att bo på hyra och äga en bostad. Du kan bli boende i en bostadsrättsbostad genom att betala 15 % av bostadens totalpris som bostadsrättsavgift. Dessutom betalar du ett månatligt bruksvederlag, som är jämförbart med hyra och som du kan få bostadsstöd för. I de flesta banker kan ett bostadsrättsavtal användas som säkerhet för det lån som krävs för bostadsrättsavgiften och räntan på lånet är avdragsgill i beskattningen. Ingen överlåtelseskatt tas ut för bostadsrättsavgiften.

I Kervo är myndighetsuppgifterna för bostadsrätter centraliserade till Helsingfors stads bostadstjänster. Kervo stads bostadstjänster ger ytterligare information om bostadsrättssystemet.

Under 2023 övergår valet av boende i bostadsrättsbostäder till tidsbegränsade ordningsnummer och ett riksomfattande kösystem. Oanvända nummer som sökts i det gemensamma ordningsnummersystemet för bostadsrätt i Helsingforsregionen gäller till och med 31.12.2023. Tidsbegränsade ordningsnummer och det riksomfattande kösystemet tas i bruk 1.9.2023, och från och med denna tidpunkt söks ordningsnumret hos ARA och det är giltigt i 2 år.