Asumisoikeusasunnot

Asumisoikeusasuminen on vuokra-asumisen ja omistusasumisen välimuoto. Asumisoikeusasunnon asukkaaksi pääset maksamalla asumisoikeusmaksuna 15 % asunnon kokonaishinnasta. Sen lisäksi maksat asumisesta kuukausittain vuokraan verrattavaa käyttövastiketta, johon voit saada asumistukea.

Keravalla asumisoikeuden viranomaistehtävät siirtyvät ARAn hoidettavaksi 1.9.2023 lukien, ja asukasvalinnat tekee asunnot omistava yhteisö. Keravan kaupungin asuntopalveluista saa edelleen lisätietoja asumisoikeusjärjestelmästä.

Asumisoikeusasuntojen hakemisessa siirrytään vuoden 2023 aikana maksullisiin määräaikaisiin järjestysnumeroihin ja valtakunnalliseen jonotusjärjestelmään. Valtakunnalliset järjestysnumerot myöntää ARA ja järjestysnumerot ovat voimassa 2 vuotta. Käyttämättömät Helsingin seudun yhteisestä asumisoikeuden järjestysnumerojärjestelmästä haetut numerot ovat voimassa 31.12.2023 asti. Vuoden 2024 alusta alkaen asumisoikeusasuntoa voi hakea ainoastaan ARAn antamalla järjestysnumerolla.

Järjestysnumeron hakeminen

Asumisoikeusasunnon hakemista varten tarvitset järjestysnumeron. Suomessa on yksi yhteinen valtakunnallinen asumisoikeuden järjestysnumerojärjestelmä, josta haetulla numerolla voi hakea asuntoa koko Suomesta. Ennen 1.1.2016 Keravalta haetuilla järjestysnumeroilla voit hakea asumisoikeusasuntoa ainoastaan Keravalta. Vuoden 2023 loppuun asti käyttämättömällä Helsingin seudun yhteisestä asumisoikeusjärjestelmästä haetulla numerolla voi hakea asumisoikeusasuntoa vain Helsingin seudun yhteiseltä markkina-alueelta.

Asumisoikeusasunnon hakemista varten tarvittavan järjestysnumeron voit hakea ARAn verkkosivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Paperisen järjestysnumerohakemuksen voit pyytää asumisoikeusasunnon omistavalta yhteisöltä.

Järjestysnumeron toimittaa ARA. Järjestysnumero on hakijakohtainen ja koskee koko perhettä. Asunnonhakijalla tai hakijaperheellä voi olla vain yksi voimassa oleva järjestysnumero kerrallaan. Numeron saamisen jälkeen voit tutustua ja hakea haluamaasi asumisoikeusasuntoa suoraan asuntojen rakennuttajilta. Sinun on oltava hakemusta jättäessäsi 18 vuotta täyttänyt.

Unohtunutta tai hukkunutta järjestysnumeroa ja järjestysnumeron voimassaoloa voit tiedustella ARAsta.

Asumisoikeusasunnon hakeminen Keravalta

 • Keravalla on viisi asumisoikeusasuntojen talotoimijaa, joilta voit hakea asumisoikeusasuntoa. Asuntohakemuksen löydät toimijoiden verkkosivulta.

  Asuntosäätiö Asumisoikeus Oy/Asokodit

  puh. 020 161 2280
  www.asuntosaatio.fi

  AVAIN Asumisoikeus Oy

  puh. 040 640 4800
  www.avainasunnot.fi

  TA-Asumisoikeus Oy

  puh. 045 7734 3777
  www.ta.fi

  Kanta-Suomen Asumisoikeusyhdistys

  puh. 044 241 8874
  www.ksasumisoikeus.fi

  Yrjö ja Hanna ASO-Kodit/Asoasunnot Uusimaa Oy

  puh. 040 457 6560 tai 020 742 9888
  www.yrjojahanna.fi

   

 • Hakemuksessa esitettyjen toiveiden mukaan talotoimijat tarjoavat sinulle asuntoa järjestysnumeron perusteella: pienimmän järjestysnumeron omaavaa hakijaa esitetään asumisoikeuden saajaksi. Asumisoikeusasunnon myöntämisen edellytyksenä on asunnon hakijan tai hakijoiden asunnon tarve.

  Tarvetta ei katsota olevan, jos sinulla on

  • hakualueella omistusasunto, joka sijainniltaan, kooltaan, varustetasoltaan, asumiskustannuksiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan kohtuudella vastaa haettua asumisoikeusasuntoa,

  TAI

  • varallisuutta siinä määrin, että voit rahoittaa vähintään 50 % hakemasi tai hakemaasi vastaavan asunnon käyvästä vapaasta hinnasta tai peruskorjata hakualueella sijaitsevan omistusasuntonsa hakemaasi asuntoa vastaavaksi.

  Hakijan varallisuutta ei selvitetä asumisoikeusasunnosta toiseen asumisoikeusasuntoon vaihtajalta eikä 55 vuotta täyttäneeltä hakijalta.

 • Kun haluat ottaa vastaan tarjotun asumisoikeusasunnon, tulee talotoimijalle toimittaa kopioina:

  • viimeisin esitäytetty veroilmoitus
  • selvitykset varallisuudesta, jossa ilmenee varallisuuden tämänhetkinen markkina-arvo euroina
  • liitteet mahdollisista veloista.

  Mikäli edellytykset täyttyvät, asumisoikeuasunnon omistava asumisoikeusyhteisö hyväksyy sinut asumisoikeuden haltijaksi. Hyväksymisen jälkeen voit allekirjoittaa asumisoikeussopimuksen talotoimijan kanssa.

 • Jos haluat vaihtaa asumisoikeusasuntoa, tulee sinulla olla sellainen järjestysnumero, jolla et ole aikaisemmin saanut asumisoikeutta, niin sanottu käyttämätön järjestysnumero.

  Jos haluat vaihtaa asuntoa samassa talossa olevaan asuntoon tai keskenään toisen asumisoikeusasunnossa asuvan kanssa saman talon sisällä, et tarvitse uutta järjestysnumeroa. Molempien asuntoa vaihtavien asukkaiden tulee ottaa käytännön järjestelyjä varten yhteyttä asumisoikeusasuntojensa talotoimijaan.

 • Kun luovut asumisoikeusasunnosta, lunastaa talonomistaja asunnon viimeistään 3 kuukauden kuluttua luopumisilmoituksesta ja maksaa alkuperäisen asumisoikeusmaksun takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna.

  Voit myös jättää asumisoikeusasunnon perinnöksi tai siirtää sen puolisolle, lapsille, vanhemmille tai perheenjäsenelle, joka asuu vakituisesti huoneistossa.

Ota yhteyttä