Jätehuolto ja kierrätys

Kaupungin jätehuollosta vastaa Kiertokapula Oy, ja kaupungin jätehuoltoviranomaisena toimii 13 kunnan yhteinen jätelautakunta Kolmenkierto. Kerava on myös Kiertokapula Oy:n osakaskunta yhdessä 12 muun kunnan kanssa.

Jätehuoltomääräyksistä ja niiden poikkeamisesta, jätetaksasta ja maksuista sekä siitä, millainen jätehuollon palvelutaso kuntalaisille tarjotaan, päättää jätelautakunta, jonka toimipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Jätemaksujen suuruus ja niiden määräämisen perusteet on määritelty jätelautakunnan hyväksymässä jätemaksutaksassa.

Jätteiden kerääminen

Asuinkiinteistöjen jätteiden kuljettamisesta vastaa Kiertokapula Oy ja tyhjennykset hoitaa Jätehuolto Laine Oy.

Arkipyhinä tyhjennyksiin voi tulla useamman päivän muutos. Näin käy esimerkiksi pääsiäisenä tai jouluna joulun osuessa arkipäiville. Tällöin tyhjennykset jakaantuvat pyhän jälkeen kahdelle seuraavalle päivälle.

Kompostointi

Keravalla voimassaolevien Kolmenkierron jätehuoltomääräysten mukaan biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Taajaman ulkopuolella biojätettä saa kompostoida myös eristämättömässä, kuitenkin haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa.

Jätelain muutoksen myötä kunnan jätehuoltoviranomainen pitää rekisteriä asuinkiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen pienimuotoisesta käsittelystä 1.1.2023 lähtien. Kompostoinnista tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle täyttämällä sähköinen kompostointi-ilmoitus.

Kompostointi-ilmoitusta ei tarvitse tehdä puutarhajätteen kompostoinnista tai bokashi-menetelmän käytöstä. Bokashi-menetelmällä käsitelty jäte pitää jälkikäsitellä kompostoimalla suljetussa ja ilmastoidussa kompostorissa ennen jätteen omatoimista hyödyntämistä.

Puutarhajäte ja risut

Keravan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset kieltävät oksien, risujen, lehtien ja hakkuutähteiden polttamisen taajaan asutuilla alueilla, koska polttamisesta voi aiheutua savua ja haittoja naapureille.

Kiellettyä on myös puutarhajätteiden vienti muiden omistamille alueille. Yhteiset alueet, puistot ja metsät ovat asukkaiden virkistystä varten eikä niitä ole tarkoitettu puutarhajätteiden kaatopaikaksi. Epämääräiset puutarhajätekasat houkuttelevat viereensä muita jätteitä. Puutarhajätteen mukana leviää luontoon myös haitallisia vieraslajeja.

Puutarhajätteet voi kompostoida kehikossa tai kompostorissa pihalla. Ennen kompostiin laittoa lehdet voi silputa ruohonleikkurilla. Oksat ja risut taas kannattaa pätkiä ja hakettaa, ja käyttää hake sen jälkeen katteena pihan istutuksille.

Kotitalouksien puutarhajätettä ja risuja otetaan vastaan veloituksetta myös Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueella Järvenpäässä.

Kierrätys

Kierrätyksestä Keravalla huolehtii Rinki Oy, jonka ylläpitämillä Rinki-ekopisteillä on mahdollisuus kierrättää kartonki-, lasi- ja metallipakkauksia.

Kiertokapula huolehtii Keravalla kunnan vastuulle kuuluvasta poistotekstiilien keräyksestä. Keravaa lähin keräyspiste sijaitsee Järvenpäässä.

Muita kodin tavaroita voi kierrättää muilla kierrätyspisteillä. Kun lajittelet jätteet jo kotona, mahdollistat niiden oikean ja turvallisen hyötykäytön.

Ota yhteyttä Kiertokapulaan

Katso yhteystiedot Kiertokapulan verkkosivuilla: Yhteystiedot (kiertokapula.fi).

Ota yhteyttä Rinkiin

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sekä vaarallinen jäte

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (SER) ovat käytöstä poistetut laitteet, jotka toimiakseen tarvitsevat sähkövirtaa, akkua, paristoa tai aurinkoenergiaa. Myös kaikki lamput lukuun ottamatta hehku- ja halogeenilamppuja ovat sähkölaitteita.

Vaarallista jätettä (entiseltä nimeltään ongelmajäte) on käytöstä poistettu aine tai esine, joka voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Keravalla sähkö- ja elektroniikkalaiteromua sekä vaarallista jätettä voi viedä Alikeravan jäteasemalle sekä Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueelle.

 • Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ovat:

  • kodinkoneet, esimerkiksi liedet, kylmälaitteet, mikroaaltouunit, sähkövatkaimet
  • kodin elektroniikka, esimerkiksi puhelimet, tietokoneet
  • digitaaliset mittarit, esimerkiksi lämpö-, kuume- ja verenpainemittarit
  • sähkötyökalut
  • tarkkailu- ja valvontalaitteet, lämmityksen säätölaitteet
  • sähköllä tai paristolla toimivat tai ladattavat lelut
  • valaisimet
  • lamput ja valosarjat (paitsi hehku- ja halogeenilamput), esimerkiksi energiansäästö- ja loistelamput, led-lamput.

  Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua eivät ole:

  • irtoparistot ja akut: vie ne lähikaupan paristonkeräykseen
  • hehku- ja halogeenilamput: ne kuuluvat sekajätteeseen
  • puretut laitteet, kuten pelkät muovikuoret: ne ovat sekajätettä
  • polttomoottorit: ne ovat metalliromua.
 • Vaarallista jätettä ovat:

  • energiansäästölamput ja muut loisteputket
  • paristot ja pienakut (muista teipata navat)
  • lääkkeet, neulat ja ruiskut (vastaanotto vain apteekeissa)
  • auton lyijyakut
  • jäteöljyt, öljynsuodattimet ja muut öljyiset jätteet
  • liuottimet kuten tärpätti, tinneri, asetoni, bensiini, polttoöljy ja liuotinpitoiset pesuaineet
  • märät maalit, liimat ja lakat
  • maalausvälineiden pesuvedet
  • painepakkaukset, kuten aerosolipurkit (hölskyy tai pihisee)
  • painekyllästetty puu
  • puunsuoja- ja kyllästeaineet
  • asbesti
  • emäksiset pesu- ja puhdistusaineet
  • torjunta- ja desinfiointiaineet
  • voimakkaat hapot kuten rikkihappo
  • sammuttimet ja kaasupullot  (myös tyhjät)
  • lannoitteet ja laastijauhe
  • vanhat uudenvuodentinat (lyijyä sisältävien uudenvuodentinojen myynti on kielletty 1.3.2018 alkaen.)
  • elohopeaa sisältävät kuumemittarit.

  Vaarallista jätettä eivät ole:

  • tyhjä tai täysin kuivunutta liimaa sisältävä liimapurkki: kuuluu sekajätteeseen
  • tyhjä tai täysin kuivunutta maalia sisältävä maalipurkki: kuuluu metallinkeräykseen
  • täysin tyhjä painepakkaus, joka ei hölsky eikä pihise: kuuluu metallinkeräykseen
  • halogeeni- ja hehkulamppu: kuuluu  sekajätteeseen
  • tupakantumppi: kuuluu sekajätteeseen
  • keitinrasvat: kuuluvat bio- tai sekajätteeseen, isot määrät erilliskeräyksenä
  • palovaroittimet: kuuluvat SER-keräykseen.
 • Alikeravan jäteasemalle voi viedä maksutta kuluttajilta peräisin olevaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (max 3 kpl/laite).

  Sortti-asemia ylläpitää Lassila & Tikanoja Oyj.

  Yhteystiedot

  Myllykorventie 16, Kerava

  Aukioloajat ja lisätietoja jätteiden vastaanotosta löydät Alikeravan jäteaseman verkkosivuilta.

 • Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueelle voi viedä maksutta sähkö- ja elektroniikkalaiteromua sekä vaarallista jätettä.

  Puolmatkan jätteidenkäsittelyaluetta ylläpitää Kiertokapula Oy.

  Yhteystiedot

  Hyötykuja 3, Järvenpää
  Puh. 075 753 0000 (vaihde), arkisin klo 8-15

  Aukioloajat ja lisätietoja jätteiden vastaanotosta löydät Puolmatkan verkkosivuilta.

 • Kiertokapulan viikkokeräysautot kiertävät keräämässä kotitalouksilta ja maatiloilta maksutta vaarallista jätettä viikoittain sekä kerran vuodessa suuremman keräystempauksen avulla. Pysähdyspaikalla viivytään 15 minuutin ajan, ja kierroksia ei ajeta arkipyhien aattoina.

  Viikkokeräysautojen keräyspäivät ja aikataulut sekä lisätietoja vastaanotettavista vaarallisista jätteistä löydät viikkokeräysautojen verkkosivuilta.