Asunnon muutostyöt senioreille

Asunnon muutostöillä voidaan helpottaa ikääntyneen omatoimista elämistä kotona. Muutostöitä ovat esimerkiksi kynnysten poistaminen, porraskaiteiden ja rollaattori- tai pyörätuoliluiskien rakentaminen sekä tukikaiteiden asentaminen.

Lähtökohtaisesti asunnon muutostöiden kustannukset maksetaan itse, mutta asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää korjausavustuksia yksityishenkilöille sosiaalisen ja taloudellisen tarvehankinnan perusteella iäkkäiden ja vammaisten asuntojen korjaamiseen.

ARAn avustusta voi hakea myös taloyhtiö jälkiasennushissien rakentamiseen sekä esteettömyyden parantamiseen.

Hakuaika avustuksissa on jatkuva. Avustushakemuksen jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen sekä hoitaa avustusten maksamisen. Avustusta myönnetään vain sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei ole aloitettu ennen avustuksen myöntämistä tai toimenpiteen tarkoituksenmukaisuus on hyväksytty, toisin sanoan kohteelle on annettu aloituslupa.

Ohjeet avustusten hakemiseen löytyvät ARAn verkkosivuilta:

Ota yhteyttä ARAan