Keppi & Porkkana on kouluarkeen soveltuva taukoliikuntakonsepti lapsille ja nuorille

Tavoitteena on luoda taukoliikunnasta Keravalle pysyvä ilmiö, joka lisää lasten liikkumista ja vähentää henkilöstön sairauspoissaoloja.

Jokaisen oppilaan oikeus päivittäiseen taukoliikuntaan kirjattiin Keravan kaupungin esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmiin kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksellä kesäkuussa 2023.

Keppijumppa on lapsille ja kouluarkeen soveltuva liikunnallinen tapa tauottaa oppitunteja. Opettajille se on mahdollisuus osallistua taukoliikuntaan työajalla joka päivä. Henkilöstö voi soveltaa harkintansa ja asiantuntijuutensa mukaan toteutustapaa ryhmänsä ja oppilaiden ikäkauden tarpeisiin sopivasti.

Keppijumppaan liittyvät hankinnat

Keravan kaupunki on solminut liikuntapalvelut Keppi & Porkkana Oy:n kanssa palveluntuottamissopimuksen, joka on voimassa 1.8.2023 – 31.7.2026. Kolme lukuvuotta kattava sopimuskausi maksaa yhteensä 59 952 € (alv 0 %). Sopimus sisältää eri sisältöisiä ammattilaisten laatimia keppijumppavideoita. Perusideana on tuoda luokkayhteisöjen käyttöön helppoja ja tehokkaita liikkeitä, joita voidaan tehdä koulupäivän aikana lyhyenä taukojumppana. Sopimuskauden aikana videoista muodostuu kaupungille yhteensä 69 videon videokirjasto, joka jää päiväkotien ja koulujen käyttöön sopimuksen päätyttyä.

Jumppakeppien ja niiden säilytyspussien hankintasopimuksen arvo oli 48 430 € (alv 0 %), tavarantoimittajana oli Kyykkyliike Oy.

Keppijumpan kustannukset oppilasta kohden ovat 7 € lukuvuodessa ja 0,04 € koulupäivässä.

Sairauspoissaolojen vähentymistä merkittäviä säästöjä henkilöstökuluihin

Taukoliikunnalla on vaikutusta myös henkilöstön hyvinvointiin. Tuki- ja liikuntaelinsairauspoissaolojen osalta on todettavissa merkittävä väheneminen aiempaan vuoteen verrattuna ajanjaksoilla 1.8.-30.12.2022 ja 1.8.-30.12.2023.

Varhaiskasvatuksessa henkilöstön tules-sairauslomapäivät ovat seurantajaksolla puoliintuneet 1067 päivästä 489 päivään. Perusopetuksessa sairauslomapäivien lukumäärä väheni 205 päivästä 162 päivään.

Kun sairauspäivän keskimääräinen kustannus on 250 euroa, niin viiden ensimmäisen kuukauden säästö henkilöstökuluissa on yhteensä n. 155 250 euroa verrattuna vuoteen 2023.