Ryhmille

Kirjasto järjestää ryhmäkäyntejä niin lapsille kuin aikuisillekin. Koululuokat, päiväkodit, järjestöt ja yhteisöt voivat tulla ryhmänä tutustumaan kirjaston palveluihin.

Alle kouluikäiset, alakoulut ja yläkoulut

Kaikki päiväkotiryhmät ja koululuokat ovat tervetulleita kirjastoon! Alle kouluikäisten, alakoululaisten ja yläkoululaisten ryhmien käynneistä löydät lisätietoja Kouluille ja päiväkodeille -sivuilta.

Keskiasteen oppilaitosten ja aikuisten ryhmät

Ryhmille järjestetään kierroksia kirjastossa ja verkkokirjaston käytön sekä tiedonhaun opetusta.

Maahanmuuttajaryhmät

Maahanmuuttajaryhmille järjestetään kierroksia kirjastossa ja kirjastonkäytön opetusta.

Lue lisää erityisesti maahanmuuttajille suunnatuista kirjaston palveluista.