Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuustot ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka toimivat omissa kunnissaan tuoden nuorten ääntä asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Tehtävä ja toiminta

Nuorisolain mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa ja päätöksenteossa.

Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Nuorisovaltuustojen tarkoituksena on myös tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta sekä auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa. Lisäksi ne edistävät vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä ja ottavat nuoret aidosti mukaan yhteiseen päätöksentekoprosessiin. Nuorisovaltuustot myös järjestävät erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia.

Kunnan virallinen toimielin

Nuorisovaltuustot sijoittuvat kuntien organisaatiossa monin erin tavoin. Keravalla nuorisovaltuusto on osa nuorisopalveluiden toimintaa ja sen kokoonpanon vahvistaa kaupunginvaltuusto. Nuorisovaltuusto on virallinen, nuoria edustava toimielin, jolla tulee olla riittävät edellytykset omalle toiminnalleen.

Keravan nuorisovaltuusto

Keravan nuorisovaltuuston jäsenet ovat (vaalivuonna valittaessa) 13-19-vuotiaita keravalaisia nuoria. Nuorisovaltuustossa on 15 jäsentä, jotka valitaan vaaleilla. Vuosittain järjestettävissä vaaleissa valitaan kahdeksan nuorta kaksivuotiskaudelle. Vaaleihin voi asettua ehdolle kuka tahansa 13-19-vuotias (vaalivuonna 13 vuotta täyttävä) keravalainen nuori, ja äänioikeus on kaikilla 13-19-vuotiailla keravalaisilla nuorilla.

Keravan nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupungin eri lautakunnissa ja jaostoissa, kaupunginvaltuustossa sekä kaupungin eri työryhmissä.

Nuorisovaltuuston tavoitteena on toimia nuorten ja päättäjien välisenä sanansaattajana, parantaa nuorten vaikutusmahdollisuuksia, tuoda esiin nuorten näkökulmaa päätöksenteossa ja edistää nuorille tarkoitettuja palveluja. Nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteita ja kannanottoja, lisäksi nuorisovaltuusto järjestää ja on mukana erilaisissa tapahtumissa.

Nuorisovaltuusto tekee yhteistyötä alueen muiden nuorisovaltuustojen kanssa. Lisäksi nuvalaiset ovat valtakunnallisen Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – NUVA ry:n jäseniä ja ottavat osaa heidän tapahtumiinsa.

Keravan nuorisovaltuuston jäsenet 2024

 • Eva Guillard (puheenjohtaja)
 • Otso Manninen (varapuheenjohtaja)
 • Katja Brandenburg
 • Valentyna Chernenko
 • Niilo Gorjunov
 • Milla Kaartoaho
 • Elsa Karhu
 • Otto Koskikallio
 • Sara Kukkonen
 • Jouka Liisanantti
 • Kimmo Munne
 • Aada Paasto
 • Eliot Pesonen
 • Minttu Rapinoja
 • Iida Salovaara

Nuorisovaltuutettujen sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

Keravan nuorisovaltuuston kokoukset

Nuorisovaltuuston kokoukset ovat joka kuukauden ensimmäinen torstai.

 • to 1.2.2024
 • to 7.3.2024
 • to 4.4.2024
 • to 2.5.2024
 • to 6.6.2024
 • la 17.8.2024
 • to 5.9.2024
 • to 3.10.2024
 • to 7.11.2024
 • to 5.12.2024