Nuorisotyö Keravalla

Kaksi nuorta kohtaa hymyilevän nuoren naisen.

Keravan nuorisopalvelut

Keravan kaupungin nuorisopalvelujen toimintaa ohjaa nuorisolaki, jonka tavoitteena on:

 • edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa
 • tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista
 • tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa
 • edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista sekä
 • parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Nuorisotyön perussuunnitelma NUPS

Nuorisotyön perussuunnitelma eli NUPS ohjaa nuorisopalvelujen työtä. Suunnitelmassa kuvataan tehtävän työn tavoitteet, arvot, työmuodot ja toiminnot. NUPS tuo esiin toiminnan vahvuuksia, sanoittaa toimintaa, tekee nuorisotyötä näkyväksi ja sitä kautta selkeyttää käsitystä siitä, mitä nuorisotyö Keravalla on.

Nuorisotyössä tarkoitetaan

 • nuorilla alle 29-vuotiaita
 • nuorisotyöllä nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa
 • nuorisopolitiikalla nuorten kasvu- ja elinolojen sekä sukupolvien välisen vuorovaikutuksen parantamista
 • nuorisotoiminnalla nuorten omaehtoista toimintaa.

Toiminta-ajatus ja arvot

Keravan kaupungin nuorisotyön toiminta-ajatuksena on tukea lasten ja nuorten yksilöllistä kasvua luomalla heille turvallinen ja virikkeellinen elinympäristö. Keravalaisessa nuorisotyössä lasten ja nuorten mielipiteet huomioidaan heitä koskevassa päätöksenteossa kuulemalla ja osallistamalla nuoria toiminnan suunnitteluun erityisesti nuorisovaltuustotoiminnan kautta.

Nuorisotyön perusajatuksena on tuottaa palveluja nuorten kanssa yhdessä ja nuoria osallistavin menetelmin. Keravan nuorisopalveluiden arvopohjan luovat yksilön kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus.

Keravalaisen nuorisotyön työmuodot ja menetelmät

Yhteisöllinen nuorisotyö

 • Avoin nuorisotilatoiminta
 • Koulunuorisotyö
 • Digitaalinen nuorisotyö
 • Harrastamisen Suomen malli
 • Leiri- ja retkitoiminta

Yhteiskunnallinen nuorisotyö

 • Nuorisovaltuusto
 • Hallinnollinen nuorisotyö
 • Harrastustoiminnan tukeminen
 • Järjestö- ja toiminta-avustukset
 • Kansainvälinen toiminta

Kohdennettu nuorisotyö

 • Etsivä nuorisotyö
 • Pienryhmätoiminta
 • Sateenkaareva nuorisotyö ArcoKerava

Liikkuva nuorisotyö

 • Kerbiili
 • Walkers-toiminta

Tutustu tarkemmin nuorisotyön palveluihin

Keravan nuorisopalveluiden visio

Keravan nuorisopalveluiden visiona on lapsi ja nuori, joka luottaa itseensä ja mahdollisuuksiinsa vaikuttaa oman elinympäristönsä kehittämiseen. Visiona ovat nuoret, jotka ovat aktiivisia ja haluavat osallistua, ja joilla on mahdollisuus mielekkääseen vapaa-ajan viettoon omassa kotikaupungissaan.

Keravalainen yhteisöllisyys näkyy toisen ihmisen kunnioittamisena, oikeudenmukaisena ilmapiirinä ja vastuun ottamisena lapsista ja nuorista.

Nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien avustukset