Nuorisotyö Keravalla

Kaksi nuorta kohtaa hymyilevän nuoren naisen.
 • Keravan kaupungin nuorisopalvelut

  Keravan kaupungin nuorisopalvelujen toimintaa ohjaa nuorisolaki (1285/2016), jonka tavoitteena on:

  1. edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa
  2. tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista
  3. tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa
  4. edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista sekä
  5. parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

  Nuorisotyössä tarkoitetaan

  1. nuorilla alle 29-vuotiaita
  2. nuorisotyöllä nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa
  3. nuorisopolitiikalla nuorten kasvu- ja elinolojen sekä sukupolvien välisen vuorovaikutuksen parantamista
  4. nuorisotoiminnalla nuorten omaehtoista toimintaa.

  Toiminta-ajatus ja arvot

  Keravan kaupungin nuorisotyön toiminta-ajatuksena on tukea lasten ja nuorten yksilöllistä kasvua luomalla heille turvallinen ja virikkeellinen elinympäristö. Keravalaisessa nuorisotyössä lasten ja nuorten mielipiteet huomioidaan heitä koskevassa päätöksenteossa kuulemalla ja osallistamalla nuoria toiminnan suunnitteluun erityisesti nuorisovaltuustotoiminnan kautta.

  Nuorisotyön perusajatuksena on tuottaa palveluja nuorten kanssa yhdessä ja nuoria osallistavin menetelmin. Keravan nuorisopalveluiden arvopohjan luovat yksilön kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus.

  Keravalaisen nuorisotyön työmuodot ja palvelut

  • nuorisotilatoiminta
  • digitaalinen nuorisotyö
  • leiri- ja retkitoiminta
  • kohdennettu-, koulu- ja jalkautuva nuorisotyö
  • nuorisovaltuustotoiminta sekä
  • kansainvälinen toiminta.

  Nuorisotilatoiminnassa tarjotaan nuorille mahdollisuus avoimeen kokoontumis- ja pelitoimintaan, sosiaaliseen ja turvalliseen toimintaympäristöön, yhdessäoloon ja keskusteluun ammattitaitoisen nuorisotyöntekijän kanssa. Tarvittaessa toimintaa voidaan toteuttaa myös digitaalisesti. Lisäksi toimintamuotoihin kuuluvat jalkautuva nuorisotyö, liikkuva nuorisotilatoiminta sekä loma-aikojen lasten ja nuorten leirit.

  Kohdennetussa nuorisotyössä kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat nuoret muun muassa Ankkuri-toiminnan kautta. Verkkonuorisotyössä toteutetaan nuorisotyöllisiä verkkopalveluja sekä käytetään aktiivisesti sosiaalista mediaa. Nuorten pelitoiminnan kehittämisessä tehdään yhteistyötä verkkonuorisotyön valtakunnallisen kehittämiskeskuksen (Verke) kanssa.

  Nuorisotyöttömyyteen pyritään vaikuttamaan etsivän nuorisotyön ja Ohjaamo-toiminnan avulla. Tavoitteena on ohjata 16–28-vuotiaita keravalaisnuoria koulutuksen tai työelämän pariin. Nuoria autetaan myös hakeutumaan erilaisten tukipalveluiden piiriin.

  Keravan nuorisopalveluiden visio

  Keravan nuorisopalveluiden visiona on lapsi ja nuori

  • joka luottaa itseensä ja mahdollisuuksiinsa vaikuttaa oman elinympäristönsä kehittämiseen
  • joka on aktiivinen ja haluaa osallistua
  • jolla on mahdollisuus mielekkääseen vapaa-ajan viettoon omassa kotikaupungissaan. Keravalainen yhteisöllisyys näkyy toisen ihmisen kunnioittamisena, oikeudenmukaisena ilmapiirinä ja vastuun ottamisena lapsista ja nuorista.
 • Vakiokäyttövuoroja voi hakea nuorisokahvila Tunneliin, Savion nuorisotila Elzuun ja Ahjon kylätaloon. Elzussa on lisäksi bändikämppä, johon voidaan myöntää käyttövuoro kolmelle bändille kerrallaan. Bänditilan käyttövuoroja voivat hakea keravalaiset bändit, jonka jäsenet ovat iältään 14–20-vuotiaita.

  Vakiokäyttövuorot ovat haettavissa vuosittain 31.5. mennessä seuraavan toimintakauden (elokuu–heinäkuu) ajalle, paitsi Elzun bändikämpän sopimukset ovat voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Mahdollisesti vapaita aikoja voi tiedustella ja hakea nuorisotiloilta ympäri vuoden. Käyttövuoroa varten tulee aina täyttää hakulomake, jotta tarvittavat tiedot voidaan varmentaa.

  Hae nuorisotilojen vakikäyttövuoroa (suomiviestit.fi)

  Nuorisotilojen ja Elzun bändikämpän käyttövuoroja haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella. Mikäli sähköinen tunnistautuminen ei onnistu, ota yhteyttä osoitteeseen: nuoriso@kerava.fi.

  Hae Elzun bändikämppää (suomiviestit.fi)

 • Huom! Mikäli varausta ei peruta viittä arkipäivää ennen, peritään hinnasta 50 %.

  Keravalaisten nuorisoyhdistysten sekä nuorten toimintaryhmien (2/3 alle 29–vuotiaita) toiminta nuorisotiloissa on maksutonta.

  Nuorisotilojen tilavuokratiedustelut: Nuorisokahvila Tunneli 040 318 4909, Elzu 040 318 4069 ja Ahjon kylätalo 040 318 4301.

  Muut tiedustelut: Nuorisopalveluiden toimisto, 040 318 4297.

  Hinnasto 11.8.2021 alkaen    
  Tilavuokra: Nuorisokahvila Tunneli, Nuorisotila Elzu ja Ahjon kylätaloAikaAlv 0%Alv 24%Verollinen
  Yhdistykset8 h120,97€29,03€150,00€
  4 h60,48€14,52€75,00€
  Yksityistilaisuudet, yritykset8 h201,61€48,39€250,00€
  4 h100,81€24,19€125,00€
  Lasten päiväleiripäivä12,10€2,90€15,00€
  Vuokrattavat välineet ja kalusteet
  Telttakatokset (2kpl), 4m x 4m, irtoseinilläpäivä 40,32€ 9,68€50,00€
  Taittopöydät (4kpl), 0,7m x 1,6m ja klaffituolit (8 kpl)päivä 24,19€5,81€30,00€
  Sählykaukalo, laidat, noin 9m x 19m *)päivä 120,97€29,03€120.00€
  Bungee Run juoksubenji-rata (rata + kuminauhat + valjaat) *)päivä120,97€29,03€150,00€
  Sumopainisetti (puvut: 2 kpl lasten koko ja 2 kpl aikuisten koko + painialusta 3m x 3m) *)päivä120,97€120,97€150,00€
  Kahvilapöydät ja -tuolit (3 settiä); setissä pöytä (0,9 m x 0,9 m) + 4 tuolia, alumiinirunkoisetpäivä48,39€11,61€60,00€
  Discovalot (6kpl), automaattiohjelmallapäivä40,32€9,68€50,00€