Varhaiskasvatus


Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä, oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Keravan kaupunki järjestää keravalaisille lapsille laadukkaat ja kattavat varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut. Keravalla jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada osa- tai kokoaikaista varhaiskasvatusta perheen tarpeiden mukaan. 

Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat

Kaupungin lisäksi yksityiset päiväkodit tarjoavat varhaiskasvatusta.
 

Esitteet ja suunnitelmat

Varhaiskasvatuksen palvelut Keravalla -esite
IN ENGLISH: Early Childhood Education and Care Services in Kerava
Varhaiskasvatussuunnitelma
Varhaiskasvatussuunnitelma (PDF)
Liikunnan vuosisuunnitelma (PDF)
Keravan kasvatuksen ja opetuksen TVT-suunnitelma
Kansainvälisyysohjelma 2018-2021

 

Päivitetty 06.03.2020 klo 09:20