Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä, oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Keravan kaupunki järjestää keravalaisille lapsille laadukkaat ja kattavat varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut. Keravalla jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada osa- tai kokoaikaista varhaiskasvatusta perheen tarpeiden mukaan. 

Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat

Kaupungin lisäksi yksityiset päiväkodit tarjoavat varhaiskasvatusta.
 

Esitteet ja suunnitelmat

Varhaiskasvatuksen palvelut Keravalla -esite
Varhaiskasvatussuunnitelma
Liikunnan vuosisuunnitelma (PDF)
Keravan kasvatuksen ja opetuksen TVT-suunnitelma (PDF)

 

Päivitetty 10.10.2018 klo 09:52