Valtuusto

​​Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin. Kaupunginvaltuusto valitaan kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi. Valtuuston puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista: veroprosentista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto asettaa myös hallintokunnille laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet. Valtuusto päättää kaupungin hallinnon rakenteesta: lautakunnista, virastoista ja laitoksista sekä niiden keskinäisestä toimivallan jaosta. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat. Kaupungin asioiden hoitoa ja tuloksia valtuusto seuraa tilinpäätöksen sekä  toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen avulla.

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ovat kaupunkilaisten nähtävillä kaikissa kirjastoissa ja internetissä. Pöytäkirjat kaupunginvaltuuston päätöksistä julkaistaan internetissä. Valtuusto kokoontuu kerran kuukaudessa maanantaisin klo 18, heinä-elokuussa vain tarpeen mukaan.

Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia, ellei valtuusto toisin päätä.

Valtuustoaloitteet löytyvät tältä sivulta.
Päivitetty 19.04.2021 klo 14:38