Kasvokkain-tiedote 2/2024

Ajankohtaista asiaa Keravan kasvatuksen ja opetuksen toimialalta.

Toimialajohtajan tervehdys

Enää muutama hetki kunnes alkaa kesäloma! Loma ja aikaa tehdä asioita, joista on haaveillut pitkän syksyn, talven ja kevään. Aikaa unelmille, aikaa rakkaille, aikaa olla tekemättä mitään tai tehdä jotain, mikä mieleen juuri sillä hetkellä juolahtaa.

Kiitän teitä kaikkia tästä vuodesta. Olkaa ylpeitä siitä työstä mitä olette tehneet. Jokaisella teistä on ollut oma tärkeä osuutensa siinä, että olemme jälleen kerran saaneet rakennettua onnistuneen vuoden keravalaisille lapsille, oppilaille, opiskelijoille ja heidän perheilleen.

Haluan toivottaa teille kaikille oikein hyvää kesää ja leppoisaa lomaa, kun sen aika on!

Aamukaste ja paljaat jalat
lokin nauru vastarannalla
neliapila ja maitotonkka
kimalainen päivänkakkarassa
mansikkamaito
puhdas sauna ja koivuvihta
mökin veranta
korituoli
ihana elämä

Hannele Koskinen
va. toimialajohtaja, kasvatus ja opetus

Kasvon johtoryhmään henkilöstön edustajat

Keravan kaupungilla on käynnistynyt Uusi Kerava -nimikkeellä organisaatiouudistus, jonka on tarkoitus astua voimaan 1.1.2025. Yhteistoimintaa työnantajan ja henkilöstön välillä on lähdetty prosessin myötä vahvistamaan. Kaikkiin kaupungin johtoryhmiin on liitetty jäseniksi kaksi henkilöstön edustajaa: pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu. Kasvon johtoryhmässä henkilöstön edustajina ovat JUKO:n pääluottamusmies Tuomo Suihkonen ja työsuojeluvaltuutettu Kirsi Makkonen.

”Uskon, että on sekä työnantajan että työntekijöiden etu, että johtoryhmissä on nyt mukana työntekijöiden edustus. Tämä kehityssuunta palvelee hyvin molempia osapuolia”, pääluottamusmies Tuomo Suihkonen sanoo.

”Tehty uudistus on ollut tarpeellinen ja tervetullut. Toimialan ja henkilöstön työhyvinvoinnin hyväksi toimiminen tehostuu, kun meillä on mahdollisuus säännölliseen ja avoimeen keskusteluun toimialan johdon kanssa. Meidät on otettu oikein hyvin vastaan johtoryhmään. Siitä iso kiitos”, työsuojeluvaltuutettu Kirsi Makkonen toteaa.

Keravalla on alettu laatia myös henkilöstöohjelmaa kaupunginjohtaja Kirsi Ronnun aloitteesta. Tähänkin työhön on osallistettu kaikki pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut.

Uusi Kerava avaa mahdollisuuden kuunnella ja osallistaa henkilöstöä aiempaa paremmin. Tämä on tärkeää, sillä henkilöstö on koko kaupungin tärkein voimavara!

Kasvon johtoryhmässä henkilöstön edustajina ovat työsuojeluvaltuutettu Kirsi Makkonen ja JUKO:n pääluottamusmies Tuomo Suihkonen.

Yhteisöllisen hyvinvointityön iltapäivä 18.4.

Keravan esi- ja perusopetuksen yhteisöllisen hyvinvointityön iltapäivä järjestettiin 18.4.2024 yhteistyössä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa.

Yhteisöllisellä opiskeluhuollon, tuttavallisemmin hyvinvointityön, keinoin edistetään päiväkodeissa ja kouluissa muun muassa lasten ja nuorten oppimista, hyvinvointia, osallisuutta sekä toimintaympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Nyt ensimmäisen kerran Keravalla järjestetty Yhteisöllisen hyvinvointityön iltapäivä kokosi yhteen yli sata yhteisöllisen hyvinvointityön arjen toimijaa: päiväkodin johtajia, rehtoreita, opettajia ja erityisopettajia, koulunuorisotyöntekijöitä, perheohjaajia ja opiskeluhuollon työntekijöitä. Mukaan mahtui myös erinäinen joukko asiantuntijoita, esihenkilöitä ja yhteistyökumppaneita.

Tapahtuman aluksi kuultiin esimerkkejä yhteisöllisen hyvinvointityön toteuttamisesta eri-ikäisten lasten toimintaympäristöissä. Savion päiväkodin esiopetuksen, Päivölänlaakson alakoulun ja Kurkelan yhtenäiskoulun innostavat esimerkit avasivat näkymiä käytännön hyvinvointityöhön. Kasvatuksen ja opetuksen asiantuntijat esittelivät meneillään olevia hyvinvointityön kehittämishankkeita. Paneelikeskustelu kokosi eri toimijoiden näkökulmia: ääneen pääsivät kuraattori, rehtori, päiväkodin johtaja, opettaja, huoltaja ja kouluvalmentaja. Yhteisen osuuden päätteeksi kuraattorien ja psykologien esihenkilöt muistuttivat kriisitilanteisiin varautumisen tärkeydestä.

Lopuksi kokoonnuttiin työpajoihin, joissa pohdittiin ajankohtaisia hyvinvointiteemoja. Moniammatillisissa työpajoissa hyödynnettiin yhteistä asiantuntemusta ja ratkaistiin kiusaamiseen, mielen hyvinvointiin ja yhteisölliseen opiskeluhuoltoon osallistamisen pulmia. Keravan lukion opiskelijat antoivat arvokkaan panoksensa työpajoihin kokemusasiantuntijoina.

Yhteisöllisen hyvinvointityön iltapäivä Keravan lukiolla 18.4.2024. Alkusanat lausuivat Keravan kasvun ja oppimisen tuen johtaja Minna Kallio ja Vantaan ja Keravan esi- ja perusopetuksen opiskeluhuollon palveluiden tehtäväaluepäällikkö Riina Hell (oikealla).

Koulujen kirjastovastaavien kuulumisia

Lukutaidon merkitys kaiken oppimisen perustana on kiistaton. Nykymaailmassa lukemisen kanssa kuitenkin kisailee moni muu lapsia ja nuoria kiinnostava ajanviete, ja lukeminen harrastuksena on merkittävästi vähentynyt. Koulun tärkeä tehtävä onkin etsiä omalle koululleen sopivia tapoja innostaa lapsia lukemaan. Lukutaito on elämäntaito ja tärkeä meille jokaiselle.

Vuoden 2024 aikana julkaisemme kaupungin verkkosivuilla ja somenostoina kuukausittain lukemiseen liittyviä kirjoituksia. Alla linkit jo julkaistuihin Ahjon koulun ja Kurkelan koulun kirjastovastaava-opettajien mahtaviin lukutaitojuttuihin.

Koulun lukutaitotyöllä kohti lukukipinää (klikkaa tästä juttuun)
Huoli lasten lukutaidosta on toistuvasti nostettu esiin mediassa. Maailman muuttuessa lukemisen kanssa kisailee moni muu lapsia ja nuoria kiinnostava ajanviete. Lukeminen harrastuksena on selkeästi vähentynyt vuosien saatossa, ja yhä harvempi lapsi on kertonut harrastavansa lukemista.

Kirjasto on koulun sydän! (klikkaa tästä juttuun)
Sanotaan, että keittiö on kodin sydän. Siellä saa ravintoa ja kokemuksen yhdessäolosta. Kirjastosta löydämme hengen ravintoa ja sielläkin on kiva olla yhdessä.

Yliopistojen tutkimushanke painotuspolkumallin vaikutuksista etenee

Helsingin, Turun ja Tampereen yliopistojen yhteinen tutkimushanke selvittää Keravan yläkoulujen painotuspolkumallin vaikutuksia oppilaiden oppimiseen, motivaatioon ja hyvinvointiin sekä kokemuksiin koulun arjesta. Tutkimushanke käynnistyi keväällä 2023 ensimmäisen kierroksen oppilas- ja huoltajakyselyillä ja jatkui tänä keväänä oppilaskyselyiden ja huoltajakyselyn osalta. Kokonaisuudessaan tutkimushanke jatkuu kevääseen 2026 saakka.

Tutkimushankkeen kautta saatu tieto on ollut merkityksellistä. Keväällä 2023 kerättyjen huoltajien ja oppilaiden vastauksia on esitelty opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä Keravan kasvatus- ja opetuslautakunnalle. Tuloksia on hyödynnetty tähän mennessä oppilaiden painotuspolkuvalinnan kehittämiseksi muun muassa painotuspolkujen esittelyn tarkentamisen ja monipuolisemman tiedottamisen osalta.

Tutkimuksessa keskeinen osa on oppilaisen oppitunnilla tekemä kysely- ja tehtäväpaketti, jolla tutkitaan oppimisen ja motivaation kehitystä sekä oppilaiden hyvinvointia vuosittain neljänä keväänä. Tämä on osa kaupungin teettämää lakisääteistä arviointitoimintaa, johon osallistuivat keväällä 2024 kaikki Keravalla opiskelevat 7.-, 8.- ja 9.-luokkalaiset. Oppilaat tekivät tehtävät kouluissa opettajan johdolla koulupäivän aikana toukokuussa. Digitaalinen tehtäväpaketti sisälsi yleisiä päättelytaitoja, matemaattista ajattelua ja luetun ymmärtämisen taitoja mittaavia kognitiivisia testejä sekä motivaatioon ja oppimiseen liittyviä asennekyselyitä, jotka sisälsivät myös oppilaiden hyvinvointiin liittyviä osa-alueita.

Tehtäväpaketit on suunniteltu Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen ja Tampereen yliopiston REAL-tutkimusryhmän yhteistyönä, ja niitä on käytetty useissa Oppimaan Oppimisen arvioinneissa. Tehtävien tekeminen kestää yhteensä noin 90 minuuttia ja niitä varten ei tarvitse harjoitella etukäteen. Tutkimuksen päätteeksi oppilas saa palautetta oppimistehtävistä. Opettajalla ei ole pääsyä tutkimustehtävien vastauksiin, eikä osallistuminen vaikuta oppilaan arviointiin tai arvosanoihin koulussa. Mikäli oppilas ei halunnut osallistua tutkimukseen tai hänen huoltajansa oli kieltänyt osallistumisen, oppilas teki opettajan johdolla korvaavia tehtäviä sen aikaa, kun muut täyttivät tutkimustehtäviä.

Tehtävien tekeminen tapahtuu nimettömästi ja vastauksia käsitellään nimettömästi. Oppilaat vastaavat tutkimustehtäviin vastaajatunnisteiden avulla, jotka on luotu kaupungilta saatujen oppilaslistojen perusteella. Tunnistekoodien avulla eri ajankohtina kerätyt aineistot voidaan yhdistää toisiinsa. Lisäksi kouluilta saadaan tieto oppimisen ja koulunkäynnin tuesta, jota käytetään tutkimuksessa oppilasryhmän kokoonpanon tarkasteluihin liittyvissä analyyseissa. Oppilaan tunnistekoodit säilytetään oppilaiden vastauksista erillään ja niitä käytetään vain aineistojen yhdistämiseen. Yksittäisiä oppilaita tai koululuokkia ei ole mahdollista tunnistaa tutkimuksesta raportoitaessa. Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista ja huoltajilla on oikeus kieltää lapsensa osallistuminen tutkimukseen. Tutkimushankkeessa toteutetaan myös vuosittain kysely yhden ikäryhmän huoltajille.

Tutkimushankkeessa käytetyt oppilasmittaristot ovat käyneet hyväksytysti läpi Turun yliopiston eettisen ennakkoarvioinnin.

19.4.2023 julkaistu tiedote tutkimuksen käynnistämisestä.

Poimintoja päiväkotien ja koulujen Kerava 100 -tapahtumista kevätkaudella

Aamupalatilaisuus Heikkilän päiväkodissa 14.2.2024

Perheiden ja työntekijöiden yhteinen aamupalatilaisuus pidettiin jumppasalissa ja jokainen ryhmä päiväkodissa oli valmistellut Kerava 100- ja ystävänpäiväteemaan sopivia koristeita. Esillä oli esimerkiksi lasten kanssa yhdessä tehtyjä painettuja sydänmaalauksia ja Kerava 100 -kylttejä. Aamupalalla nautittiin tarjottavista ja käytiin ihania keskusteluja perheiden ja työntekijöiden kesken. Perheet ja työntekijät kirjoittivat myös Kerava 100 -seinälle terveisiä 100-vuotiaalle Keravalle. Lasten leikkaamiin sydämiin oli kirjattu muun muassa: opettajat ovat parhaita, hyvät leikkipuistot, palvelut lähellä, pieni suuri kaupunki, parhaat työkaverit, lyhyet välimatkat, paras paikka elää. Aamupalasta jäi lämmin olo meille työntekijöille ja olemme myös saaneet perheiltä positiivista palautetta yhteisestä aamupalasta, kertovat varhaiskasvatuksen sosionomi Oona Merisalo ja lastenhoitaja Maarit Hytönen.

Heikkilän päiväkodin Kerava 100 -seinälle on kirjoitettu terveisiä 100-vuotiaalle Keravalle.

Eskarikonsertti Sompion koulussa 4.3.2024

Yli 300 eskarilaista oli mukana Sompion koulun konsertissa maanantaina 4.3. Eskarit lauloivat yhdessä Sompion alakoulun musiikkipainotusluokkien kanssa. Yhtenä tavoitteena oli tutustua kouluun ja helpottaa lasten koulujännitystä. Kaikilla olikin käytännössä kädet ylhäällä, kun rehtori kysyi, kuinka moni odottaa innolla koulun aloitusta!

Kerava 100 -messut Kalevan koulussa 8.3.2024

Kalevan koulu järjesti 8.3. mahtavat Kerava 100 -messut, jossa esiteltiin koulun kaikkien 1.-6. luokan oppilaiden lukuisilla eri tekniikoilla toteuttamia Kerava-aiheisia töitä. Inspiraatiota luoviin ja taidokkaisiin töihin oli ammennettu niin Keravan historiasta kuin nykypäivästä, keravalaisista taideteoksista ja muistomerkeistä sekä esimerkiksi paikallisista urheiluseuroista. Työt oli toteutettu monialaisen oppimiskokonaisuuden sisällä pääasiassa ryhmätöinä, työnsä aiheen lapset olivat saaneet valita oman mielenkiinnon kohteen mukaan.

Koulun oppilaiden teoksia Kalevan koulun Kerava 100 -messuilla 8.3.2024.

Eskareiden laulajaiset Aurinkomäellä 14.5.2024

Keravan musiikkiopiston ja Keravan kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteistyössä järjestämä eskarilaisten Laulajaiset täytti auringossa kylpevän Aurinkomäen tiistaiaamuna 14.5. Laulajaisiin osallistui noin 350 eskarilaista ja heidän kanssaan noin 100 varhaiskasvatuksen opettajaa ja lastenhoitajaa. Eskarilaiset olivat harjoitelleet laululeikkejä omissa päiväkodeissa kevään mittaan musiikkiopiston Juuli Kammosen ohjeiden mukaisesti. Laulajaisten teemana oli tänä vuonna juhlat, ja erityisesti Keravan satavuotissynttärit. Esitetyt laulut olivat Matkimisleikki, Onnittelulaulu, Minä soitan harmonikkaa, Juhlatuuli, Postipaketti, Kerava 100 ja Onnea! Kerava 100 -laulu on Keravan musiikkiopiston tilausteos, jonka on säveltänyt Pilvi Järvelä ja sanoittanut pelimanni Mauno Järvelä keravalaisten eskarilaisten ajatuksien pohjalta.

Eskareiden laulajaiset Aurinkomäellä 14.5.2024.

Hyönteishotellitalkoot Pihkaniityn luontoeskarin kodalla 20.5.2024

Pihkaniityn luontoeskarin kodalla järjestettiin maanantaina iltapäivällä 20.5. Keravan pohjoisen alueen päiväkotien yhteiset hyönteishotellien rakennustalkoot. Kodalta kuului jo kauas iloinen puheensorina ja vasaran naputus, kun Keskustan, Virrenkulman, Kurkelan, Kurjenpuiston ja Kalevan päiväkotien sekä Kalevan esiopetusryhmän lapsia sisaruksineen, vanhempineen ja isovanhempineen ahkeroi hyönteishotellien parissa. Parissa tunnissa valmistuikin mahtava määrä huikean hienoja hyönteishotelleja!

Myös kaikissa Keravan peruskouluissa oppilaat rakentavat yhteensä 100 hyönteishotellia Keravan 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Päiväkodeissa ja kouluissa kevään 2024 aikana valmistetut hyönteishotellit sijoitetaan kesällä Keravan Kivisillan alueelle Uuden ajan rakentamisen festivaalin URFin yhteyteen.

Hyönteishotellitalkoiden tuotokset Pihkaniityn luontoeskarin kodalla 20.5.2024.

Tulevia tapahtumia

  • Perusopetuksen Kerava 100 -laulutapahtuma Kalevan urheilupuistossa ti 27.8.2024, esiintyjinä 3. ja 4. luokkien oppilaat.