Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tuottaa ja kehittää varhaiskasvatuslain mukaisia palveluita ja perusopetuslain mukaisia esiopetuspalveluita Keravalaisille lapsiperheille. Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämän piireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Varhaiskasvatus, esiopetus osana varhaiskasvatusta ja perus

opetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän jatkumon.

KUN​NALLI​SEEN VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMIN​EN >>
​​YKSITYISEEN VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMIN​EN >>​
Päivitetty 09.03.2017 klo 08:41