Keskustaprojekti


Keravan keskusta on tulevaisuudessa viihtyisä asuinympäristö, jossa palvelut ovat lähellä ja joka palvelee erityisesti työmatkalaisia liikenteen risteyskohtana.


Kauppakaaren kävelykadun varrella sijaitsevien tyhjien liiketilojen tilalle nousee sekä asuinhuoneistoja että Kauppakeskus Karuselli, jonka ovet avautuivat marraskuussa 2018. Karusellin ravintolat, liikkeet ja ruokakauppa tuovat palvelut lähelle sekä keskustassa asuville että työskenteleville.


Rautatieaseman ympäristöstä on tavoitteena suunnitella elinvoimainen liikenteen solmukohta, jossa nykyaikainen polkupyöräparkki sekä älypuhelimella toimiva pysäköinti helpottavat liikkumista ja asiointia niin Keravan sisällä kuin muualla pääkaupunkiseudulla julkisen liikenteen avulla.


Seuraa keskustaprojektin rakentumisen etenemistä SRV:n verkkosivuilta.


Keskustan kehittymistä visioidaan aluekehityskuvan avulla

Kaupungin jo käynnistämä aluekehityskuvatyö on kaupungin tavoitteiden mukainen yleispiirteinen suunnitelma keskustan tulevaisuuden tilasta. Siinä visioidaan miltä Keravan keskusta näyttää vuonna 2040 keskusta-alueen tulevan asemakaavoituksen ja suunnittelun pohjaksi. Keskustan aluekehityskuva valmistuu vuoden 2020 aikana.


Aluekehityskuvan taustaselvityksenä käytetään Keskustan brändiopasta, jonka taustana ovat toimineet aluekehitystyön tueksi laaditut keskusta-alueen viitesuunnitelmat. Kaupunki tilasi kolme vertailevaa viitesuunnitelmaa kerätäkseen ideoita ja näkemyksiä Keravan keskustan kehittämisestä ja kaupunkikuvallisesta ilmeestä. Suunnitelmia voidaan myöhemmin hyödyntää myös keskustan kehityshankkeiden ohjauksessa.


Tutustu keskusta-alueen viitesuunnitelmiin:

Päivitetty 03.06.2020 klo 16:53