Yksityisteiden liikennemerkit

Yksityisteiden pysyviin liikennemerkkeihin tarvitaan aina kaupungin suostumus.

Yksityisteillä liikenteenohjauslaitteita ovat liikennemerkit ja sulkulaitteet, kuten esimerkiksi puomit. Tienpitäjä tarvitsee kaupungin suostumuksen liikenteenohjauslaitteen asentamiseen yksityistielle. Tienpitäjä on tielle perustettu tiekunta, joka päättää kokouksessaan pysyvän liikenteenohjauslaitteen asettamisesta. Jos tiekuntaa ei ole, päättävät tieosakkaat asiasta yhteisesti. Hoitokunnan tai toimitsijamiehen toimivalta ei riitä päättämään pysyvistä liikenteenohjauslaitteista. Tiekunta saa asettaa liikennemerkin vain omalle tiealueelleen.

Kaupungin suostumusta ei tarvita tilapäisten liikenteenohjauslaitteiden asentamiseen tien kunnon, tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi. Kyse on usein tilanteesta, jossa tilanteen poikkeuksellisuus tai kiireellisyys ei mahdollista suostumuksen hankkimista. Mikäli tilanteesta tulee pysyvämpi, on yksityisen tienpitäjän hankittava suostumus asentamiselle.

Tiekuntien tulee tehdä päätökset ja hakea kaupungin suostumukset myös olemassa oleville liikenteenohjauslaitteille, jos laitteita ei ole aikoinaan asennettu voimassa olleen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Suostumuksen hakeminen kaupungilta yksityistien pysyvään liikenteenohjauslaitteeseen

Tiekunnan tulee kokouksessaan ensin hyväksyä liikenteenohjauslaitteen asettaminen yksityistielle ennen kaupungin suostumuksen hakemista.

  • Liitä hakemukseen kopio kokouspöytäkirjasta perusteluineen, josta ilmenee tiekunnan myönteinen kanta liikenteenohjauslaitteen asettamiseen.
  • Jos liikenteenohjauslaitteen vaikutusalueella on muita teitä, on hakemukseen liitettävä myös niiden osalta tiekunnan kokouspöytäkirja, josta ilmenee tiekunnan suostumus koskien kyseistä liikenteenohjauslaitetta. Järjestäytymättömien tiekuntien kohdalla tarvitaan osakkaiden allekirjoittama suostumus tai valtakirjat kaikilta osapuolilta.
  • Jos tiekuntaa ei ole perustettu, tulee kaikkien tieosakkaiden allekirjoittaa hakemus tai antaa siihen kirjallinen suostumus.
  • Kerro hakemuksessa, mitä liikenteenohjauslaitteita tiekunta on päättänyt asettaa yksityistielle.
  • Merkitse karttaliitteeseen liikenteenohjauslaitteen suunniteltu sijoituspaikka sekä vaikutusalueen nykyiset liikenteenohjauslaitteet. Kerro, jos yksityistiellä ei ole aiempia liikenteenohjauslaitteita.
  • Perustele hakemuksessa, minkä vuoksi yksityistielle haetaan liikenteenohjauslaitteita. Tiekunta voi esimerkiksi perustella liikenteenohjauslaitteen asettamisen lisäävän turvallisuutta yksityistiellä. Perustelun ja selvityksen on oltava riittävät siihen, että kaupunki voi niiden perusteella tehdä kokonaisarvioinnin asiasta.

Lähetä hakemus sähköpostitse osoitteeseen kaupunkitekniikka@kerava.fi tai toimita se Keravan asiointipisteeseen kirjekuoressa. Kirjoita viestin otsikoksi tai merkitse kuoreen; Kaupunkitekniikka Kirjaamo: Yksityistiet / hakemus liikenteenohjauslaitteen asettaminen.

Viranhaltija tekee liikennemerkin asettamisesta päätöksen, joka asetetaan yleisesti nähtäväksi. Kun päätös on lainvoimainen, on tiekunnalla lupa asettaa liikennemerkki yksityistielleen. Tiekunta hoitaa liikennemerkkien hankkimisen ja paikalleen asentamisen sekä niiden huoltamisen.

Liikenteenohjauslaitteen asettamisesta on tieliikennelain mukaan toimitettava tieto Väylävirastolle ohjauslaitetta koskevan tiedon tallentamiseksi Digiroad-tietojärjestelmään. Tiekunta tai osakkaat ilmoittavat tiedot Digiroadiin.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää tai tietä sulkea sinä ajanjaksona, jota avustus koskee (Yksityistielaki 560/2018, § 85).