Kiinteistönmuodostus

Paikkatietopalvelut laatii korttelialueille tehtävän tonttijaon ja hoitaa tonttien lohkomisen sekä ylläpitää kiinteistörekisteriä asemakaava-alueella.  Tonttijaon ja lohkomisen lisäksi kaupunki hoitaa myös muut kiinteistötoimitukset, joista yleisempiä ovat rasitetoimitus ja rajankäynti. Toimituksissa käsitellään muun muassa vanhoja oikeuksia ja rasitteita, määrätään alueiden rajat sekä perustetaan tarpeellisia uusia rasitteita.  

Asemakaava-alueiden ulkopuolella kiinteistörekisterin ylläpidosta huolehtii Maanmittauslaitos. Maanmittauslaitos hoitaa myös lohkomiset ja muut kiinteistötoimitukset asemakaava-alueiden ulkopuolella sekä vastaa kiinteistöjen omistajatiedusteluihin.

Tiedote 9.4.2024: Keravan kaupungilla ei ole tällä hetkellä kiinteistöinsinööriä. Kiinteistötoimituksia voi hakea normaalisti verkkolomakkeella, mutta niissä voi esiintyä viiveitä. Lisätietoa toimituksista ja niiden tilanteista voi tiedustella osoitteesta mittauspalvelut@kerava.fi.

Kiinteistötoimitukset

Erilaisiin kiinteistötoimituksiin ja niiden hinnastoihin voi tutustua alla olevilla sivuilla.

Ota yhteyttä