Lainat - ARAn tuet

​Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) osoittaa lainavaltuudet ja määrärahat uustuotantoa, perusparannusta ja hankintaa varten eduskunnan päättämien, valtion tukeman asuntolainoituksen määrärahojen ja painotusten puitteissa.

Korkotukilainahakemukset liitteineen toimitetaan pääsääntöisesti kuntaan, joka toimittaa hakemukset edelleen ARAan annettuaan lausuntonsa hakemuksesta. Kunta arvioi lausunnossaan hankkeen soveltuvuutta kunnan asuntokantaan ja asuntomarkkinatilanteeseen. Hankkeet eivät voi saada korkotuki- tai erityisryhmien avustus varauspäätöstä ilman kunnan lausuntoa.

Lainojen ja avustusten hakuajat vaihtelevat tuotteittain. Erillishauista ilmoitetaan kaupungin internet-sivuilla.

Lyhytaikaisella korkotuella toteutettava asuntotuotanto kohdistetaan suurimpiin, nopeimmin kasvaviin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. Toteutettava tuotanto on elinkaaritaloudeltaan edullista ja energiaa säästävää.

Korkotuen kesto on kymmenen vuotta, mutta ARA voi hakemuksesta pidentää lainan aikaa kymmenellä vuodella kerrallaan enintään kaksi kertaa. Korkotukilainan suuruus on enintään 95 prosenttia kohteen hyväksytyistä rakentamiskustannuksista.

Vuoden 2018 Erityisryhmien asunto-olojen parantamisen avustukset sekä saman hankkeen korkotukilainojen hakuaika päättyy 8.11.2017. ErityIsryhmien investointiavustushakemus on toimitettava kuntaan 25.10.2017 mennessä.

ARA ei vielä ole antanut vuoden 2019 hakuaikatietoja

- hakuaika kuntaan päättyy yleensä kunkin vuode syyskuussa ja ARA haku sulkeutuu yleensä loka-marraskuussa​.


Lisätietoja korkotukilainoista ja erityisryhmien asunto-olojen parantamisesta löytyy  http://www.ara.fi kohdasta Lainat ja avustukset.

 

ARA tukea ja esteettömyysavustusta rajoitetusti myös hissin uusimiseen

ARA myöntää tukea asuntoasioissa. Esteettömyysavustuksen myöntämistä laajennettiin 9.4.2018. Yksi tukimuoto on olemassa olevien hissin esteettömyyteen liittyvien korjaustoimenpiteiden avustaminen.

Olemassa olevien hissien esteettömyyskorjauksia avustetaan tapauskohtaisesti. Avustettavia toimenpiteitä ovat sellaiset hissin esteettömyyskorjaukset, joilla mahdollistetaan hissin käyttö myös liikuntarajoitteisille. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että kulkureitti asuinkerrostalon ulko-ovelta sisätiloihin asuinkerrostasoille sekä yhteistiloihin on mahdollista ilman saattajaa tai avustajaa. Avustettavia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi:

-pysähdystasojen lisääminen hissin uusimisen yhteydessä ylös ja/tai alaspäin yhteisiin tiloihin. Pysähdystasojen lisäämisessä avustettavaa on kuilun rakentamiseen liittyvien rakennusteknisten töiden osuus sekä lisättävän kerrostason hissitekniset laitteet, automaatti-ovi, edusta, kutsunappi ja kerrososoitin sekä mahdolliset pielirakenteen pellitykset.

-pysähdystason lisääminen kerrostasolle ovilinjan vastakkaiselle puolelle. Tasolle avataan uusi oviaukko ja lisätään automaattiovi. Tällöin avustettavaa on oviaukon rakentamiseen liittyvien rakennusteknisten töiden osuus sekä lisättävän kerrostason hissitekniset laitteet, automaattiovi, edusta, kutsunappi ja kerrososoitin ja mahdolliset pielirakenteen pellitykset. Jos hissikori muutetaan tässä yhteydessä läpikuljettavaksi, avustuksen piiriin kuuluu korin ovilehdet ja ovikoneisto.

-kaikkien kerrostasojen kääntöovien uusiminen automaattisiksi liukuoviksi hissin kokonaan uusimisen yhteydessä. Tällöin avustuksen määrä kerrostasoa kohden on enintään 45 % hyväksytyistä kustannuksia ja kuitenkin enintään 2.500 euroa.

Lisätietoja ARA korjausavustuksista löytyy täältä

 

AVUSTUKSET ASUMISNEUVONTAAN 2018

 ARA antaa avustuksia asumisneuvontaan. Avustusta haetaan lomakkeella ARA 56. Hakemukset lähetään kirjaamoon kirjaamo.ara@ara.fi tai osoitteella: 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), PL 30, 15141 Lahti

Vuoden 2018 avustusten hakuaika alkaa 1.12.2017 ja päättyy 15.1.2018 klo 16.15.

 Avustuksia voidaan myöntää asumisneuvonta­toimintaan, joka tukee pitkäaikaisasunnottomien, maahanmuuttajien, mielenterveyskuntoutujien, syrjäytymisuhan alaisten nuorten, perheiden ja ikääntyneiden asumista.

 Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Järjestöjen hakemuksiin on liitettävä
lisäksi sijaintikunnan lausunto hankkeesta. Avustushakemuksessa on esitettävä hankkeen kokonaissuunnitelma, josta ilmenevät hankkeen tavoite, toteuttamistapa, kustannukset sekä suunnitelma toimintatavan juurruttamisesta. Hakemukseen on liitettävä hankkeeseen osallistuvien yhteisöjen päätökset hankkeen ja sen käynnistämisen hyväksymisestä sekä rahoitukseen osallistumisesta.

ARA maksaa avustuksen sen jälkeen, kun sille on toimitettu selvitys, jonka perusteella avustetun neuvontatyön tuloksia ja tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida. Avustus maksetaan yleensä vuosittain yhdessä erässä.

Lisätietoja: http://www.ara.fi/asumisneuvonta-avustus

 

Päivitetty 18.04.2018 klo 14:09