Ajankohtaista

ARA tiedottaa:

MAL-alueille avustusta asuinalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen

Avustusta voidaan myöntää vain niille kunnille, jotka solmivat valtion kanssa maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen vuosille 2020–2023 (MAL-sopimus).

Nyt avautuva haku koskee Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun seudun MAL-sopimuskuntia. Mikäli vastaavaa avustusta päätettäisiin myöntää uusille MAL-alueille (Jyväskylän, Kuopion ja Lahden seudut), siitä järjestetään oma hakunsa.

Avustusta voi hakea ARAn verkkoasioinnissa 22.6.2020 alkaen. Hakemus täytetään jokaisesta avustuksen kohteena olevasta alueesta erikseen. Hakemukset tulee toimittaa ARAan viimeistään 15.9.2020.

Infra-avustukset

ARA myöntää vuonna 2020 infra-avustuksia yhteensä 15 miljoonaa euroa. Lisäksi voidaan tehdä ehdollisia ennakkopäätöksiä vuosina 2021–2023 myönnettävistä avustuksista siten, että vuodesta 2020 lukien avustusten ja ehdollisten ennakkopäätösten yhteismäärä on enintään 60 miljoonaa euroa.

ARA myöntää infra-avustuksia asuinalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen Seuraava avustushaku vuosille 2020-2023 alkaa 22.6. ja päättyy 15.9.2020.

Tämä haku koskee Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun seudun MAL-sopimuskuntia.

Tarkemmat ohjeet hakemisesta löytyvät täältä


ARA tiedottaa:

Parannuksia ARA-tukiin

Hallituksen neljännessä lisätalousarviossa esitetään useita parannuksia ARAn myöntämiin tukiin. Lisätalousarvion on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2020.

Korkotukilainavaltuus nousee 340 miljoona euroa ja on yhteensä 1,75 mrd. euroa. Tämä mahdollistaa ARA-tuotannon kasvattamisen tänä vuonna lähes 10 000 uuteen asuntoon.

MAL-sopimuksiin liittyviä käynnistysavustuksia korotetaan puurakentamisen osalta merkittävästi.

Sähköautojen latausinfra-avustuksen tuen määrää korotetaan. Enimmäistukiprosentti nousee 45 %:iin kustannuksista tavallisissa hankkeissa ja 55 %:iin, jos toteutetaan tehokkaita latauspisteitä.

Energia-avustusten avustusvaltuus nousee 20 miljoonasta 40 miljoonaan. Avustuksia voi hakea nyt ARAn sähköisen järjestelmän kautta.

Pientalojen öljylämmityksestä luopumiseen tulee uusi avustusmuoto. ARA ei vastaa avustuksen myöntämisestä vaan avustuksen myöntävät ELY-keskukset, jotka viestivät avustuksen myöntämisen tarkemmista ehdoista.

Lähiohjelman avustuksissa tuki kunnille nousee 20 %:sta 35 %:iin ja ARAn on mahdollista tehdä ehdollisia ennakkopäätöksiä

Uutena avustuksena ARA myöntää avustuksia kunnan omistaman rakennuksen öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitysmuodon muuttamiseen öljylämmityksestä muihin lämmitysmuotoihin

Lisätietoja ARAn verkkosivuilta


Uusia vuokra-asuntoja Kurkelaan - haku on alkanut

Kiinteistö Oy Nikkarinkruunun uudet savuttomat vuokra-asunnot valmistuvat syyskuussa Äijöntielle Kurkelaan. Asuntojen koot ovat 1-3h+kt+kph+parveke
 32-75 m². Kaikissa huoneistoissa on lasitetut parvekkeet. 

Asuntoja voi hakea täyttämällä sähköisen asuntohakemuksen tai toimittamalla paperisen asuntohakemuksen Nikkarinkruunun toimistolle, osoitteeseen Asemantie 4
04200 Kerava​.

Lisätiedot ja kohde-esite www.nikkarinkruunu.fi verkkosivuilla.

Esittelyviedo Äijöntie 3:n malliasunnosta.


Asuntoasiat ja kesäaika 2020

Kiinteistö Oy Nikkarinkruunun toimisto on suljettuna asiakaspalvelun osalta heinäkuussa 13.7. - 26.7.2020 välisenä aikana.

 Sampolan palvelukeskuksen (Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava) Asiointipisteen lomaketelineestä on saatavilla paperisia Nikkarinkruunun vuokra-asuntohakemuksia.

 Asumiseen liittyviä lisätietoja löytyy Nikkarinkruunun sekä Keravan kaupungin asuntopalveluiden nettisivuilta.

www.nikkarinkruunu.fi
www.kerava.fi Palvelut - Asuminen ja ympäristö – Asuminen

 
Muiden vuokratalotoimijoiden yhteystieto ja tulostettava asuntohakemukset löytyvät:

www.kerava.fi – Palvelut – Asuminen ja ympäristö – Asuminen – Vuokra-asunnot – Yleishyödyllisten vuokranantajien yhteystiedot.

Nikkarinkruunun toimiston ollessa suljettuna, heidän vuokra-asuntohakemuksia voi jättää myös Sampolan palvelukeskuksen Asiointipisteeseen, josta ne toimitetaan eteenpäin suljetussa kirjekuoressa. Palauttaessanne asuntohakemustanne tai siihen liittyviä liitteitä, mainitkaa virkailijalle kyseessä olevan Nikkarinkruunun vuokra-asuntohakemus tai liitteet.

Muiden vuokaratalotoimijoiden asuntohakemukset hakijan tulee itse toimittaa/postittaa suoraan lomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Sampolan palvelukeskuksen asiointipiste on kesäaikana 15.6.-9.8.2020 avoinna ma 8-17, ti-to 8-15 perjantaisin 8-12 sekä juhannusaaton aattona 18.6. klo. 8-12.


ARA tiedottaa:

Ohjeita vuokranantajille: koronaepidemian vaikutuksista vuokranmaksuun ja yleishyödyllisyyteen

Asukkaan tukeminen maksuvaikeuksissa

Poikkeusolojen vuoksi osa ARA-asuntojenkin asukkaista on joutunut tilanteeseen, jossa tulot ovat pienentyneet merkittävästi esimerkiksi äkillisen lomautuksen tai irtisanomisen vuoksi. Vuokralainen tai hänen läheisensä on myös voinut sairastua vakavasti, joka voi heikentää toimeentuloa.

ARA toivoo, että vuokralaiset olisivat oma-aloitteisesti yhteydessä omaan vuokranantajaansa, mikäli heidän taloudellinen tilanteensa on heikentynyt ja vuokranmaksussa on vaikeuksia. Asukkaan on syytä olla yhteydessä vuokranantajaan jo ennen kuin vuokranmaksu on myöhässä.

Lue lisää ARA.fi sivuilta


Uusia ohjeita eritysryhmien asumiseen

ARA on julkaissut kolme uutta ohjetta eritysryhmien asumiseen liittyenne.

1. Käyttäjäryhmän muutoksenhaku, jota voi hakea ARAn investointiavustusta saaneisiin kohteisiin (sekä uudistuotanto- että perusparannuskohteet)

2. Käyttötarkoituksen muuttaminen, jota voi hakea ARAn investointiavustusta
saaneisiin kohteisiin (uudistuotanto- ja perusparannuskohteet)

3. Tehostetun palveluasumisen asuntojen muuttaminen palveluasunnoiksi. ARA voi myöntää luvan asuntojen käyttötarkoituksen muuttamiseen tehostetun palveluasumisen asunnoista tavallisiksi palveluasunnoiksi mutta ei myönnä kohteiden saneeraukseen rahoitusta. Hakemuksen liitteenä tulee olla myös kunnan puoltava lausunto.

Kaikki hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti ja jokaisesta kohteesta tehdään erillinen päätös. Päätös lähetetään hakijalle sähköisesti.

Lisätietoja ARA.fi sivuilta


ARA tiedottaa:

ARA myöntää avustus kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun

Avustukset on tarkoitettu kosteus- ja mikrobivaurioituneiden sekä sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin sekä tällaisten rakennusten perusparannusten suunnittelukustannuksiin.

Tavoitteena on edistää suunnitelmallista kiinteistönpitoa, rakennuskannan laadun ylläpitoa sekä tukea ja kannustaa omistajia toteuttamaan kiinteistöjen korjauksia.

Avustusta myönnetään omakotitalon omistajille ja taloyhtiöille ja sen määrä on enintään 50 % hyväksyttävistä ja toteutuneista kustannuksista.

Avustusta haetaan suoraan ARAn verkkoasioinnissa tai erillisillä hakulomakkeilla, jotka toimitat ARAan.

Lisätietoja ARAn verkkosivuilta kohdasta Lainat ja avustukset.

 

Avustus ARA-vuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi

ARA myöntää avustusta tavallisten ARA-vuokratalojen ja ‑vuokra-asuntojen korjaamiseen esteettömiksi ja paremmin ikääntyneille soveltuviksi. Avustusta myönnetään vuosina 2020-2022. Avustus on enintään 50 % toteutuneista, kohtuullisista kustannuksista.

Avustusta voi hakea esim. kunnat, kuntaomisteiset vuokrataloyhtiöt ja ARAn nimeämät yleishyödylliset yhteisöt.

Avustuksen myöntämisen edellytykset

 • Sijainti: Korjattavien ARA-vuokra-asuntojen on sijaittava väestöltään vähenevillä alueilla, kuntien keskuksissa, palvelujen äärellä.
 • Käyttö- ja luovutusrajoitukset: Korjattavien kohteiden on oltava rajoitusten alaisia (voimassa joko korkotukilain tai aravarajoituslain tarkoittamat käyttö- ja luovutusrajoitukset; tai ns. jatkorajoitukset)
 • Kysyntä: asunnoille on oltava kysyntää myös tulevaisuudessa.
 • Asuinkäyttö: avustusta saava vuokratalo sekä asunnot ovat asuinkäytössä vähintään 10 vuotta avustuksen myöntämisestä.
 • Muu tuki: jos ARA on myöntänyt kohteeseen esteettömyysavustusta, ei samalle kohteelle voida myöntää tätä avustusta.

Avustusta koskevat valtionavustuslain (688/2001) 7 §:n edellytykset.

Avustuksen hakeminen ARAn verkkoasioinnin kautta tulee mahdolliseksi maaliskuun aikana. Sitä ennen avustusta voi hakea erillisellä lomakkeella ARA 54

Korkotukilainaa laajoille korjaushankkeille

Laajoissa korjaushankkeissa voidaan korjauskustannusten loppuosalle hakea myös perusparannuksen korkotukilainaa. Jos hankkeelle haetaan myös korkotukilainaa, on sitä haettava samaan aikaan avustuksen kanssa.

Avustuksen hakeminen ARAn verkkoasioinnin kautta tulee mahdolliseksi maaliskuun aikana.

Tarkemmat ohjeet ja lisätiedot ARAn verkkosivulta, kohdasta Lainat ja avustukset.

 

Asunnot houkuttelevat asukkaita

Keravalle valmistui viime vuonna yhteensä 596 asuntoa (vuonna 2018 valmistui 663 asuntoa).  Vuoden 2019 aikana valmistui pientaloasuntoja 40 (54 asuntoa v. 2018) ja kerrostaloasuntoja 556 (609 asuntoa v. 2018). Rakennuslupia myönnettiin viime vuonna 134 asunnolle (371 asunnolle v. 2018). Uustuotannon kirittämänä uusia asukkaita Keravalle tuli ennakkotietojen mukaan lähes 400 henkilöä Kun lupavarantoa on vielä kahdelta edelliseltä vuodelta, myös kuluvana vuonna 2020 uusia asuntoja odotetaan valmistuvan yli 400.

Kerrostaloasuntojen osuus kokonaistuotannosta on ollut suuri ja trendinä on nähty, että kerrostaloasuntojen koot ovat pienenentyneet. Kerrostalotuotanto painottui keskustaan, pientalorakentamista tapahtui eri puolille kaupunkia. Kun kaupungin myymät pientalotontit ovat käyneet kaupaksi, pientalorakentamisen odotetaan tänä vuonna suhteessa lisääntyvän ja rivitalorakentaminen herättää odotuksia.

Asumisoikeusasuminen täyttää tänä vuonna 30 vuotta

Asoasuntoja Keravalla oli v. 2019 alussa yht. 1003 kpl. Rakenteilla olevan Käenkadun jatkorakennuskohteen valmistuttua niitä on 1108 kpl. Asunnonhaun mahdollistavia järjestysnumeroja voi hakea jatkuvana hakuna.

Keravan kohteet ovat erittäin kysyttyjä, sijainti vaikuttaa kysyntään merkittävästi. Asumiskustannukset huomioiden asoasuntojen suosio on selvästi edullisempaa kuin asunnon vuokraaminen vapailta markkinoilta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tuoreen tilaston mukaan vapaarahoitteiset vuokrat olivat koko maassa 15 % ja pääkaupunkiseudulla 43 % asumisoikeusasuntoja kalliimpia. Vuonna 2018 vapaarahoitteiset vuokrat olivat koko maassa keskimäärin 3 % asumisoikeusasuntoja kalliimpia, kun tänä vuonna ne olivat keskimäärin 15 % kalliimpia.

Suomessa on lähes 50 000 asumisoikeusasuntoa ja asumisoikeusasunnoissa asuu yli 100 000 ihmistä. Erityisesti Keravalla asumisoikeus on lunastanut paikkansa kohtuuhintaisena, helppona ja turvallisena asumismuotona.

 

Asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin voi hakea energia-avustusta 2.1.2020 alkaen

Avustusta voi saada energiaremontin suunnittelukustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.10.2019 alkaen sekä korjauskustannuksiin, jotka ovat muodostuneet 1.1.2020 lähtien.

Aikavälillä 1.1.-30.6.2020 syntyneisiin remonttikustannuksiin voi saada avustusta, vaikka avustushakemusta ei olisi jätetty ARAan ennen töiden aloittamista. Hakemus liiteasiakirjoineen täytyy tällöin toimittaa ARAan viimeistään 30.6.2020.

1.7.2020 ja sen jälkeen jätettyjen hakemusten mukaiset työt voidaan aloittaa vasta, kun hakemus liiteasiakirjoineen on toimitettu ARAan.

Tutustu laajempiin 2.1.2020 julkaistaviin energia-avustusten hakuohjeisiin ARAn verkkosivuilla osoitteessa: www.ara.fi/energia-avustus
 

Energia-avustuksen hakemiseen liittyvissä asioissa palvelemme:

 • sähköpostitse: korjausavustus.ara@ara.fi
   
 • Avustuksen hakemisen neuvontapuhelin palvelee 2.1.2020 alkaen
  henkilöasiakkaat: 029 525 0818 
  yhteisöasiakkaat: 029 525 0918
  tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9-11 ja kello 12-15:

Lisätietoja ARAn sivuilta

 

Avustus vuokra-asukkaiden talousneuvontatoimintaan

ARA myöntää vuonna 2020 viimeistä kertaa avustusta vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisemiseen liittyvään toimintaan. Avustus liittyy Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen -kokeiluhankkeeseen (2018-2020). Hankkeeseen on varattu vuoden 2020 talousarviossa 1 M€:n siirtomääräraha, josta pääosa on tarkoitus käyttää avustuksiin.

Avustusten hakuaika on 2.1.2020-3.2.2020. Tämä haku on vuoden 2020 ainoa avustushaku ja viimeinen kerta kun avustusta voi hakea. Huomioi, että avustettavan toiminnan on päätyttävä 31.12.2020 mennessä, eli hankeaikaa on jäljellä enää vuoden 2020 loppuun asti. 

Avustusta voivat hakea kokeiluhankkeen osahankkeeseen ryhtyvät kunnat, kuntayhtymät ja yleishyödylliset vuokrataloyhteisöt sekä säätiöt ja järjestöt.

Avustuksen määrä on enintään 50 % kokonaiskustannuksista. Jo käynnissä olevat hankkeet ovat avustushaussa etusijalla. 

Avustusta haetaan lomakkeella ARA 58.

Hakemukset osoitetaan ARAlle ja lähetään kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.ara@ara.fi  tai postitse osoitteella "Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), PL 30, 15141 Lahti".

Hakemusten on oltava perillä ARAssa viimeistään 3.2.2020 klo 16.15 mennessä.

Avustusta ei voida myöntää, jos avustuksen saajalle on myönnetty muuta avustusta samoihin kustannuksiin. Avustusten myöntämisessä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001)

Lisätietoja ARA sivuilta

 

Avustuksia asumisneuvontaan 2020

ARA antaa avustuksia asumisneuvontaan. Avustuksen määrä on enintään 35 % kustannuksista. Asumisneuvontatoiminnan avustuksia voidaan myöntää asumis­neuvontatoimintaan, jonka tavoitteena on asumisen turvaaminen ratkaisemalla asumisen ongelmia sekä opastamalla asumiseen liittyvissä asioissa. Asumisneuvonnan tukemisen tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta kunnissa pysyväksi.

Avustusten haku alkaa 2.12.2019 ja päättyy 16.1.2020 . Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Järjestöjen tai yhteisöjen hakemuksiin on liitettävä lisäksi sijaintikunnan lausunto hankkeesta.

Hakemukset tulee toimittaa ARAlle määräpäivään mennessä osoitteeseen:
Vesijärvenkatu 11 A, PL 30, 15141 Lahti tai  kirjaamo.ara@ara.fi.

Kuuma kunnat ovat yhteistoiminnassa Ympäristöministeriön kanssa asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi.  Erikseen tiedotetaan muista mahdollisuuksista hakea kohdennettuja avustuksia myös talous- ja velkaneuvontaan.

 

Lisätietoja avustuksesta ja sen hakemisesta löytyy ARAn sivuilta

 

Asunnottomien yö lähestyy

Jokaisella on oikeus vakinaiseen asuntoon, omaan kotiin.
Sampolassa, Sampolan aukiolla ja sen ympäristössä (Polun ja Helluntaiseurakunnan tiloissa) järjestetään Asunnottomien yö tapahtuma torstaina 17.10.2019 klo 17-21

Tapahtuma liittyy valtakunnalliseen asunnottomien yö tapahtumasarjaan.  Yhteistyöjärjestäjillä on tarjolla monipuolista ohjelmaa ja aineellista jaettavaa, ruokakassien jako alkaa noin klo 17.15

Tapahtumalla on oma sivu 
https://www.facebook.com/asunnottomienyokerava/

 

Uusi vuosi tuo apua energaremontteihin

Valtion uudessa budjettiehdotuksessa uutta ovat avustukset energiaremontteihin

Asuinkerrostalojen energiaremonttien tukemiseen rahaa ARA voi jakaa kokonaisuudessaan 100 miljoonaa vuosina 2020-2022. Energia-avustuksia voivat saada sekä vapaarahoitteiset, että ARA-rahoitteiset talot. Tarkemmat kriteerit avustuksen myöntämiselle selviävät syksyn aikana. Eduskunta päättää talousarviosta joulukuun lopulla. Avustukset tulevat haettaviksi vuoden 2020 alussa ja tarkemmat ARAn ohjeet julkaistaan silloin myös kaupungin nettisivuilla.

Sähköautojen latausinfran lisäämiseen varattu määräraha nousee 5,5 miljoonaan euroon. Avustusmuoto on jo olemassa. Nämä asiat kannattaa ottaa taloyhtiöiden talotoimikunnissa ja pihapuheissa puheeksi.

Lisätiedot ja hakuohjeet ara.fi


Ikääntyneiden asumismahdollisuuksia parannetaan edelleen hissiavustuksilla ja esteettömyyskorjauksilla. Taloyhtiöissä kannattaa tutustua avustusoppaisiin ja käyttää avustusmahdollisuudet hyväksi PTS korjauksia suunniteltaessa. ARAssa on korjausavustusten asiakaskyselyjä varten myös puhelin- ja sähköpostipalvelu. Puhelin: 029 525 0818, sähköposti: korjausavustus.ara@ara.fi

Lisätieto ja hakuohjeet ara.fi
 
Vuokra-asumisen käynnistysavustukset uustuotantoon tulevat jatkumaan. Kerava ja KUUMA kunnat kuuluvat Helsinginseudun MAL alueeseen. Käynnistysavustuksia pitkän korkotuen vuokratuotannolle varataan yhteensä 30 miljoonaa euroa. Avustuksiin tehdään 20 prosentin korotus, kun kohde on puurakenteinen. Näistä asioista KUUMA kunnat tiedottavat suoraan alueen vuokratalotoimijoille ao. sopimusten tultua hyväksytyiksi.

Lisätietoja ARA Uutiset 23.9.2019

 

Keravan Kurkelaan A-Kruunun vuokra-asuntoja

Keravan Kurkelaan, Kaakkurinpolku 6 on valmistumassa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, jotka ovat kooltaan 39,5 – 77,5 m2 ja asuntotyypiltään 2-4 h + k/kt. Jokaisella asunnolla on lasitettu parveke.

Asuntojen hakuaika on 3.6. – 24.6.2019
A-Kruunu tekee asukasvalinnat hakuaikana tulleiden hakemusten perusteella.
Tämän jälkeen kohteeseen on jatkuva haku. Kohteen arvioitu valmistuminen on syyskuussa 2019.

Lisätietoja sekä sähköinen asuntohakemus täältä.

 

Keravalla rakentuu asuntoja

Asunnot houkuttelevat asukkaita. Keravalla asuntoja valmistui vuonna 2018, 663 kappaletta (vuonna 2017 valmistui 315 asuntoa).  Vuoden aikana valmistui 54 (51) pientaloasuntoa, 12 (5) rivitaloasuntoa ja 609 (259) asuinkerrostaloasuntoa. Vuonna 2018 aloitettiin 829 asunnon rakentaminen. Rakennuslupia myönnettiin viime vuonna 371 asunnolle (328 kerrostaloasunnolle ja 43 pientaloasunnolle). Kerrostaloasuntojen osuus kokonaistuotannosta on ollut suuri.  Vuoden 2018 aikana valmistui yhteensä 17 kerrostalorakennusta, yht. 663 asuntoa. Kerrostaloasuntojen koko on pienenemässä, keskikoko viime vuonna valmistuneissa kerrostaloasunnoissa oli 47m2. Pientalorakentamista tapahtui eri puolille kaupunkia, myös pientalorakentamisessa asuntojen koko on aiempaa pienempi, viime vuonna valmistuneissa 119 m2.

Asumisoikeusasuntojen suosio kasvussa

Suomessa on  47 000 asoasuntoa.  ARA tilastojen mukaan viime vuonna maassa valmistui 1 800 uutta asumisoikeusasuntoa.. Asumisoikeusasunnoilla oli viime vuonna koko maassa noin 15 000 hakijaa.

Asoasuntoja  Keravalla on 1038 kpl, vuodessa lisäystä 70 kpl . Rakenteilla on Käenkadulle jatkorakennuskohde. Keravalla asoasumisen suosio kasvoi viime vuonna  yli 20 %.

Asunnonhaun mahdollistavia uusia järjestysnumeroja  viime vuonna kirjattiin 606 kpl . Hakijoiden määrien lisääntyminen nousu näkyi kaikilla KUUMA-kuntien ja  Helsingin seudun talotoimijoilla. Kerava pärjää  sijaintikisassa hyvin. Keravan kohteet ovat erittäin kysyttyjä, sillä muiden asumismuotojen tavoin asoasumisessakin sijainti vaikuttaa kysyntään merkittävästi. Myöskään asumiskustannukset huomioiden ei ole mikään ihme, että asoasuntojen suosio kasvaa.

Keravan kaupungin oman vuokrataloyhtiön, Nikkarinkruunun asema on vakaa. Se tarjoaa kohtuuhintaista ARA vuokra-asumista.  ARA  korkotuetun asuntokannan vuokrataso  oli 12,56 e/m2 . ASO toimijoiden keskimääräinen vastiketaso  oli 11,04 e/m2.   ARAn  asuntomarkkinakatsauksen mukaan asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet nousivat koko maassa viime vuoden aikana keskimäärin  0,3 %. Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa vuokraa korotettiin Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna keskimäärin 1,4 %. Helsingin seudun KUUMA- kehyskunnissa  käyttövastikkeet olivat noin 10 % edullisempia kuin ARA-vuokrat.

KUUMA alueella asumisoikeusasuntojen asukasvaihtuvuus on pientä ja se kertoo asumismuodon suosiosta muihin asumisvaihtoehtoihin verrattuna. ARAn selvityksessä todettiin  että asoasuntojen vaihtuvuus on pienentynyt jo viisi vuotta peräkkäin.  Asumisoikeusasumisen etuna on, että asumisoikeuden saa suhteellisen pienellä pääomalla verrattuna omistusasumiseen, eli myös pienituloisella työntekijällä on varaa hankkia tarpeidensa mukainen pysyvä asunto läheltä työpaikkaa ja palveluita. Asunnon hankinta on myös täysin riskitön asukkaalle, sillä hän pääsee asunnosta eroon viimeistään kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisesta ja saa asumisoikeusmaksun takaisin indeksillä tarkistettuna.

Asunnottomuus

ARA tilastojen mukaan asunnottomuutta esiintyi 99 kunnassa. Keravan asunnottomuus on viime vuodet ollut noin 60. Suomessa oli vuoden 2018 lopussa 5 482 asunnotonta. Yli puolet Suomen asunnottomista oli pääkaupunkiseudulla. Asunnottomien kokonaismäärä näyttää vähentyneen edellisestä vuodesta (7 112, mutta .ARA luvut eivät ole kaikin osin vertailukelpoisia aikaisempiin). Yli puolet  Suomen asunnottomista oli pääkaupunkiseudulla. Helsingin osuus asunnottomista oli 38,6 %. Ilman asuntoa olleista valtaosa, 4882 henkilöä, eli yksin.  Keravalla asunnottomia oli viime vuonna 62, heistä pitkäaikaisasunnottomia oli  25, kaikki yksinasuvia. Pitkäaikaisasunnottomia  koko maassa oli 1 162.

Asunnonvälittäjien markkinat

KUUMA seudulla on valmistunut paljon uusia asuntoja. Keravalla vapaarahoitteinen vuokra-asuminen lisääntyi tarjonnan myötä. Tilastokeskuksen/Kiinteistönvälittäjien arvion mukaan tarjontaa on runsaasti  (omistusasunnot)  myös vanhoista asunnoista. SKVL:n kevätennusteen mukaan pääkaupunkiseutu ja Turun seutu ovat selkeimmät nousujohteiset paikkakunnat, kerrostaloasuntojen kysyntä nousee tai pysyy ennallaan.

 

Avustus asukaslähtöisten asunto-osuuskuntien kehittämiseen

ARA tukee uusien kohtuuhintaisten asumisratkaisujen kehittämistä ja on mukana kehittämässä monipuolisempia asumisen ratkaisuja. Tällä avustuksella ARA tukee asukaslähtöisten asunto-osuuskuntien perustamista ja asunto-osuuskuntamallin pilotointia.

Avustus on tarkoitettu käytettäväksi uusien asukaslähtöisten asunto-osuuskuntien perustamisesta syntyviin suunnittelu- ja valmistelukustannuksiin, esimerkiksi laki- ja muut asiantuntijapalvelut, tontin hankintaan liittyvä suunnittelutyö tai vastaavat kulut, sekä pilottihankkeen kokemusten seuranta ja dokumentointi. Avustusta ei voi hakea rakentamisen kustannuksiin.

Avustusta voi hakea 25.2.-1.4.2019 välisenä aikana ARA 59 lomakkeella. Avustuksen määrä on enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Hakemuksen liitteineen on oltava ARAssa maanantaina 1.4.2019 klo 16.15 mennessä. Hakemukset toivotaan ensisijaisesti sähköpostitse.

Lisätietoja avustuksesta löytyy täältä.

 

Keravan Palvelutalosäätiöllä asuntoja tilapäiseen asumisen tarpeeseen

 Kotimäen palvelukeskuksessa, Porvoonkatu 10 on joulukuussa 2018 remontoitu tilapäisasumiseen tarkoitettuja asuntoja.
 
Asunnot ovat sängyllisiä yksiöitä palvelutalon 4. kerroksessa. Talossa on hissi.
Asunnossa on inva-mitoitettu wc/suihkutila, jääkaappi, mikroaaltouuni, kahvin- sekä vedenkeitin, astioita, vuodevaatteet ja pyyhkeet.

 Tilapäisasumisen jaksolle voi hakeutua esimerkiksi:

 • omaishoitajan vapaiden ajaksi
 • kuntouttavalle jaksolle
 • suoraan sairaalasta akuutin hoitovaiheen jälkeen kuntoutumaan
 • asunnon remontin ajaksi
 • asumiseen liittyvien järjestelyjen vuoksi
 • virkistäytymään

Tilapaisasumisesta voi tiedustella palvelupäällikkö Elina Kontiolata p.050-4409719 elina.kontio@kpts.fi

Lisätietoja: www.keravanpalvelutalosaatio.fi

 

Köyhyyden ja syrjäytymisen ja asunnottomuuden tapahtuma Sampolan aukiolla 17.10.2018

 Yhdistyneiden Kansakuntien  Asunnottomien yön päivä on lokakuun keskiviikko 17.10.2018.

 Keravan Sampolan aukiolla ja sen ympäristössä keskiviikkona 17.10.2018 klo 17- 21 järjestettävä tapahtuma tukee jokaisen oikeutta vakinaiseen asuntoon, omaan kotiin.

 Tapahtuman yhteistyöjärjestäjillä on Aukiolla, Helluntaiseurakunnan ja Polun tiloissa tarjolla ohjelmaa ja aineellista jaettavaa

 Tapahtumalla on oma sivu 
https://www.facebook.com/asunnottomienyokerava/


ARAn sähköautojen latausinfra-avustus

Ladattavien sähköautojen (täyssähköautojen ja ladattavien hybridien) määrä on kasvussa. Useissa taloyhtiöissä suunnitellaan latauspisteiden toteuttamista lähivuosien aikana.

ARA myöntää avustusta vuoden 2018 aikana asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin.  Avustuksella edistetään sähköautojen kotilatausmahdollisuuksien yleistymistä ja siten sähköautokannan kasvua kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaisesti.  Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat yhteisöt (esim. taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt). Avustus on 35 % toteutuneista kustannuksista (sis. alv.), kuitenkin enintään 90 000 euroa. Edellytyksenä avustukselle on, että yhteisö rakentaa latauspisteen vähintään viidelle autopaikalle. 

Avustettavia kustannuksia ovat tarvekartoitus ja hankesuunnittelu, mikäli hanke toteutuu, sähköpääkeskukseen tarvittavat muutostyöt, putkitukset ja kaapeloinnit sekä niihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt. Latauslaitteet voivat sisältyä tuen piiriin vain, jos ne ovat tuen saajan omistuksessa.

Avustuksen myöntää ARA ja sitä haetaan ARAn verkkoasioinnin kautta.

HAKUOHJEET: Sähköautojen latausinfra-avustuksen hakuohje 

 

A-Kruunu rakentaa Keravan Kurkelaan uusia ARA tuettuja vuokra-asuntoja, osoitteeseen Kaakkurinpolku 6

Asuntoja on 56 kpl, kooltaan 39,5 – 77 m², 2-4h + kt/k. Arvioitu valmistuminen on 9/2019

Kohteen hakuaika tarkentuu myöhemmin.

Lisätietoja löytyy täältä

 ARA peruuttaa Nuorisosäätiön yleishyödyllisyysaseman

ARA n tavoitteena on, että nuorison asumiseen on mahdollisimman vähän kielteisiä vaikutuksia.

ARA on päättänyt 4.6.2018 peruuttaa Nuorisosäätiön yleishyödyllisyysaseman, koska Nuorisosäätiön toiminta ei täytä lain yleishyödyllisyydelle asettamia vaatimuksia.

 ARA on tiedottanut, että yleishyödyllisyysaseman nimeämisen peruuttamisella ei ole välitöntä vaikutusta Nuorisosäätiön asukkaiden asemaan tai ARAn rahoittamien asuntojen vuokriin. ARA  irtisanoo Nuorisosäätiön aravalainat ja lakkauttaa Nuorisosäätiölle maksettavan korkotuen, jos syy yleishyödyllisyysaseman peruuttamiseen ei poistu lain vaatiman puolen vuoden kuluessa eli 4.12.2018 mennessä

Keravalla Nuorisosäätiö omistaa asuntoja Keskustassa osoitteessa Seunalantie 8 ja Jaakkolassa, osoitteissa Lintulammenkatu 11 ja 15 sekä Santaniitynkuja 1.

Nuorisosäätiön yleishyödyllisyysaseman peruuttaneen  ARAn tavoitteena on, että toimenpiteistä olisi mahdollisimman vähän kielteisiä vaikutuksia asukkaille.

 

ARAn korjausavustukset haettavissa

Valtiolta on saatavilla tukea asuntojen korjaamiseen. Kunnossapitotarveselvityksiä käsiteltäessä olisi hyvä ottaa puheeksi asuntojen sekä yhteistentilojen korjaukset taloyhtiöiden kokouksissa. Yhtiöiden kannattaa selvittää kuuluisivatko parannukset mahdollisesti ARA avustusten piiriin. Hakuaika avustuksissa on jatkuva.

 Asuntojen korjausavustukset

Avustusta voi saada vähintään 65-vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö ympärivuotisessa käytössä olevan kodin korjauksiin, jotka mahdollistavat kotona asumisen.

Avustuksen määrä on enintään 50% korjauskustannuksista (erityisestä syystä 70%).

Huom! avustuksessa on tulo- ja varallisuusrajat.

Asunnon korjauksia ei saa aloittaa ennen avustuspäätöksen saamista.
 

Hissi- ja esteettömyysavustukset

Yhteisöille (esim. asunto-osakeyhtiö) kerrostalon jälkiasennushissin rakentamiseen ja/tai esteettömyyskorjauksiin.

Avustuksen määrä on enintään 45% korjauskustannuksista.

 Miten haen?
 ARAn verkkoasioinnin kautta tai paperihakemuksella.


ARAssa on korjausavustusten asiakaskyselyjä varten myös puhelin- ja sähköpostipalvelu.


Puhelin: 029 525 0818, sähköposti: korjausavustus.ara@ara.fi
Palveluajat: ti-to klo 9-15, heinäkuussa ti-ke klo 9-15

Lisätietoja avustuksista täältä

 

ARA tukea ja esteettömyysavustusta rajoitetusti myös hissin uusimiseen

ARA myöntää tukea asuntoasioissa. Esteettömyysavustuksen myöntämistä laajennettiin 9.4.2018. Yksi tukimuoto on olemassa olevien hissin esteettömyyteen liittyvien korjaustoimenpiteiden avustaminen.


Olemassa olevien hissien esteettömyyskorjauksia avustetaan tapauskohtaisesti. Avustettavia toimenpiteitä ovat sellaiset hissin esteettömyyskorjaukset, joilla mahdollistetaan hissin käyttö myös liikuntarajoitteisille. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että kulkureitti asuinkerrostalon ulko-ovelta sisätiloihin asuinkerrostasoille sekä yhteistiloihin on mahdollista ilman saattajaa tai avustajaa.


Avustettavia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi:

-pysähdystasojen lisääminen hissin uusimisen yhteydessä ylös ja/tai alaspäin yhteisiin tiloihin. Pysähdystasojen lisäämisessä avustettavaa on kuilun rakentamiseen liittyvien rakennusteknisten töiden osuus sekä lisättävän kerrostason hissitekniset laitteet, automaatti-ovi, edusta, kutsunappi ja kerrososoitin sekä mahdolliset pielirakenteen pellitykset.


-pysähdystason lisääminen kerrostasolle ovilinjan vastakkaiselle puolelle. Tasolle avataan uusi oviaukko ja lisätään automaattiovi. Tällöin avustettavaa on oviaukon rakentamiseen liittyvien rakennusteknisten töiden osuus sekä lisättävän kerrostason hissitekniset laitteet, automaattiovi, edusta, kutsunappi ja kerrososoitin ja mahdolliset pielirakenteen pellitykset. Jos hissikori muutetaan tässä yhteydessä läpikuljettavaksi, avustuksen piiriin kuuluu korin ovilehdet ja ovikoneisto.

 

-kaikkien kerrostasojen kääntöovien uusiminen automaattisiksi liukuoviksi hissin kokonaan uusimisen yhteydessä. Tällöin avustuksen määrä kerrostasoa kohden on enintään 45 % hyväksytyistä kustannuksia ja kuitenkin enintään 2.500 euroa.

Lisätietoja ARA korjausavustuksista löytyy täältä

ARAn tuet 2018

ARA on julkaissut vuoden 2018.  ARAn tuet ja hakuojeet löytyy täältä

 

Uusia asumisoikeusasuntoja Keravan Kurkelaan 

TA-Asumisoikeus Oy rakentaa Keravan Kurkelaan kaksi uutta ARA tuettua asumisoikeuskerrostaloa osoitteeseen Käenkatu 3 ja 5, kummassakin talossa on 35 asuntoa.


Käenkatu 5 on ns. savuton kiinteistö. Savuttomuus tarkoittaa, että tupakointi sisällä
kiinteistössä, sen parvekkeilla, terasseilla ja piha-alueella on kiellettyä erillistä Käenkatu 3:n  tontilla sijaitsevaa tupakointiin osoitettua paikkaa lukuun ottamatta.


 Hakuaika on 16.3.2018 - 3.4.2018 ja asuntojen arvioitu valmistumisajankohta on kesä-syyskuussa 2019.

Lisätietoja ja kohde-esite löytyy täältä

 

 
Vuokra- ja omistusasuntojen varallisuusrajat 2018

KUUMA-kunnat ovat päättäneet vuoden 2018 valtion tuella rakennettujen vuokra- ja osaomistusasuntojen varallisuusrajat jotka ovat nähtävillä alla olevasta tiedostosta.
Vuokra- ja osaomistusasuntojen varallisuusrajat 2018.doc
 

Avustuksia asumisneuvontaan 2018

 ARA antaa avustuksia asumisneuvontaan. Avustuksen määrä on enintään 35 % kustannuksista. Avustuksia voidaan myöntää asumisneuvonta­toimintaan,
joka tukee pitkäaikaisasunnottomien, maahanmuuttajien, mielenterveyskuntoutujien, syrjäytymisuhan alaisten nuorten, perheiden ja ikääntyneiden asumista.


Avustusten haku alkaa joulukuun alussa ja päättyy 15.1.2018 .
Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Järjestöjen hakemuksiin on liitettävä
lisäksi sijaintikunnan lausunto hankkeesta.


Avustusta haetaan lomakkeella ARA 56. Hakemukset lähetään kirjaamoon kirjaamo.ara@ara.fi tai osoitteella: 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), PL 30, 15141 Lahti

 

Kuuma kunnat ovat  yhteistoiminnassa Ympäristöministeriön kanssa asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi. Ensi vuoden alussa tiedotetaan uusista mahdollisuuksista hakea  erikseen kohdennettuja avustuksia myös matalan kynnyksen jalkautuvaan talous- ja velkaneuvontaan.

Avustus asumisneuvonta toimintaan hakuohje 2018

 
Asumisoikeusasuntojen hakeminen 

1.1.2015 jälkeen Helsingin asunto-osastolta saaduilla järjestysnumeroilla voi hakea asumisoikeusasuntoja koko Helsingin seudun markkina-aluetta koskevista kunnista, johon kuuluvat Helsinki, Espoo ja Vantaan lisäksi Porvoo (liittynyt 6/2017) ja KUUMA-kunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava (liittynyt 1/2016), Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Pornainen ja Vihti.

 

Keravalla on neljä asumisoikeusasuntoja omistavaa yhtiötä, joiden nettisivuilta voi katsoa tarkemmin heidän kohteitaan sekä vapautuvia asuntoja.


Lisätietoja asumisoikeusasunnoista ja niiden hakemisesta löytyy täältä

Keravan vuokranantajien yhteystiedot ja hakemukset 

Keravan kaupungin asuntopalveluiden nettisivuja on päivitetty siten,
että yleishyödyllisten vuokranantajien yhteystietoihin on lisätty
asiakaspalveluajat, linkit sähköiseen asuntohakemukseen sekä tulostettavat
vuokra-asuntohakemuslomakkeet niille yhtiöille joille on mahdollista toimittaa
paperinen asuntohakemus.


Asunnon hakijan tulee itse postittaa tulostettu vuokra-asuntohakemus
täytettynä lomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.


Polku vuokranantajien yhteystietoihin on:


 Palvelut -> Asuinympäristö- ja rakentaminen -> Vuokra-asunnot ->
Vuokranantajien yhteystiedot ja hakemukset


Pääset yhteystietohin myös klikkaamalla tästä
 

YK Asunnottomien päivä 17.10.2017

Teemana köyhyys, syrjäytyminen ja asunnottomuus.
Keravalla tapahtuma järjestetään 17.10.2017 klo. 17 - 21  
Sampolan aukiolla, osoitteessa Kuparisepänkatu 6, 04250 Kerava.

 

KUUMA-Asuminen 2040 – Selvitys on valmistunut

Selvityksen taustalla oli huoli KUUMA- kuntien muuttoliikkeen hiipumisesta suhteessa pääkaupungin muuttovoittoon.

KUUMA-asuminen 2040 –selvityksen ja kyselyn tiivistelmä on nähtävillä www.kuuma.fi/asuminen2040

Lisätieto: www.kuuma.fi


Erityisryhmien investointiavustukset

Kuuma kunnat  julistavat erityisryhmien investointiavustukset ja saman hankkeen korkotukilainat haettavaksi niin, että kunnan on mahdollista toimittaa hakemusasiakirjat lausuntoineen ARAan  määräaikaan mennessä.

 

Hankkeella on oltava kunnan puolto. Hakemukset tulee toimittaa Keravan kaupungin kirjaamoon kaksi (2) viikkoa ennen hakuajan päättymistä eli 25.10.2017  mennessä. Kaupunki lähettää hakemukset lausuntoineen edelleen ARA:lle.

 

Erityisryhmien investointiavustuksen hakuaika ARAaan päättyy 8.11.2017.

Kunta lähettää hakemukset lausuntoineen edelleen ARA:lle.


Hakemukset, jotka toimitetaan ARAan vuosittain asetetun määräajan jälkeen, jätetään käsittelemättä. Hakemuksia ei palauteta.

 

Lisätietoa: http://www-author.kerava.fi/palvelut/asuinympäristö-ja-rakentaminen/asuminen/erityisryhmien-investointiavustukset

  

Perustoimeentulotuki asiat siirtyvät kunnilta Kelaan

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja tuen maksaminen siirtyivät kunnilta Kelan tehtäväksi vuoden 2017 alusta lukien. Asiakas hakee toimeentulotukea Kelasta eikä kunnasta. Sen sijaan kunta vastaa edelleen täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta sekä niihin liittyvästä sosiaalityöstä.


Kunta voi vuoden 2016 aikana tehdyn tukipäätöksen perusteella myöntää perustoimeentulotukea enintään 31.3.2017 saakka.


Toimeentulotuen taso eivätkä tuen myöntämisperusteet ole muuttuneet. Tukeen liittyvät päätöksenteon ehdottomat määräajat ovat samat kuin ennen ja ne koskevat myös Kelaa.


Kela tekee yhteistyötä kunnan kanssa. Sosiaalityön rooli korostuu kunnan harkitessa täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämistä hakijalle.

Toimeentulotuki on viimesijainen, luonteeltaan tilapäinen ja tarveharkintainen taloudellinen tuki, joka on osa sosiaalihuoltoa. Tuella on erityinen asema perustuslain tarkoittaman ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan ja välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon takaamisessa. Tukeen liittyy kiinteästi yksilöllisiä ja perhekohtaisia palveluja, etenkin sosiaalityö.

 

Kelan myöntämä perustoimeentulotuki rahoitetaan puoliksi valtion, puoliksi kuntien varoista.


Lue Kuntainfo 3/2017 kokonaisuudessaan täältä.

Lisätietoa: http://www.kela.fi/toimeentulotuki

 

Avustukset asumisneuvontatoimintaan

 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää vuonna 2017 avustuksia asumisneuvontatoimintaan . Eduskunta on osoittanut vuoden 2017 talousarviossa  tarkoitukseen määrärahavaltuuden.

 

 Asumisneuvontatoiminnan avustuksia voidaan myöntää asumisneuvontatoimintaan, joka tukee pitkäaikaisasunnottomien, maahanmuuttajien, mielenterveyskuntoutujien, syrjäytymisuhan alaisten nuorten, perheiden ja ikääntyneiden asumista.

 

 Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvojatoimintaa.

 

Hakemukset liitteineen toimitetaan ARA:lle 12.1.2017 kello 16.15 mennessä osoitteella: kirjaamo.ara@ara.fi tai osoitteella Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) PL 30, 15141 Lahti.

 

Lisätietoja: http://www.ara.fi/asumisneuvonta-avustus

 

Intervalli-asuminen Kotimäessä

Keravan Palvelutalosäätiö on käynnistänyt intervalli asumisen Kotimäen Palvelukeskuksessa (Porvoonkatu 10).

Intervallihoito on lyhytaikaista hoitoa erilaisista syistä johtuen.

Lisätietoa asiasta löytyy täältä.

 

Vaihtoehtona asumiselle asumisoikeusasunto

Keravalla on neljä asumisoikeustalotoimijaa, joilla on yhteensä 968 kpl asumisoikeusasuntoa.


Tällä hetkellä runsaimmin tarjolla on 3h+k+s asuntoja mutta myös muita huonekokojakin löytyy.


Asumisoikeusasunto on vaihtoehto asunnon vuokraamiselle ja omistamiselle. Asumisoikeusasuminen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus asua tietyssä asunnossa, kun maksat asunnosta ensin asumisoikeusmaksun eli noin 15 prosenttia sen hinnasta. Sen jälkeen maksat joka kuukausi tietyn summan eli käyttövastikkeen.

Käyttövastikkeen suuruus riippuu asunnosta ja paikkakunnasta. Käyttövastike ei lain mukaan saa ylittää samalla paikkakunnalla olevien, samankaltaisten asuntojen vuokrien tasoa. Käyttövastikkeen maksamiseen voit saada asumistukea, jos sitä tarvitset. Voit asua asumisoikeusasunnossa niin pitkään kuin haluat, mutta et voi ostaa asumisoikeusasuntoa omaksesi.


Asumisoikeusasuntoa haetaan suoraan asunnon omistajilta mutta ennen varsinaisen asuntohakemuksen jättämistä hakijalla on oltava järjestysnumero.

Lisätietoa järjestysnumeron hakemisesta löytyy täältä

Lisätietoa vapaista / vapautuvista asumisoikeusasunnoista löytyy alla olevista talonomistajien omilta nettisivuilta.

http://www.avainasumisoikeus.fi
www.ta.fi
http://www.asokodit.fi
www.ksasumisoikeus.fi


 Toimeentulotuen muutos

Perustoimeentulotuki siirtyy 1. tammikuuta 2017 kunnilta Kelan hoidettavaksi. Tuen voi hakea Kelasta asioimalla verkossa tai paperilomakkeella, joita on saatavilla Kelan toimipisteistä.

 

Toimeentulotuki ei muutu: sitä saa muutoksen jälkeen samoihin menoihin kuin ennenkin. Kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää edelleen täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea sellaisiin menoihin, joihin asiakas ei voi saada perustoimeentulotukea.

 

Kela on tehnyt videon, jossa esitetään havainnollisesti toimeentulotuen asiakkaan polku. Askelmerkkien avulla tuen hakeminen, hakemuksen käsittely ja tuen maksaminen hahmottuvat selkeänä kokonaisuutena. Tutustu videoon

Lisäksi Kelan palvelupisteissä ja kuntien sosiaalitoimistoissa on nyt saatavilla toimeentulotuen esitteitä, joissa kerrotaan pääkohdat toimeentulotuen muutoksesta ja annetaan vinkkejä sujuvaan asiointiin. Esitteen keskiaukeamalla on kuvattu asiakkaan polku. Esite on tehty suomeksi ja ruotsiksi.

 

Toimistoissa on esillä myös esitettä markkinoivia julisteita. Materiaaleihin voi tutustua sivulla kela.fi/toimeentulotuki-esitteet.

 

Kelan yhteistyökumppanit voivat tilata esitteitä ja julisteita osoitteesta lomakevarasto@kela.fi

Kelan aineistoja ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin on koottuna sivulla kela.fi/toimeentulotuki.

 

Tulorajamuutokset pääkaupunkiseudulla

Tulorajamuutokset pääkaupunkiseudun ARA-asuntoihin eivät ulotu Keravalle.

Keravalla asukasvalinnoissa nykyinen käytäntö jatkuu, valtion uudet ohjeet koskevat Vantaata, Helsinkiä, Espoota ja Kauniaista.

 

"Valtio asettaa tulorajat valtion tukemiin vuokra- ja osaomistusasuntoihin pääkaupunkiseudulla. Tulorajat koskevat uusia asukkaita ja niitä asukasvalinnan päätöksiä, jotka tehdään 1.1.2017 lukien. Lisäksi jatkossa myös asuntoa vaihdettaessa tarkistetaan, jäävätkö hakijan tulot nyt asetettujen tulorajojen alle. Tulorajat eivät koske erityisryhmille tarkoitettuja asuntoja."

 

Lyhytaikainen kokotukilaina vuokratalojen rakentamiseen 

Korkotukilainaksi voidaan hyväksyä vuokratalon uudisrakentamista varten myönnetty rakentamislaina. Uudisrakentamiseksi katsotaan myös muun kuin asuinrakennuksen (esimerkiksi toimistorakennus) käyttötarkoituksen muuttaminen vuokra-asuinkäyttöön.


Korkotuen kesto on kymmenen vuotta, mutta ARA voi hakemuksesta pidentää lainan aikaa kymmenellä vuodella kerrallaan enintään kaksi kertaa. Korkotukilainan suuruus on vähintään 80 ja enintään 95 prosenttia kohteen hyväksytyistä rakentamiskustannuksista. 


Hakija toimittaa hakemusaasiakirjat Aralle, joka käsittelee hakemuksen niissä esitettyjen tietojen pohjalta ja voi antaa harkintansa perustella ehdollisen varauksen korkotukilainasta. ARA pyytää kunnalta lausunnon hakemuksesta tai hakija voi omatoimisestikin ennakkoon hankkia kunnan lausunnon hakemuksestaan. Lyhytaikaisella kokotukilainalla on jatkuva haku.


Hakuohjeet löytyvät täältä

 

ASP-säästämisen ikäraja aleenee 15 vuoteen heinäkuussa

ASP-säästämisen ikäraja alenee heinäkuun alussa 15 vuoteen. Aiemmin säästäjän on pitänyt olla vähintään 18-vuotias. Alle 18-vuotiaan tallettamien säästöjen ehtona on, että ne koostuvat omalla työllä ansaituista varoista.


Pankki maksaa ASP-säästöille yhden prosentin koron. Kun tallettaja on saavuttanut säästötavoitteensa ja tehnyt asuntokaupan, pankki maksaa 2–4 prosentin lisäkoron säästöjen aloitusvuodelta ja enintään viideltä seuraavalta vuodelta.


Ikärajan alentamisen vuoksi lisäkoron maksuaikaa koskevaa säännöstä on muutettu. Lainmuutoksen ansiosta alaikäinen asuntosäästäjä voi sopia pankin kanssa, alkaako lisäkoron maksuaika tallettamisen aloittamisesta vai vasta silloin, kun ASP-säästäjä täyttää 18 vuotta.

 

Lisätietoja ASP-säästämisestä täältä

 

Keravan keskustan rakennushakkeita

Kerava-lehden teemanumero on ilmestynyt. Teemanumero esittelee keskustan rakennushankkeita. Lehti jaetaan kaikkiin keravalaisiin talouksiin. Lehden nettiversion voi lukea täältä.

 

VVO Järvenpää tiedottaa

Järvenpään toimisto muuttaa torstaina 19.5.2016 VVO-taloon Helsinkiin.

Osoite 18.5.2016 saakka:
Myllytie 1 A, 4. krs.
04410 Järvenpää

Osoite 19.5.2016 alkaen:
Mannerheimintie 168a,
00300 Helsinki
Puh. 020 508 5000

Sähköposti: asiakaspalvelu@vvo.fi

Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu siirtyi uusiin toimitiloihin

Kiinteistö Oy Nikkarinkruunun uusi osoite on

Asemantie 4
04200 Kerava
p. 0203 313 11

www.nikkarinkruunu.fi


Asiakaspalveluajat:

ma klo 9-12 ja 13-15.30
ti-pe klo 9-12 ja 13-14

 

Y-Asunnoille siirtyneet VVO-konsernin vuokra-asunto kohteet

VVO-konsernin ja Y-Säätiö-konsernin omistaman KOy Y-Asuntojen välinen 8 631 asuntoa käsittävä kiinteistökauppa toteutui 12.1.2016.


Siirtyneet asunnot ovat vuokranmääritykseltään omakustannusperusteisia, tavanomaisia ARA-vuokra-asuntoja. Kiinteistöt ja asunnot sijaitsevat muun muassa Helsingin seudulla. Keravan kohteista Y-Asunnoille on siirtynyt:

 • Kuparisepänkatu 2, 04250 Kerava / 37 asuntoa
 • Neulaskuja 5, 04260 Kerava / 33 asuntoa
 • ​Visatie 6, 04260 Kerava / 55 asuntoa

Helsingin toimiston lisäksi Y-Asunnot on avannut 14.1.2016 Järvenpäähän uuden aluetoimiston asiakaspalvelua varten, osoitteeseen Alankotie 2, 04400 Järvenpää


Aluetoimiston aukioloajat:

ma-ke klo 13.00-15.30
to-pe klo 9.00-11.30
jokaisen kuukauden viimeinen ja ensimmäinen arkipäivä pidennetty aukioloaika klo 9.00-16.00

asiakaspalvelu@ysaatio.fi


Keravan asumisoikeusasuntoasiat siirtyy 1.1.2016 lukien Helsingin seudun hoidettavaksi

Asumisoikeuden markkina-aluetta on laajennettu 1.1.2015 alkaen koko Helsingin seutua koskevaksi. KUUMA-kunnat, joihin kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Pornainen ja Vihti, liittyivät Helsingin, Espoon ja Vantaan kanssa yhteiseen markkina-alueeseen. Kerava toimii vielä vuoden 2015 entiseen tapaan omalla alueellaan ja omalla numerojärjestelmällä mutta liittyy yhteiseen markkina-alueeseen 1.1.2016 alkaen.

 

Hakijoiden tulee 1.1.2016 lukien itse toimittaa järjestysnumerohakemukset suoraan Helsingin kaupungille. Keravan kaupunki / Sampolan yhteispalvelupiste ei vastaanota eikä myöskään jatkolähetä hakemuksia Helsinkiin mutta Keravan asuntopalvelut antaa vastaisuudessakin lisätietoa asumisoikeusjärjestelmästä.

Helsingin seudulla on yksi yhteinen asumisoikeuden järjestysnumerojärjestelmä. Uusilla numeroilla voi hakea asumisoikeutta mistä tahansa markkina-alueeseen kuuluvasta kunnasta.

 

Keravalta aiemmin haetut järjestysnumerot pysyvät voimassa ja ovat etusija Keravan alueen asumisoikeusasuntoja haettaessa.

 

Lisätietoa: http://www.kerava.fi/palvelut/asuinympäristö-ja-rakentaminen/asuminen/asumisoikeusasunnot


Yksityisten omistusasuntojen vuokraus

Mikäli haluaisitte vuokrata omistusasuntonne, kannattaa teidän ottaa yhteyttä kiinteistövälitysyrityksiin ja kysyä olisiko heillä mahdollisesti saatavilla vuokravälityspalvelua. Keravan kaupungin asuntopalvelut eivät ota vuokrattavaksi yksityisten omistamia asuntoja.


Vuokralaiset ry

Vuokralaiset VKL ry on valtakunnallinen vuokralaisten edunvalvoja, joka tekee yhteistyötä monien eri tahojen kanssa ja tarjoaa vuokra-asumiseen liittyvää asiantuntijapalvelua sekä neuvontaa.

Lisätietoa: http://www.vuokralaiset.fi/


Neuvontaa julkisten palvelujen käyttäjille

Kansalaisneuvonta on julkisten palvelujen käyttäjille suunnattu neuvontapalvelu, joka tukee muiden viranomaisten omia neuvontapalveluita. Palvelun avulla halutaan lisätä tietoisuutta julkisen hallinnon palveluista sekä helpottaa niissä asiointia.

Kansalaisneuvonta auttaa kansalaista löytämään oikean viranomaisen tai viranomaisen sähköisen palvelun asiansa hoitamiseen. Lisäksi Kansalaisneuvonta tarjoaa tukea sähköisen asioinnin tukipalveluihin ja vastaa yleisluontoisiin julkisia palveluita koskeviin kysymyksiin.

Lisätietoa: http://www.kansalaisneuvonta.fi/kansalaisneuvonta/fi/


Kansallinen tietopalvelu Liiteri

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri tarjoaa kattavasti tietoa rakennetusta ympäristöstä yhtenäisessä muodossa.

 

Palvelusta voi etsiä tietoa esimerkiksi kaavoituksesta, yhdyskuntarakenteesta, luonnonvaroista sekä rakennuksista ja asumisesta.

 

Tietopalvelu Liiteri sisältää runsaasti rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia tilasto- ja kartta-aineistoja, jonka tietosisältö koostuu Suomen ympäristökeskuksen ja muiden tiedontuottajien kokoamasta tilasto- ja paikkatiedosta.

 

Liiterin avointa tietosisältöä voi käyttää maksutta ilman rekisteröitymistä.  Liiteri on osa sähköisen asioinnin vauhdittamisohjelmaa, SADe-ohjelman tavoitteena on edistää kansalaisten ja yritysten sähköistä asiointia.


Lisätietoja: http://www.ymparisto.fi/liiteri


Taloyhtiöiden järjestyssäännöt

Jokaisessa taloyhtiössä on taloyhtiön omat järjestysmääräykset, jotka koskevat kyseistä taloa ja sen asukkaita sekä heidän vieraitaan. Järjestyssäännöt on laadittu talon asukkaiden asumisviihtyvyyden turvaamiseksi ja löytyvät mm. talonyhtiön omalta ilmoitustaululta. Mikäli ne puuttuvat, voi niitä pyytää isännöitsijää tai talonomistajaa toimittamaan ilmoitustaululle näkyville.


Järjestyslaki on korvannut kuntien omat järjestyssäännöt yleisesti käytettävistä paikoista

Järjestyslaki on Suomessa 1.10.2003 voimaan tullut laki, jonka tarkoitus on edistää järjestystä ja turvallisuutta yleisillä paikoilla sekä ehkäistä vaaratilanteiden syntymistä.

 

Tullessaan voimaan se korvasi kuntien omat järjestyssäännöt, joiden sisältö vaihteli suuresti. Järjestyslaki on siis sama koko maassa riippumatta siitä, minkä kunnan tai kaupungin alueella ollaan.Järjestyslaki koskee yleisesti käytettäviä paikkoja riippumatta siitä, kuka paikat omistaa. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi kadut, tiet, torit, puistot, uimarannat, hautausmaat, yleiset kulkuneuvot, virastot ja ravintolat. Laki koskee mm. järjestyshäiriöitä, päihteitä, putoavaa lunta ja jäätä, ympäristön siisteyttä, pysäköintiä.

 

 Järjestyslaki (Finlex)

Päivitetty 18.06.2020 klo 13:13