Aktuellt i motion

Ansökan om motionslokaler i Timmi-systemet

Bokning av idrottsplatser ansöks elektroniskt via Timmi-systemet. Du kan använda Timmi som läsare, dvs. utan att vara inloggad, för att se lokalernas bokningsstatus.

Bekanta dig med stadens idrottsplatser utomhus.
Bekanta dig med stadens idrottsplatser inomhus.

Mer information om lokalbokningar: tilavaraukset@kerava.fi

Idrottsbidrag

Med motionstjänsternas objekts- och verksamhetsbidrag stöds medborgarverksamhet inom motion. Syftet med bidragen är att främja Kervobornas möjligheter att motionera, syssla med hobbyer och idrotta målinriktat.

Motionsplan

Motionsplanen skapar en ram för främjande av motion i Kervo. Den handlar både om aktivering till motion och motionsförhållandena. Tjänster för att aktivera till motion är bland annat handledningstjänster och utvecklingsprojekt för motion. Motionsförhållandena omfattar idrottsplatser inomhus och utomhus samt olika förhållanden som inspirerar till motion, som gång- och cykelbanor, parker och skogar.