Andra idrottstjänster

Låna motionsredskap

Med bibliotekskortet kan du låna bland annat bollar, klubbor, hoppstyltor, racketset, discgolfkorgar och skräptänger samt gårdsspel som mölkky och krocket.

Motionsvagnar

Motionsvagnar cirkulerar på enheter inom småbarnspedagogiken. I vagnarna finns olika spel och motions- och spelredskap. Vagnarna kan för närvarande inte hyras för annat bruk. Förfrågningar om motionsvagnar: liikunta@kerava.fi.