Lapsen hoitaminen kotona

​​​​​Lasten kotihoidon tuki ja Kerava-lisä

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka ​alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. sukulainen) tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja (esim. yksityinen päiväkoti). Tuki haetaan Kelalta.

Kotihoidon tukeen kuuluu:

  • hoitoraha
  • hoitolisä

 

Kerava-lisä

Kerava-lisän eli  kuntalisän tavoitteena on tukea erityisesti pienimpien lasten kotihoitoa ja olla päiväkotihoidon vaihtoehto keravalaisille lapsiperheille sekä täydentää nykyistä varhaiskasvatuksen palveluvalikkoa. ​

Kotihoidon tukiHoitorahaHoitolisä*Kerava-lisäTuet yhteensä
Kun perheessä on alle 1v 9kk:n ikäinen lapsi341,270-182,64160501,27 -
683,91
Kun perheessä on alle 1v 9kk:n ikäinen lapsi ja muita alle esiopetusikäisiä341,270-182,64160+50551,27 -
733,91

* Hoitolisä määräytyy perheen tulojen mukaan.

 

Tukien hakeminen

Kotihoidon tukea haetaan Kelasta.

Kuntalisäosuus haetaan kasvatus- ja opetustoimesta. Kuntalisähakemuksen tulee olla jätettynä kuukautta ennen kuntalisäoikeuden toivottua alkamista. Liitteet voi toimittaa myös hakemuksen jättämisen jälkeen. Päätöksen tekeminen edellyttää kaikkien liitteiden toimittamista.

Adoptiovanhemmilla on oikeus kuntalisään. Kuntalisän maksaminen alkaa aikaisintaan Kelan maksaman vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen. Adoptiovanhemmat voivat saada kuntalisää myös yli 1 vuotta 9 kk ikäisestä lapsesta. Kuntalisää maksetaan enintään siihen asti kunnes vanhempainrahakauden alkamisesta on kulunut 1 vuosi 9 kk tai kun perusopetuslain mukainen oppivelvollisuus alkaa.

 

Muita tukimuotoja

Erityiskeravalisä

Erityiskeravalisä on tarkoitettu ensisijaisesti niille valtakunnallista kotihoidon tukea saaville alle kolmevuotiaiden lasten huoltajille, joilla on erityistarpeita lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisessä. Kyseessä voi olla vaikea-asteinen vamma tai sairaus, erityistä ja jatkuvaa valvontaa vaativa vakavan sairauden jälkitila tai lapsen perussairaudesta johtuva infektioherkkyys, joka on lisäuhka lapsen terveydelle

Lisätietoja

Kelan sivuilta www.kela.fi

Lisätietoja kuntalisästä puh. 040 318 2130

Lisätietoja erityiskeravalisästä puh. 040 318 4022

 

 

 

 

Päivitetty 05.10.2017 klo 12:26