Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valmistelee ja toimeenpanee valtuuston päätökset. Kaupunginhallituksessa on 13 jäsentä. Jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallituksella on edustaja kussakin lautakunnassa ja jaostossa. Kaupunginhallituksen edustaja seuraa käsiteltäviä asioita sekä valvoo kaupungin kokonaisetua. Edustaja seuraa talousarviossa pysymistä ja keskeisten strategisten tavoitteiden toteutumista lautakunnan toiminnassa. Edustajalla on kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa.​

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä.

Kokoonpano

Kaupunginhallituksen kokoonpano löytyy täältä. Esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä kaupunginsihteeri.

Kokousaikataulu

Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaisin klo 18 seuraavina päivinä:

17.1.2022
31.1.2022
14.2.2022
28.2.2022
14.3.2022
28.3.2022
11.4.2022
25.4.2022
9.5.2022
23.5.2022
6.6.2022
20.6.2022
22.8.2022
5.9.2022
19.9.2022
3.10.2022
24.10.2022
7.11.2022
21.11.2022
7.12.2022
19.12.2022​
16.1.2023
30.1.2023
27.2.2023
13.3.2023
27.3.2023
17.4.2023
2.5.2023 (tiistai)
15.5.2023
29.5.2023
19.6.2023
21.8.2023
4.9.2023
18.9.2023
9.10.2023
30.10.2023
13.11.2023
27.11.2023
4.12.2023
18.12.2023Päivitetty 29.09.2022 klo 13:26