Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valmistelee ja toimeenpanee valtuuston päätökset. Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä. Jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallituksella on edustaja kussakin lautakunnassa ja johtokunnassa. Kaupunginhallituksen edustaja seuraa lauta- ja johtokunnassa käsiteltäviä asioita sekä valvoo kaupungin kokonaisetua. Edustaja seuraa talousarviossa pysymistä ja keskeisten strategisten tavoitteiden toteutumista lautakunnan toiminnassa. Edustajalla on kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa.​

​​Päivitetty 20.05.2020 klo 12:35