Rakennusvalvonta

Rakentamisen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvistä asioista saat neuvoa ja opastusta rakennusvalvonnasta. Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa rakentamisesta annettujen säännösten ja määräysten noudattamista sekä huolehtia kaavoituksen toteutumisesta lupia myöntämällä ja kehittää rakennetun ympäristön turvallisuutta, terveellisyyttä, kauneutta ja kestävyyttä.


Rakennusvalvonnan toiminta

Rakennusvalvonnan henkilökunta palvelee Lupapisteessä, puhelimitse, sähköpostitse sekä etäkokouksina.

Piirustukset ovat ostettavissa LupapisteKaupasta.

Suunnittelupalaverit ja katselmusten suoritustavat sovitaan tapauskohtaisesti suoraan kohdetta hoitavan tarkastusinsinöörin/rakennustarkastajan kanssa.


Asiakaspalvelu

Rakennushanketta suunniteltaessa, ota yhteyttä rakennusvalvontaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja varmista henkilökohtainen tapaaminen sopimalla aika etukäteen. Rakennusvalvonta palvelee asiakkaitaan pääsääntöisesti ajanvarauksella, sähköisen lupapalvelun sekä sähköpostin ja puhelimen välityksellä.


Mikäli emme pysty vastaamaan puhelimeen, toivomme sinun jättävän vastaajaan soittopyynnön, johon vastaamme vapauduttuamme. Soittopyynnön voi jättää myös sähköpostin välityksellä. Parhaiten meidät tavoittaa puhelimitse ma–pe klo 10–11 ja 13-14. Rakennusvalvonta sijaitsee osoitteessa Kultasepänkatu 7, 4. kerros.


Keravalla on käytössä Lupapiste Kauppa, josta voi ostaa rakennuspiirustuksia suoraan rakennusvalvonnan arkistoista sähköisesti ja ladata ostetut PDF-tiedostot heti omaan käyttöön. Sähköinen myyntipalvelu tarjoaa aikatauluista vapaan yhteyden rakennusvalvonnan arkistoon. Palvelusta ovat saatavilla pääsääntöisesti lupapäätös ja lupapiirustukset.


Rakennusvalvonnan myöntämät luvat

Rakennusvalvonnan lupapäätökset ovat nähtävänä julkipanolistan muodossa kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Kauppakaari 11. Lista on esillä oikaisu- tai valitusajan. Lisäksi päätökset julkaistaan Keravan kaupungin kuulutukset-sivulla.

 

Myönnettyyn lupaan voidaan tyytymättömyyttä esittää asiaa koskevalla oikaisuvaatimuksella, jossa vaaditaan päätöksen muuttamista. Jos päätöksen osalta ei tehdä oikaisuvaatimusta tai siitä ei valiteta määräajan kuluessa, lupapäätös saa lainvoiman ja rakennustyö sen perusteella voidaan aloittaa. Hakijan on itse tarkistettava luvan lainvoimaisuus. Tutustu ohjeeseen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.

Päivitetty 07.09.2022 klo 15:18