Vesimittari

Keravan vesihuollolla on käytössä vesimittarien itseluenta. Lukema pyydetään ilmoittamaan vähintään kerran vuodessa tai tarvittaessa veden käytön muuttuessa oleellisesti.


Vesimittarin lukema tarvitaan tasauslaskua varten. Samalla voidaan tarvittaessa korjata laskutusperusteena käytettävää vedenkäytön vuosikulutusarviota.


Kulutusta on muutenkin hyvä seurata säännöllisin väliajoin piilovuotojen havaitsemiseksi. Vuotoa kiinteistön putkistossa on syytä epäillä, jos veden kulutus on kasvanut voimakkaasti ja vesimittarissa näkyy liikettä, vaikka kiinteistössä ei käytetä vettä.


Vesimittarin lukeman ilmoittaminen

Vesimittarin lukeman voi ilmoittaa kolmella tavalla:

  1. Internetissä Kulutus-Web-palvelun kautta
  2. Soittamalla Keravan vesihuollon laskutukseen puh. 040 318 2380 tai asiakaspalveluun puh. 040 318 2275
  3. Lähettämällä sähköpostia osoitteeseen vesihuolto@kerava.fi

Kun ilmoitat lukeman viimeistään alla mainittuna päivänä tai ennen sitä, huomioidaan lukema seuraavassa vesilaskussa. Laskutuspäivät vaihtelevat kaupunginosittain ja tästä johtuen myös lukemien ilmoittamispäivätkin vaihtelevat.

KALEVA

31.3.
30.6
30.9
31.12.

KILTA, SAVIO, KASKELA, ALIKERAVA JA JOKIVARSI

31.1.
30.4.
31.7.
31.10.

SOMPIO, KESKUSTA, AHJO JA YLIKERAVA

28.2.
31.5.
31.8.
30.11.

Päivitetty 08.05.2020 klo 09:17