Vesimittari

Keravan vesihuollolla on käytössä vesimittarien itseluenta. Lukema pyydetään ilmoittamaan vähintään kerran vuodessa tai tarvittaessa veden käytön muuttuessa oleellisesti.


Vesimittarin lukema tarvitaan tasauslaskua varten. Samalla voidaan tarvittaessa korjata laskutusperusteena käytettävää vedenkäytön vuosikulutusarviota.


Kulutusta on muutenkin hyvä seurata säännöllisin väliajoin piilovuotojen havaitsemiseksi. Vuotoa kiinteistön putkistossa on syytä epäillä, jos veden kulutus on kasvanut voimakkaasti ja vesimittarissa näkyy liikettä, vaikka kiinteistössä ei käytetä vettä.


Vesimittarin lukeman ilmoittaminen

Vesimittarin lukema ilmoitetaan Kulutus-Web-palvelun kautta. Vesimittarin lukeman ilmoittaminen Keravan vesihuoltoon on kiinteistön omistajan vastuulla. Lukeman ilmoittaminen päivittää joka kerta veden vuosikulutusarviota, johon vesilaskutus perustuu. Laskutuspäivät vaihtelevat kaupunginosittain ja tästä johtuen myös lukemien ilmoittamispäivätkin vaihtelevat. Tarkista laskutuspäiväsi ja tutustu, miten vesimittarin lukema ilmoitetaan.


Päivitetty 07.12.2021 klo 18:58