Suunnitelmien esittäminen luonnosvaiheessa

Ota yhteyttä rakennusvalvontaan heti hankkeen alkuvaiheessa. Joustavan lupakäsittelyn mahdollistamiseksi on suositeltavaa, että luvanhakija käy suunnittelijansa kanssa esittelemässä rakennussuunnitelmaansa jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen lopullisten suunnitelmien tekoa.

Tällöin jo rakennushankkeen alkuvaiheessa rakennusvalvonta voi ottaa kantaa siihen, onko suunnitelma hyväksyttävissä, ja vältytään suunnitelmien myöhemmältä korjaamiselta ja muutoksilta.​

Ennakkoneuvottelussa keskustellaan rakentamisen edellytyksistä, kuten hankkeeseen tarvittavien suunnittelijoiden pätevyydestä, asemakaavan vaatimuksista ja mahdollisten muiden lupien tarpeesta.

Rakennusvalvonta antaa myös alustavaa yleisneuvontaa muun muassa kaupunkikuvallisista tavoitteista, teknisistä vaatimuksista (esim. pohjatutkimukset ja kvv-asiat), ympäristömelusta ja luvan hakemisesta.