Lainat - ARAn tuet

​Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) osoittaa lainavaltuudet ja määrärahat uustuotantoa, perusparannusta ja hankintaa varten eduskunnan päättämien, valtion tukeman asuntolainoituksen määrärahojen ja painotusten puitteissa.

Korkotukilainahakemukset liitteineen toimitetaan pääsääntöisesti kuntaan, joka toimittaa hakemukset edelleen ARAan annettuaan lausuntonsa hakemuksesta. Kunta arvioi lausunnossaan hankkeen soveltuvuutta kunnan asuntokantaan ja asuntomarkkinatilanteeseen. Hankkeet eivät voi saada korkotuki- tai erityisryhmien avustus varauspäätöstä ilman kunnan lausuntoa.

Lainojen ja avustusten hakuajat vaihtelevat tuotteittain. Erillishauista ilmoitetaan kaupungin internet-sivuilla.

Lyhytaikaisella korkotuella toteutettava asuntotuotanto kohdistetaan suurimpiin, nopeimmin kasvaviin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. Toteutettava tuotanto on elinkaaritaloudeltaan edullista ja energiaa säästävää.

Korkotuen kesto on kymmenen vuotta, mutta ARA voi hakemuksesta pidentää lainan aikaa kymmenellä vuodella kerrallaan enintään kaksi kertaa. Korkotukilainan suuruus on enintään 95 prosenttia kohteen hyväksytyistä rakentamiskustannuksista.

Vuoden 2020 Erityisryhmien asunto-olojen parantamisen avustukset sekä saman hankkeen korkotukilainossa on jatkuva haku. ErityIsryhmien investointiavustushakemus ja korkotukihakemus toimitetaan kuntaan lausuntoa varten.

Takauslainaa voidaan myöntää uudisrakennuskohteelle, joka ei saa lainaa tai korkotukea valtion varoista muun lain perusteella. Takauslainojen hakuaika on jatkuva. Hakemus jätetään hankkeen sijaintikuntaan, joka päättää hankkeen puoltamisesta.


Lisätietoja korkotukilainoista, takauslainoista ja erityisryhmien asunto-olojen parantamisesta löytyy  http://www.ara.fi kohdasta Lainat ja avustukset.

 

ARA tukea ja esteettömyysavustusta rajoitetusti myös hissin uusimiseen

ARA myöntää tukea asuntoasioissa. Esteettömyysavustuksen myöntämistä laajennettiin 9.4.2018. Yksi tukimuoto on olemassa olevien hissin esteettömyyteen liittyvien korjaustoimenpiteiden avustaminen.

Olemassa olevien hissien esteettömyyskorjauksia avustetaan tapauskohtaisesti. Avustettavia toimenpiteitä ovat sellaiset hissin esteettömyyskorjaukset, joilla mahdollistetaan hissin käyttö myös liikuntarajoitteisille. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että kulkureitti asuinkerrostalon ulko-ovelta sisätiloihin asuinkerrostasoille sekä yhteistiloihin on mahdollista ilman saattajaa tai avustajaa. Avustettavia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi:

-pysähdystasojen lisääminen hissin uusimisen yhteydessä ylös ja/tai alaspäin yhteisiin tiloihin. Pysähdystasojen lisäämisessä avustettavaa on kuilun rakentamiseen liittyvien rakennusteknisten töiden osuus sekä lisättävän kerrostason hissitekniset laitteet, automaatti-ovi, edusta, kutsunappi ja kerrososoitin sekä mahdolliset pielirakenteen pellitykset.

-pysähdystason lisääminen kerrostasolle ovilinjan vastakkaiselle puolelle. Tasolle avataan uusi oviaukko ja lisätään automaattiovi. Tällöin avustettavaa on oviaukon rakentamiseen liittyvien rakennusteknisten töiden osuus sekä lisättävän kerrostason hissitekniset laitteet, automaattiovi, edusta, kutsunappi ja kerrososoitin ja mahdolliset pielirakenteen pellitykset. Jos hissikori muutetaan tässä yhteydessä läpikuljettavaksi, avustuksen piiriin kuuluu korin ovilehdet ja ovikoneisto.

-kaikkien kerrostasojen kääntöovien uusiminen automaattisiksi liukuoviksi hissin kokonaan uusimisen yhteydessä. Tällöin avustuksen määrä kerrostasoa kohden on enintään 45 % hyväksytyistä kustannuksia ja kuitenkin enintään 2.500 euroa.

Lisätietoja: ara.fi

 
Lisätietoja talokohtaisista korjaus- ja energia-avustuksista, rajoitus- ja purkuakordiasta saa Keravan kaupungin rakennusvalvonnasta.

 

Avustus sähköautojen latausinfran rakentamiseen

ARA myöntää avustusta asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin. Avustuksiin on varattu valtion talousarviossa yhteensä 1,5 miljoonan euron määrärahat. Avustuksella edistetään sähköautojen kotilatausmahdollisuuksien yleistymistä ja siten sähköautokannan kasvua kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaisesti.  

Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat yhteisöt (esim. taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt) sekä niiden omistamat pysäköintiyhtiöt.

Miten avustusta haetaan?

Avustuksen myöntää ARA. Sitä haetaan ARAn verkkoasioinnin kautta.

Avustuksella ei ole määritettyä hakuaikaa, vaan sen hakuaika on jatkuva.

Lisätietoja ja hakuohjeet: ara.fi

 

Päivitetty 12.05.2020 klo 10:35