Pihkaniitynkadun asemakaavan muutos (2307)

​Asemakaava koskee 1. Kalevan kaupunginosaa ja asemakaavan muutos korttelin 557 osaa sekä puisto- ja katualueita. Asemakaavan tarkoituksena on laajentaa pientalovaltaista asumista. Kaavassa huomioidaan virkistysalueiden riittävyys ja tutkintaan olemassa olevan polku- ja latuverkoston laajentamismahdollisuuksia. Lisäksi alueelle on tarkoitus osoittaa paikka leikkikentälle.


Suunnittelukohde sijaitsee Ylikeravantien pohjoispuolella Vironmäen/Pihkaniityn alueella noin 2 km etäisyydellä Keravan keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 9,5 ha.


Asemakaavan laadinta viivästyy, koska Keravan yleiskaavasta 2035 on valitettu. Asemakaavan laadinnan jatkamista arvioidaan yleiskaavan valitusten oikeuskäsittelyn jälkeen.


Kaavan 2307 asiakirjat:
Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 6.-28.10.2016


Lisätietoja:
Tommi Jääskeläinen
Kaavasuunnittelija
puh. 040 318 2388
tommi.jääskeläinen@kerava.fi 

Päivitetty 05.03.2019 klo 18:05