Sarviniitynkatu 4-6 (2342)

Asemakaavamuutoksen päätarkoituksena on mahdollistaa asuinkerrostalojen ja mahdollisesti myös liiketilojen rakentaminen osoitteessa Sarviniitynkatu 4 sijaitsevalle kiinteistölle.


Kaavan 2342 asiakirjat:
Ehdotusvaihe:
Asemakaavamuutoksen ehdotus on julkisesti nähtävillä 23.9.-22.10.2021
Asemakaavamuutoksen ehdotus
Asemakaavamuutoksen ehdotuksen selostus
Selostuksen liitteet
Vuorovaikutusraportti


Luonnosvaihe:
Asemakaavamuutoksen kaavaluonnos nähtävillä 22.4.-21.5.2021
Asemakaavamuutoksen luonnos
Asemakaavamuutoksen luonnoksen selostus
Selostuksen liitteet
Vuorovaikutusraportti


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 28.1.-26.2.2021


Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Johtava kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi 


Päivitetty 28.02.2022 klo 12:15