Perusopetus

​​​​

Suomenkielinen perusopetus

Peruskoulussa oppilaat saavat yleissivistävän pohjakoulutuksen. Perusopetusta annetaan peruskoulussa, joka käsittää luokka-asteet 1-9. Peruskoulussa oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa päättötodistuksen myötä jatko-opintokelpoisuuden. Peruskoulun suoritettuaan nuori voi hakeutua opiskelemaan joko ammatilliseen oppilaitokseen tai lukioon.

Keravan perusopetuksen lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ja antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Peruskoulu on maksuton. Oppilas saa koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulut itse valitsevat.

Keravalla on seitsemän suomenkielistä perusopetusta antavaa alakoulua, joissa opetetaan vuosiluokkia 1-6. Lisäksi Keravalla on yksi yhtenäiskoulu, jossa opetetaan vuosiluokkia 1-9 ja yksi yläkoulu, jossa opetetaan vuosiluokkia 7-9.


Ruotsinkielinen perusopetus

Ruotsinkielistä perusopetusta annetaan luokilla 1-6 Svenskbacka skolassa. Ruotsinkielistä perusopetusta luokilla 7-9 järjestetään huoltajan valinnan mukaan joko Vantaan Helsinge skolassa tai Sipoon Kungsvägen skolassa.​


Keravan perusopetus Facebookissa​​​​​​

​​ ​​
​​

 

Päivitetty 14.11.2017 klo 09:19