Perusopetus


Pojat Keravalla.jpg

Perusopetus antaa yleissivistävän pohjakoulutuksen, joka mahdollistaa jatko-opiskelun lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Perusopetus aloitetaan sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta. Perusopetus käsittää luokka-asteet 1.-9. Peruskoulussa opiskeleminen on maksutonta.

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ja antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Keravan kouluissa opitaan laaja-alaisia taitoja innovatiivisissa oppimisympäristöissä. Panostamme oppilaiden hyvinvointiin ja opetuksen kehittämiseen parhaiden mahdollisten oppimistulosten saavuttamiseksi.

Keravalla on yhdeksän suomenkielistä perusopetusta antavaa koulua, joista kolme on yhtenäiskouluja. Keravalla on yksi ruotsinkielinen koulu, Svenskbacka skola, jossa on luokka-asteet 1-6. Luokkien 7.-9. ruotsinkielinen perusopetus järjestetään huoltajan valinnan mukaan joko Vantaan Helsinge skolassa tai Sipoon Kungsvägen skolassa.

Tervetuloa kouluun Keravalle!​

Welcome to school in Kerava

​​

 

Päivitetty 19.09.2022 klo 11:38