Perusopetus

​​​

Suomenkielinen perusopetus

Peruskoulussa oppilaat saavat yleissivistävän pohjakoulutuksen. Perusopetusta annetaan peruskoulussa, joka käsittää luokka-asteet 1-9. Peruskoulussa oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa päättötodistuksen myötä jatko-opintokelpoisuuden. Peruskoulun suoritettuaan nuori voi hakeutua opiskelemaan joko ammatilliseen oppilaitokseen tai lukioon.

Keravan perusopetuksen lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ja antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Peruskoulussa opiskeleminen on maksutonta. Oppilas saa koulusta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulut itse valitsevat.

Keravalla on kymmenen suomenkielistä perusopetusta antavaa koulua, joista kolme on yhtenäiskouluja.


Ruotsinkielinen perusopetus

Ruotsinkielistä perusopetusta annetaan luokilla 1-6 Svenskbacka skolassa. Ruotsinkielistä perusopetusta luokilla 7-9 järjestetään huoltajan valinnan mukaan joko Vantaan Helsinge skolassa tai Sipoon Kungsvägen skolassa.


Tervetuloa kouluun Keravalle!​

Keravan kouluissa opitaan laaja-alaisia taitoja innovatiivisissa oppimisympäristöissä. Panostamme oppilaiden hyvinvointiin ja opetuksen kehittämiseen parhaiden mahdollisten oppimistulosten saavuttamiseksi.


Keravan perusopetus Facebookissa​​​​​​

​​ ​​
​​

 

Päivitetty 12.03.2018 klo 10:24