Rakennuslupa

​Rakennuksen rakentaminen, laajentaminen, merkittävät korjaus- ja muutostyöt sekä olennaiset käyttötarkoituksen muutokset, kuten kosteiden tilojen rakentaminen normaaliin huonetilaan, vaativat rakennusluvan. Rakennuslupa vaaditaan myös pienemmistä toimenpiteistä. Esimerkiksi takan ja uuden hormiston rakentamiseen, lämmitystavan muuttamiseen ja öljysäiliön sijoittamiseen sisätiloihin vaaditaan nimenomaan rakennuslupa. 


Lupamenettelyllä varmistetaan, että rakennushankkeessa noudatetaan lakia ja määräyksiä, valvotaan kaavojen toteutumista ja rakennuksen ympäristöön sopeutumista sekä huomioidaan naapureiden tietoisuus hankkeesta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §).Suunnitelmien ennakkotarkastus 

Mikäli hankkeesi on uudisrakennus- tai laajennushanke käy esittelemässä ennakkoon suunnitelmia lupatarkastajalle ennen varsinaisen luvan jättämistä. Näin varmistut mahdollisimman aikaisessa suunnitteluvaiheessa siitä, että suunnitelmat ovat lain- ja kaavanmukaisia sekä ympäristöön sopivia. Menettelyllä pyritään myös minimoimaan luvan varsinainen käsittelyaika.


Rakennuslupaa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Päivitetty 21.01.2022 klo 13:39