Hobbykalender

Du kan bekanta dig med hobbyn som staden erbjuder genom Kervos hobbykalender. Olika samfund, idrottsklubbar och konstinstitutioner kan också publicera hobbyn i denna kalender.

Du hittar även hobbyn från Finlandsmodellen för hobbyverksamhet för unga och barn i denna kalender. Innehållet i kalendern är huvudsakligen på finska.