Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ökar och möjliggör hobbyer för elever i årskurserna 1–9 genom att erbjuda gratis hobbyer som baserar sig på elevernas önskemål. Hobbyer och skolornas klubbverksamhet sammanställs till en sammanhängande helhet i samband med skoldagen.

Information om hobbyer publiceras i Wilma, på stadens och ungdomstjänsternas webbplats och på sociala medier samt i Kervos hobbykalender. Målet är att hitta en tilltalande hobby för elever som inte har en sådan.

I skolorna ordnas hobbyverksamhet kring teman som motion, sport, konst, kultur samt kunskaper och färdigheter. Teman väljs utifrån en elevenkät. Grupperna och hobbyerna schemaläggs till förmiddagar och eftermiddagar, vilket förkortar den tid barn och unga tillbringar ensamma hemma på vardagar.

I Kervo har man infört en hobbykalender som förutom avgiftsfria hobbyer som erbjuds i skolan också innehåller avgiftsbelagd verksamhet för barn och unga i Kervo.

De hobbygrupper som är verksamma i Kervo är öppna för alla grundskoleelever och det går också bra att anmäla sig till verksamheten mitt under läsåret.

Läs mer om hobbyer och anmäl dig (på finska).

Eftermiddagsverksamhet

Kervo stad och församling ordnar avgiftsbelagd eftermiddagsverksamhet för skolelever. Eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i årskurserna 1–2 och elever som antagits till specialundervisning i årskurserna 3–9. Läs mer om eftermiddagsverksamheten (på finska).