Uutisarkisto

Tältä sivulta löydät kaikki Keravan kaupungin julkaisemat uutiset.

Tyhjennä rajaukset Sivu latautuu uudelleen ilman rajauksia.

Koulujen sisäilmakyselyiden tulokset valmistuneet: kokonaisuutena oireilu tavanomaisella tasolla

Kaupunki toteutti helmikuussa 2019 sisäilmakyselyt kaikissa Keravan kouluissa. Kyselyissä saadut tulokset antavat luotettavan kuvan oppilaiden ja henkilöstön kokemuksista koulujen sisäilmasta Keravalla.

Savion koulun kiinteistön kunto ja korjaustarpeet selvitetään

Savion koulussa aloitetaan keväällä kuntotutkimukset, jotka ovat osa koulukiinteistön ylläpidon pitkän tähtäimen suunnittelua. Kuntotutkimusten tulokset antavat kaupungille kokonaiskuvan kiinteistön kunnon lisäksi myös kiinteistön tulevista korjaustarpeista.

Kanniston koulukiinteistön kunto ja korjaustarpeet selvitetään

Kanniston koulukiinteistössä, jossa toimivat Niinipuun päiväkoti sekä ruotsinkieliset Svenskbacka skola ja Daghemmet Trollebo, aloitetaan keväällä kuntotutkimukset.

Taidepäiväkoti Konstin kiinteistön kunto ja korjaustarpeet selvitetään

Taidepäiväkoti Konstissa aloitetaan keväällä kuntotutkimukset, jotka ovat osa päiväkotikiinteistön ylläpidon pitkän tähtäimen suunnittelua. Kuntotutkimusten tulokset antavat kaupungille kokonaiskuvan kiinteistön kunnon lisäksi myös kiinteistön tulevista korjaustarpeista.

Kurkelan koulun vanhan osan korjaussuunnitelman mukaiset korjaustyöt ovat alkaneet

Kurkelan koulun vanhan osan kuntotutkimusten pohjalta tehty korjaussuunnitelma on valmistunut, ja suunnitelman mukaiset korjaustyöt on jo aloitettu kahdessa luokkahuoneessa. Korjaustöitä jatketaan myös muissa vanhan osan tiloissa.

Radonmittaukset alkavat kaupungin uusissa ja peruskorjatuissa kiinteistöissä

Kaupunki jatkaa vuonna 2019 aloitettuja uuden säteilylain mukaisia radonmittauksia viime vuonna käyttöön otetuissa uusissa ja peruskorjatuissa kaupungin omistamissa kiinteistöissä, joissa on vakituisia työtiloja.

Päiväkoti Aarteen olosuhdeseurannan tulokset valmistuivat: tilojen ilmanvaihtoa säädetään ja olosuhteiden seurantaa jatketaan

Olosuhdeseurannasta saatujen tulosten mukaan päiväkodin sisäilman lämpötilat ja suhteellinen kosteus ovat vuodenaikaan nähden normaaleja ja tilojen hiilidioksidipitoisuudet olivat pääosin hyvällä tasolla.

Elloksen kiinteistön kuntotutkimukset valmistuivat: Tiilitehtaan päiväkodin käytössä olevissa tiloissa on jo tehty tarvittavat korjaukset

Päiväkotikäytössä olevassa Elloksen kiinteistössä tehdyt rakenne- ja ilmanvaihtotekniset kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Tutkimukset tehtiin, jotta koko rakennuksen kunnosta saadaan lähtötiedot ennen tiloihin tehtäviä muutostöitä päiväkotikäytön jatkamiseksi.

Heikkilän päiväkodin ja neuvolan kuntotutkimukset valmistuneet: rakennuksen paikalliset ja yksittäiset kosteusvauriot korjataan

Heikkilän neuvolan ja päiväkodin tiloissa tehtiin koko kiinteistön kattavat kuntotutkimukset neuvolassa koettujen sisäilmaongelmien takia. Kuntotutkimuksissa löydettiin yksittäisiä ja paikallisia kosteusvaurioita, jotka korjataan.

Terveyskeskuksen vanhan osan kuntotutkimukset valmistuneet: ilmanvaihtoa ja paikallisia kosteusvaurioita korjataan

Terveyskeskuksen vanhassa osassa on tehty rakenne- ja ilmanvaihtoteknisiä kuntotutkimuksia tulevien korjaustarpeiden suunnittelua varten sekä osassa tiloja koettujen sisäilmaongelmien takia. Kuntotutkimusten lisäksi koko rakennukseen tehtiin kosteuskartoitus.

Kaupungin kiinteistöjen radonmittausten tulokset valmistuneet: yhdessä kiinteistössä tehdään radonkorjaus

Kaikissa Keravan kaupungin omistamissa kiinteistöissä on tehty keväällä radonmittauspurkkien avulla radonmittaukset, joiden tulokset analysoi Säteilyturvakeskus (STUK).

Hopeahovin kellaritilojen kuntotutkimukset valmistuneet: ilmanvaihtoa säädetään ja rakenteiden ilmatiiveyttä parannetaan

Palvelukeskus Hopeahovin kellaritilojen A- ja B-osissa koettujen sisäilmaongelmien takia tehdyt kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Samassa yhteydessä tutkittiin myös kaupunkitekniikan Metsolan tukikohdan käytössä olevat C-osan kellaritilat ja tyhjillään olevat F-osan monitoimitilan kellaritilat.