Vuokra-asunnot

Keravan alueella sijaitsee yli 5 000 vuokra-asuntoa. Kaupungissa on sekä yksityisten omistamia vuokra-asuntoja että yleishyödyllisten asuntoyhteisöjen valtion arava- tai korkotukilainalla rakennettuja vuokra-asuntoja eli niin sanottuja ARA-asuntoja. Valtion tuella rakennettujen asuntojen asukasvalintojen valvonta (viranomaistehtävä) kuuluu kunnalle. Asukasvalintaperusteiden noudattamista kunta valvoo arava- ja korkotukilain nojalla.

Keravan kaupunki omistaa tytäryhtiöidensä kautta noin 1 500 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa sekä veteraaneille suunnatun Kallenpirtin asunnot.

Kaupungin vuokra-asuntojen asukasvalinnat ja asuntoneuvonnan hoitaa kaupungin yhtiö Koy Nikkarnkruunu. Asuntoihin haetaan hakulomakkeella, joka löytyy vuokra-asunnot valikon alta, kohdasta Vuokranantajien yhteystiedot ja asuntohakemukset.

Muiden yleishyödyllisten vuokra-asuntoja tarjoavien toimijoiden yhteystiedot löytyvät vuokra-asunnot valikon alta, kohdasta Vuokranantajien yhteystiedot ja asuntohakemukset.

Seniori vuokra-asuntoja tarjoavien toimijoiden yhteystiedot löytyvät vuokra-asunnot valikon alta, kohdasta Seniori vuokra-asuminen.

Erityisryhmien asumisesta / palveluasumisesta lisätietoja saa sosiaali- ja terveystoimesta.

HUS:in työsuhdeasunnoista lisätietoa saa HUS-Kiinteistöt, asuntopalvelut.
Yhteystiedot löytyvät vuokra-asunnot valikon alta, kohdasta Vuokranantajien yhteystiedot ja asuntohakemukset.

Muuta asumiseen liittyvää tietoa löytyy vuokra-asunnot valikon alta, kohdasta Linkkejä.

 

"Hyvä vuokratapa edesauttaa hyvää ja kaikkia osapuolia palvelevaa vuokrasuhdetta"

Hyvä vuokratapa_2018 esite.pdf

Asukasdemokratia_tavaksi_taloon_ opas asukkaille.pdf

Päivitetty 12.05.2020 klo 12:00