Maahanmuuttajien opetus

​Maahanmuuttajien koulutuksen  tavoitteena on turvata eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluville lapsille, nuorille ja aikuisille peruskoulun tiedot ja taidot, toimiva kaksikielisyys, tasavertaiset lähtökohdat jatko-opintoihin ja identiteetin vahvistuminen oman kieli- ja kulttuuritaustan pohjalta. Ulkomailta Suomeen palaavat suomalaiset oppilaat ovat oikeutettuja saamaan samoja palveluita, jos heidän suomen kielen taitonsa ei ole äidinkielisen tasoinen.

Aikuisten perusopetusta Keravalla järjestää Keuda.

Päivitetty 17.06.2021 klo 10:47