Asukkaalle

Näiltä asukkaalle tarkoitetuilta sivuilta löydät tietoa Keravan vesihuollon jakaman talousveden laadusta ja kovuudesta sekä neuvoja oman kodin vesihuollon kunnon ylläpitämisestä ja korjaamisesta. 


Tontinomistaja huolehtii vastuulleen kuuluvien tonttijohtojen ja -viemäreiden kunnosta ja korjaamisesta. Kiireellisesti tehtyjen kalliiden korjausten välttämiseksi tonttijohdoista- ja viemäreistä kannattaa pitää hyvää huolta ja suunnitella vanhojen putkien saneeraukset ajoissa.  Aluesaneerausten yhteydessä sekaviemäröityjen kiinteistöjen on suositeltavaa myös liittyä uuteen hulevesiviemäriin. Vuosina 1973—87 rakennettujen omakotitalojen omistajien on hyvä varmistaa, onko tonttivesijohdossa valurautainen kulmaliitos vesivuotoriskin minimoimiseksi.


Tärkeä osa vesihuollon ylläpitoa on myös viemärietiketin noudattaminen. Hygieniatuotteiden, ruuantähteiden ja paistorasvan laittaminen viemäriin voi aiheuttaa kalliin tukoksen kodin putkistossa. Kun viemäri tukkeutuu, jätevesi nousee nopeasti lattiakaivoista, pesualtaista ja pytystä lattioille. Tuloksena on haiseva sotku ja kallis puhdistuslasku.

Päivitetty 27.07.2021 klo 12:41