Vesisopimus

Vesisopimus koskee kiinteistön liittämistä laitoksen verkostoon ja laitoksen palvelujen toimittamista ja käyttämistä. Sopimuksen osapuolet ovat liittyjä ja laitos. Sopimus tehdään kirjallisesti.

Sopimuksessa laitos määrittelee kiinteistölle padotuskorkeuden eli tason, jolle viemärivesi voi verkostossa nousta. Mikäli liittyjä viemäröi padotuskorkeuden alapuolisia tiloja, laitos ei vastaa padotuksesta (viemäritulvasta) mahdollisesta aiheutuvasta haitasta tai vahingosta.


Allekirjoitettu vesisopimus on yksi vesi- ja viemäriliitosten tilaamisen edellytyksistä. Liittymis- eli vesisopimus voidaan laatia, kun kiinteistöllä on voimassa oleva liitoskohtalausunto.


Vesisopimus tehdään kaikkien kiinteistön omistajien nimiin ja jokainen omistajista allekirjoittaa sopimuksen. Mikäli kiinteistöllä ei ole voimassaolevaa vesisopimusta, voidaan vedentoimitus katkaista.

Vesisopimuksen liitteet

Vesisopimus kiinteistön vaihtaessa omistajaa 

Kiinteistön vaihtaessa omistajaa vesisopimus tehdään kirjallisesti uuden omistajan kanssa. Kun kiinteistö on jo liittynyt vesihuoltoverkostoon, vesisopimus tehdään omistajanvaihdoksen kautta. Omistajanvaihto tehdään erillisellä sähköisellä omistajanvaihtolomakkeella. Lomake voidaan täyttää yhdessä vanhan ja uuden omistajan kanssa tai kumpainenkin voi lähettää oman lomakkeen.


Jos kiinteistö vuokrataan, vuokralaisen kanssa ei tehdä erikseen vesisopimusta. Laskutus voidaan kuitenkin siirtää vuokralaisen nimiin täyttämällä omistajanvaihtolomake.


Omistajan vaihtuessa on  vesihuoltoon toimitettava kopio kauppakirjan sivusta, missä ilmenee vesi- ja viemäriliittymän siirtyminen uudelle omistajalle. Omistajanvaihtolukeman jälkeen lähetämme sopimuksen uudelle omistajalle allekirjoitettavaksi.

Vesisopimus rakennettavalle kiinteistölle

Vesisopimus lähetetään postitse omistajalle kun rakennuslupa on lainvoimainen.

Päivitetty 05.10.2022 klo 12:28