Parkfaddrar

Nainen poimimassa roskia roskapihtien kanssa

Är du intresserad av att sköta din närpark eller ett närliggande grönområde? Sedan våren 2020 har Kervoborna haft möjlighet att bli parkfaddrar och påverka trivseln i sin närmiljö. Vem som helst kan anmäla sig som parkfadder, ensam eller i grupp, eftersom alla intresserade är välkomna. Parkfaddern behöver inte ha någon yrkeskompetens.

Fadderverksamheten består främst av skräpplockning som hör till parkskötseln, men du kan också förhandla om andra underhållsarbeten separat med parkfadderinstruktören. Våren 2022 utökades parkfadderverksamheten att förutom skräpplockning också omfatta bekämpning av främmande arter och anordnande av talkoverksamhet mot främmande arter. Parkfadderverksamheten skiljer sig från vanlig talkoverksamhet genom att verksamheten är återkommande och kontinuerlig. Som parkfadder bestämmer du själv hur du deltar och ansvarar för att ordna verksamheten.

Staden stöder parkfaddrar genom att hjälpa till att föra bort skräp och genom att förse faddrarna med varselvästar, skräpplockare, arbetshandskar och soppåsar, som du kan hämta efter att ha registrerat dig som parkfadder på Sampola infopunkt under öppettiderna. Stadens parkfadderinstruktör handleder och hjälper dig vid problem. Minst en gång om året firas resultatet av arbetet med parkfaddrarna och man får lära känna andra parkfaddrar.

Kom med i verksamheten om du är intresserad av att bli parkfadder. Du kan antingen fylla i en elektronisk anmälningsblankett eller ringa parkfadderinstruktören. Du kan läsa mer om parkfadderverksamheten i Puistokummin käsikirja, handboken för parkfaddrar.

Vi håller Kervo rent tillsammans!